تدویر جلسه مشترک شورای ولایتی جوزجان و شورای شهر شبرغان حزب وطن

 

شهر شبرغان

 

۲۶ عقرب ۱۳۹۶

جلسه مشترک شورای ولایتی جوزجان و شورای شهر شبرغان حزب وطن بتاریخ ۲۶عقرب سال۱۳۹۶ مطابق به ۱۷ ماه نوامبر سال ۲۰۱۷، تحت رهبری رفیق انجینیر ایوب نیوند عضو هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن در شهر شبرغان دایر گردید۰

در اغاز اجندای نشست که توسط مسولین تشکیلاتی شورای ولایتی و شورای شهر بطور مشترک اماده شده بود برای بحث ، تعدیلات و تکمیلات به جلسه ارایه شد، رفقای شرکت کننده بعد از بحث های مفید و سازنده، اجندای جلسه را به اتفاق آرا به ترتیب ذیل تصویب نمودند:

۱- ارایه گزارش کاری شورا ها ی ولایتی و شهری پیرامون چگونگی تحقق اسناد مصوب این ارگانهای حزبی در فاصله بین دو اجلاس۰

۲- بحث پیرامون مصوبات اخیر هیت اجرایه و ریاست هیت اجرایه بخصوص استماع گزارش اقدامات حزب وطن در رابطه با پروسه وحدت و همگرایی۰

۳- بررسی انکشافات اخیر سیاسی - نظامی در کشور و وظایف اعضای حزب وطن در قبال ان۰

۴- طرح پیشنهادات و انتقادات اعضای شورای ولایتی و شهری و مسایل مالی۰

کار جلسه مطابق به اجندا تصویب شده با بحث های جدی و مسولانه رفقا در فضای دوستانه ادامه یافت، رفیق نیوند با ارایه گزارش مفصل اعضای جلسه را در جریان وظایف اجرا شده قرار داده وبا بحث مفصل و تفصیلی وظایف اینده اعضای حزب را مشخص نمود۰ گزارش ارایه شده توسط رفیق نیوند به اتفاق ارا مورد تایید اشتراک کنندگان جلسه قرار گرفت۰

جلسه پیشنهادات مشخص رفقا استاد صلاح الدین نصرت عضو شورای سراسری و معاون شورای ولایتی جوزجان حزب وطن،، محمد خان تقی عضو شورای سراسری و مسول تشکیلات شورای ولایتی و نور احمد قاضی ریس شورای شهری شبرغان حزب وطن را د رمورد بهبود فعالیت سازمانهای حزبی مورد بحث قرار داده، ضمن ابراز حمایت از ان ، تدابیر و اقدامات مشخص را برای تحقق این پیشنهادات مورد تصویب قرار داد۰

در ختم جلسه محترم شاه محمود پيوستون عضو هیات اجراییه شورای سراسری و مسول تشکیلات حزب وطن ضمن بررسی کار های انجام شده ومشخص ساختن وظایف بعدی ، پيرامون جریان گفتگو های هیت نمایندگی حزب وطن با نمایندگان ساختارهای علاقمند به حزب وطن برای اشتراک کنندگان معلومات مفصل ارایه نمود که در هر قسمت ان به سوالات رفقا نیز پاسخ داده شد. اشتراک کنندگان جلسه متفق الرای بودند که تعهد حزب وطن به پروسه وحدت و همگرایی مطابق به فیصله های مجمع عمومی حزب وطن( مورخ ۵ میزان ۱۳۹۱) و تصامیم پنجمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن باید صادقانه پیگیری شود، جلسه انسجام هرچه بیشتر اعضای حزب وطن را درساختار های حزبی یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانسته تاکید نمودند که در پروسه همگرایی ووحدت ، مسله تسجیل تعهد به باور های عقیدتی حزب وطن، اندیشه های شهید داکتر نجیب الله یک مسله اصولی است که حزب وطن نمیتواند با هیچکس بر سر ان معامله نماید، ما بدون خود بزرگ بینی ، محور گرایی و خود خواهی های تشکیلاتی حاضریم با هر جریان ، حلقه و ساختار که خود را به اصول حزب وطن متعهد میداند وارد مذاکره شویم و به توافق برسیم۰

رفقای شورای ولایتی و شورای شهری تاکید نمودند که جریان مذاکرات اصولا باید بر بنیاد مکانیزم قابل قبول برای همه جوانب صورت گرفته وبا شفافیت و علنیت ادامه پیدا کند۰

جلسه که ساعت یک بعد از ظهر دایر شده بود ساعت چهار بعد از ظهر در فضای دوستانه و صمیمانه کار خود را موفقانه پایان داد۰