Mirabdul.png

میر عبدالواحد سادات

«ستراتیژی » جدید امریکا 

آقای ترامپ که بمثابه سومین رئیس جمهور امریکا ، سکاندار طولانی ترین جنگ تاریخ آنکشور گردیده ، بخاطر ابراز تفاوت با اسلاف به شکست در افغانستان اعتراف نموده وبا فرستادن بلندترین مقام استخباراتی ، جنرالان کتر کشته و آگاهان امور به کشور مامیخواهد این « سکندر زمان » که با فقدان مشکل کشایی همچوارسطو مواجه است به رموز این« شکست» آگاه و به سحر و اعجاز کوه ها این سرزمین وقوف یآبد ، تا بخاطر مهار کردن و گویا ختم جنگ تدبیر بیندیشد.                                                                                                     

تجار موفق دنیایی سود و سرمایه که قرعه فال بنامش زده شد و در راس بزرگترین قدرت نظامی جهان باید در دور جدید « بازیهای بزرگ » و با پیچیده ترین بازی استخباراتی در کشورش از موقف یگانه ابر قدرت یکه تاز جهان نزول یافته ، باید پیچیده ترین بازیهای استخباراتی را با کثیف ترین وسایل بخاطر حفظ و گسترش منافع جیوپولوتیک امریکا و انحصارات غول پیکر و جهانخوار با رقبای ابر قدرت و رقبای منطقوی ، به پیش ببرد.                                    

آقای ترامپ برای کسب وجاهت داخلی و خارجی میخواهد برخورد متفاوت با اسلاف داشته باشد و سر وصدایی و غوغا پیرامون گویا ستراتیژی راه انداخته و این قلم بر مبنای حب الوطن و مصالح علیای افغانستان به ایجاز در مورد آن عرض میدارد:                                      

ـــــ تراژیدی خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است که امریکا از همان بیشتر از چهاد دهه قبل یک رکن آن بوده و در هفده سال حضور نظامی آنکشور ، سیاست غیر شفاف، پر ابهام و کجدار و مریز امریکا عامل تداوم آن میباشد ، بدینرو چهل وششمین رییس جمهور امریکا باید آگاه باشد که:                                                                                  

شکست امریکا در افغانستان سیاسی و اخلاقی است و در گام نخست اگر اعتراف بخاطر اصلاح است باید به این سیاست ناکام نقطه پایان گذاشته شود.                                                  

ــــ لشکر کشی امریکا به افغانستان به بهانه نابودی تروریسم انجام یآفته است و اما در تمام این مدت تروریسم از همان مرکز که در سال ( 1975م )آغاز یافته ، تا کنون با ابعاد گسترده و بمثابه جنگ اعلام نا شده علیه کشور ما دوام دارد . این دیگر مسخره مینماید که امریکا « دوست افغانستان » و پیمان ستراتیژیک دارد و متحد پیمانکار آن پاکستان که نزده ملیارد دالر را نیز بجیب زده است ، به نقش خود بمثابه مرکز و حامی شرارت پیشه گان دوام میدهد و هر روز اجیران استخبارات نظامی آنکشور طالب و داعش و ... کربلا و شطیلا در کشور ما برپا میدارند.  

سخن از ستراتیژی جدید معک تجربه است تا امریکا ثابت نماید که با افغانستان است و یا ریشه ترور را در پاکستان آبیاری و شاخ بری را به قیمت کشتار و بربادی مردم ما دوام میدهد.        

ــــ فساد سالاران و دولت فاسد بزرگترین پاشنه آشیل افغانستان میباشد . امریکا ، ناتو و جامعه بین المللی باید درک نمایند که در تداوم فساد و مفسدان فی الارض و فقدان حاکمیت قانون و قوای مسلح ملی نیرومند مسلکی ، غیر تنظیمی و قومی ، صحبت از کمک به صلح و ثبات و بازسازی یک سراب و فریب مکرر خواهد بود . جانب امریکا صحبت از ارقام نجومی کمک به افغانستان و ( 76 ) ملیارد دالر به قوای مسلح مینمایند وفکر میکنند که ما کاه میخوریم و نمیدانیم که کلیپتوکراسی تحفه کی است و قوای مسلح با تمام فداکاری های منسوبان دلیر آن که بحساب اردوی متعارف مجهز نگردیده ، در عدم حضور نظامی و کمک روزمره امریکا حتی یک ماه هم با تجاوز پاکستان و دسایس ایران تاب آورده نمیتواند.                                      

بدینرو رییس جمهور امریکا و ناتو باید که در صورت عدم توجه به موارد فوق ستراتیژی و زیاد ساختن عساکر به معنی تداوم تراژیدی خونبار افغانستان میباشد و در غیر آن امریکا که مسولیت اخلاقی آن در قبال کشور ما اظهر من الشمس است باید از موقف کشور اشغالگردوری جسته و به احیای حق حاکمیت ملی افغانستان و حق حیات افغانان و حق گذار کشور ما بشاهراه صلح و بازسازی مساعدت نماید و بخصوص از اعزام مجرمان جنگی و ناقضان خشن حقوق بشر بلک واتری ها ، نمک اضافی به زخم خونین مردم به اعزا نشسته ما نباشد.