پناهجوی هنرمند سوری رهبران جهان را درنقش پناهجو نقاشی کرد


 یک اثری هنری از پناهجوی اهل سوریه ؛ عبدالله عمری، نقاش اهل سوریه در آثار هنری خود که به تازگی به نمایش درآمده است رهبران کشورهای مختلف جهان را در قالب پناهجو

به تصویر کشیده است.


این هنرمند سوری که خود پس از آغاز جنگ داخلی در کشورش در سال ۲۰۱۱ میلادی مجبور به ترک کشورش شد، اکنون در بلژیک پناهنده است. در این رشته نقاشی ها که «آسیب

پذیری» نام گرفته است نشانه ای از قدرت و جذابیت رهبران جهان دیده نمی شود و در مقابل تنها رنج و محنت پناهجویان در چهره و ظاهر آنها نمایان شده است.


آثار عبدالله عمری در گالری ایام در دوبی به نمایش در آمده است.


 این نقاشی بسیار جالب و معنای فروان دارد اما بهتر بود آقای عبدالله عمری یکی از رهبران جهان را در حال غرش شدن در مدیترانه و اژه در نقاشی خود به تصویر می کشید.

برای دیدن تصاویر به اینجا کلیک کنید