۳۱ ماه سنبله ۱۳۹۶ مطابق ۲۲ ماه سپتنامبر ۲۰۱۷

شهر کابل

اعــــــــلامیه

هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن 

 

در مورد بزرگداشت از بیست و یکمین سالروز شهادت داکتر نجیب الله:

بیست و یک سال از شهادت داکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق کشور ، رئیس سابق و رهبرحزب وطن میکذرد . در این سالهای پر از فراز و نشیب و تغییرات سریع ، با آنکه چهره و جایگاه سیاسی کشور تغییرات زیادی بخود دیده و اما خواست ها ، دریافتها و تعلیمات داکتر نجیب الله که در اسناد اساسی و سیاستهای ستراتیژیک   وقت حزب وطن ، بمثابه خط رهنمای حزب انعکاس یافته چنان عمیق ، دقیق و برخاسته از نیاز و خواست توده های وسیع مردم بود که کماکان مبرمیت و محوریت خود را حفظ نموده و دوست و دشمن را به اعتراف به حقانیت ودرستی سیاستهای این شخصیت دور اندیش وادار نموده است .

حزب وطن در حالیکه به داشتن چنان رهبربا ابتکار ٬ شجاع ٬ دور اندیش ووطندوست می بالد و به تحقق خلاق اندیشه های شان متعهد است ٬ برای این خادم و رهبر شهید مردم کشور از بارگاه ایزد متعال جنات نعیم و درجات رفیع استدعا مینماید .

در شرایط موجود که تبارز نشانه های جدید خطر جنگ موج دیگر رویا رویی قدرت های بزرک جهانی و منطقوی را در میدان افغانستان افزایش داده و اینک انقطاب طالبان و حضور داعش در ارایش جدید جنگ نیابتی و اتکا به سیاستهای جنگ طلبانه نیروهای دخیل ضد منافع و مصالح افغانی درین پروسه کشور را در معرض ویرانی های وحشتناکتر قرار داده ستون فقرات تفکر شهید نجیب الله و حزب وطن ( صلح و تفاهم بین الافغانی) اهمیت و مبرمیت ویژه کسب مینماید. جا دارد به همه نیروهای ملی وطندوست وصلح طلب اطمینان بدهیم که حزب وطن دوشادوش شما بخاطر تحقق صلح و تفاهم بین الافغانی از هیچگونه تلاش مضایقه نمی نماید ٬ ما هر تحرک که برای صلح و در راه صلح بعمل آید صمیمانه و صادقانه حمایت مینمایم ٬ اما تلاشهای را که در زیر نام صلح ٬ تفاهم و عدالت ولی به هدف آبرو داری جنایتکاران جنگی و تقسیم قدرت میان ایشان براه انداخته شده   شدیدآ تقبیح واین سو استفاده از خواست انسانی و شریفانه ملیونها انسان وطن را جنایت دیگر در حق ایشان میدانیم .

ما به تمام نیرو های ملی ٬ شخصیت های وطندوست و ترقی پسند ٬ بخصوص به احزاب ٬ سازمانها ٬ حلقات و شخصیت های معتقد و متعهد به اهداف و آرمانهای حزب وطن با عطف توجه شان به شعار تاریخی شهید نجیب الله ( کنار آمدن ها و نه کنار زدنها و کنار رفتن ها ) مراجعه میکنیم حزب وطن که بعد از تدویر مجمع عمومی آن مورخ پنج میزان ۱۳۹۱ با تصویب اسناد اساسنامه وی و برنامه وی مدون و رهبری منتخب در عرصه سیاسی کشور فعالانه حضور داردآماده است با تمام صداقت ، در چوکات اصول و توافق بر میکانیزم عملی بدون امتیاز طلبی ، با ساختار های معتقد به راه و آرمانهای حزب وطن و یا تجمعات بیرون از آن و شخصیت های مستقل حزبی فعالانه وارد پروسه وحدت سیاسی ــــ تشکیلاتی گردیده در شورا های واحد حزب وطن پروسه ادغام را تحقق بخشد .  

ــ اگر اعتراض و انتقاد مشخص پیرامون فعالیت های حزب وطن موجود است ویا اگر رفقا محترم از نیرومندی حضور فعال حزب وطن در عرصه های سیاسی راضی نیستند ، ما حاضریم در همه عرصه ها از جمله اوردن تغییرات وسیع تشکیلاتی را از طریق تدویر قریب الوقوع مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن مورد بحث قرار دهیم

ــ حزب وطن در وجود اعضا و ساختار های متشکل ان زنده است و از همان فردای توطیه فروپاشی مبارزه برای تشکل مجدد ، هدف والای این اعضا و ساختار ها را تشکیل میداد . اگر هدف وحدت حزب وطن است ، ما با هیچکس اختلاف نظر نداریم . بنابرین ما میتوانیم با رعایت کامل اصول پذیرفته شده به توافق برسیم .

لازم است قبل از همه بر سر مفهوم عضو حزب وطن به توافق برسیم . از نظز ما:

- اعضای حزب وطن انان اند که قبل از فروپاشی تشکیلاتی حزب وطن در ثبت وشمار حزب راجستر بوده و در سالهای بعد از سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان عملا و علنا از طریق عضویت در یکی از ساختارهای سیاسی و یا اجتماعی و فاداری خود را به ارمانهای حزب وطن اعلان نموده ودر مطابقت با اساسنامه حزب و رعایت قانون احزاب مبارزه نمایند..

- اعضای حزب که بعدا در سازمانهای واحد حزب وطن انسجام خواهند یافت باید مبرا از  اتهامات صریح نقض حقوق بشر، وابستگی با جریانات افراطی جنگ طلب، قومگرا.منطقه گرا و زبان گرا باشند.

اعضای مبارز و شرافتمند حزب وطن !

حزب از شرایط دشوار عبور مینماید ٬ مبارزه بر علیه تحرکات عوامفریبانه و احساساتی ( که به حیث روپوش اهداف مشکوک ضد وحدت اعضای متشکل و غیر متشکل حزب استفاده میگردد ) لازمه مبارزه در راه وحدت سیاسی ــــــــ تشکیلاتیست .

مداخلات اشکار برخی مقامات محلی حاکمیت دولتی در اشکال «حمایت » مادی و معنوی از گروه های خاص اهداف ایجاد و تعمیق بی اعتمادی و در عین حال کوشش برای استحاله دلخواه حزب وطن در انطباق با اهداف شوم شانرا در سر میپرورانند. هیآت اجرائیه به همه اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن هوشدار میدهد تا در تحت تا ثیرروند های منفی در پروسه وحدت سیاسی ـــــــ تشکیلاتی از روند اصولیت حزبی مآیوس نگردیده بلکه برای وحدت تمام نیروهای معتقد به راه و ارمانهای دکتور نجیب الله متحد شوند ٬ما در گام نخست همه را به تدویر اجلاس واحد از گرامیداشت حماسه شهادت سالار شهدای راه صلح و ازادی دعوت مینمایم . جاویدان باد خاطرات رشادت ٬ شجاعت ٬ وطندوستی و جانفشانی شهید دوکتور نجیب الله

میر افغان باوری ریس شورای سراسری حزب وطن