تدویر جلسه هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

 

مورخ ۳۱ سنبله ۱۳۹۶ مطابق ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷

جلسهء هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن به ریاست محترم میر افغان باوری رئیس شورای سراسری حزب وطن ، به روزجمعه ۳۱ سنبله ۱۳۹۶ ساعت هشت صبح بوقت کابل در حالی دایر گردید که اعضای هیات اجرائیه شورای سراسری مقیم خارج کشورنیز از طریق سکایپ با ان وصل گردیده بودند .

جلسه نخست در مورد اجندا یی که قبلا در اختیار اعضای هیات اجرا ئیه گذاشته شده بود بحث و تبادل نظر بعمل اورده و با تعدیلات و تکمیلات لازم قرار اتی اجندای پیشنهادی را مورد تصویب قرار داد :

۱ــ بحث درپیرامون کار در عرصه وحدت و همگرایی و اقدامات بعدی درین زمینه.

۲ ــ بحث در مورد طرح اعلامیه هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن در مورد بزرگداشت از بیست و یکمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله .

۳ ــ بررسی سند ارائه شده توسط شعبه تبلیغات و مطالعات استراتیژیک.

مطابق ماده اول اجندا ، گزارش کمسیون وحدت و همگرایی مورد بررسی قرار گرفت . درین بحث اعضای محترم هیات اجرائیه فقیر محمد ودان ٬ عبدالمبین مبین ٬ داکتر سلطانجان شفا ٬ سیداگل پاڅون ٬ نوراکبر پایش ٬ شاه محمود پیوستون و رئیس حزب محترم میر افغان باوری فعالانه اشتراک ورزیده بر اهمیت پرداختن به مساله ی انسجام همه اعضای حزب وطن در یک ساختار واحد تاکید نموده و پیشنهادات مشخص را ارایه نمودند.

در نتیجه بحث های سازنده ، مفید و موثر رفقا ٬ هیات اجرائیه با اتفاق نظر کار پیگیر و با هدف در عرصه وحدت و همگرایی را یکی از وظایفی دارای اهمیت بزرگ و تاخیر ناپذیر برای حزب وطن دانسته ٬ هر گونه خود خواهی تشکیلاتی را درین زمینه مردود اعلام نموده ، آماده گی کامل و اراده محکم خود را جهت کامیابی این پروسه ، در مطابقت بااصول و معیار های مصوب حزب وطن اعلام داشت . اعضای هیات اجراییه تاکید نمودند که همه اقدامات در پروسه وحدت و همگرایی باید با دقت و مسوولیت مورد برسی قرار داده شود.

هیات اجرائیه به کار محسوس و هدفمند کمسیون وحدت و همگرایی به اشتراک و رهنمایی محترم میر افغان باوری از جمله تلاش برای تامین اقدامات مشترک تمام احزاب ٬ سازمانها ٬ حلقات و شخصیت های معتقد و متعهد به ارمانهای حزب وطن بمناسبت بزرگداشت واحد از بیست و یکمین سال شهادت دکتور نجیب الله اهمیت زیاد قایل گردیده و به ایشان وظیفه سپرد تا پیوسته به گذشته ومتکی بر اصول به تلاشهای خود ادامه دهند .

جلسه اعلامیه یی را به مناسبت بزرگداشت از بیست و یکمین سال روز شهادت سالار شهدای راه صلح و ازادی ٬ رئیس جمهور اسبق کشور و رئیس حزب وطن داکتر نجیب الله مورد تصویب قرار داد .

ـ جلسه سند ارائه شده ء شعبه تبلیغات و مطالعات ستراتیژیک را در پرنسیب تائید و به گروپ سه نفری رفقا عبدالبشیر پیوستون ٬ فقیر محمد ودان و نوراکبر پایش وظیفه سپرد تا انرا یکجا با سند ارائه شده کمیته آماده گی های مقدماتی برای تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن (در پیرامون طرح اصول و میکانیزم وحدت سیاسی ــــ تشکیلاتی ) باز نگری و در یک سند جامع دو مرحله یی تدوین و به رئیس حزب وطن ارائه دارند .

جلسه ضمن بررسی مسایل عمومی به برخی نواقص و تخطی های فردی از اصول اساسنامه وی نیز توجه مبذول داشته به شعبه نظارت و کنترول وظیفه سپرد تا در فضای رفیقانه تخطی ها از اصول اساسنامه یی ٬ مخصوصآ تخطی های که درمغایرت با مواضع مصوب و اعلام شده حزب وطن پیرامون پروسه وحدت و همگرایی صورت گرفته است را سریعآ بررسی و از نتایج ان به ریاست هیات اجرائیه گزارش ارائه دارد . هیات اجراییه به اتفاق ارا تاکید نمود که کار در پروسه وحدت و همگرایی مانند سایر عرصه های کاری حزب وطن توسط شعبات و کمیسیون های توظیف شده رهبری میگردد اعضای حزب وطن میتوانند با ارایه نظریات وپیشنهادات سازنده عملا این عرصه های کاری را حمایت نمایند. موضع گیری های حزب وطن در همه عرصه ها صرفا از طریق تصامیم جمعی اعضای هیات اجراییه تصویب و اعلام میگردد.

جلسه در فضای همبسته گی رفیقانه به ساعت شش و سی دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل به کار خود پایان داد .