دسامبر 2017

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت آغاز سال نو 2018 ترسائی

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا حلول سال نو عیسوی 2017 را به همه هموطنان که  زنده گی شان در خارج کشور با تقویم ترسائی گره خورده است، هم مسلکان ارجمند و خانواده های شان و همچنان تمامی مردمان که حلول  سال نو 2017 عیسوی را تجلیل  و گرامی میدارند، تبریک و تهنیت میگوید.

ما در شرایط بطرف ختم سال 2017 عیسوی میرویم که  در این سال هزاران پناهنده هموطن ما  در کشور های اروپائی در حالت بی سرنوشتی بسر میبرند. تعدادی هم بخاطر رد تقاضا های پناهنده گی شان و تهدید به بر گشت جبری به افغانستان نا امن  در ترس و وحشت روانی قرار دارند. با کمال تاٌسف سیاست های سختگیرانه دول اروپائی و چشم پوشی شان از شرایط وخیم  وحشتناک در افغانستان، نان و خواب را بکام شان تلخ ساخته است. در یکسال گذشته ما همچنان شاهد برگشتاندن عاری از احساس بشری جبری هموطنان مظلوم ما از کشور های مانند آلمان، سویدن و تعداد دیگر به افغانستان بوده ایم.

همانطوریکه ما سال 2017 را با بد ترین و وحشیانه ترین جرایم ضد بشری و ضد اسلامی طالبان و داعشیان آغاز  و ادامه دادیم، در آخرین روز ختم این سال وحشیان داعشی که دیگر نمیتوان آنان را افغان و مسلمان نامید، با یک عمل دیگر ضد بشری بیش از 40 هموطن ما را در یک مرکز فرهنگی شهید و دهای دیگر را مجروح ساختند.

کشور افغانستان  نا امن ترین کشور دچار جنگ  ،همراه با وحشیانه ترین واقعیات کشتار  مردمان ملکی ، بی ثباتی ، تهدید ، تبعیض مذهبی، سیاسی و تعلقیت های  گروهی میباشد که اجبارآ مردم ترک دیار و وطن آبائی میکنند و سرنوشت خود را با انبوه خطرات جانی رقم میزنند.

با تاٌسف عمیق در سال 2017 چندین واقعات جنائی مانند قتل، تجاوز و دیگر جرایم خلاف اخلاق و فرهنگ انسانی توسط تعداد انگشت شمار افراد با منشه افغانی، حیثیت و مقام با عزت  هموطنان با شرافت ما را در جوامع اروپائی متاٌثر ساخته است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بحیث مدافع حقوق حقه تمام افغانان و بر اساس اهداف و خط دفاع از وطن و هموطن پیوسته صدای رسای خویشرا  با پیام ها و اعلامیه هایخویش  در دفاع از حقوق هموطنان ما در کشور های اروپائی ، اخصاٌ پناهجویان افغان  ، مساٌله قطع دیپورت های اجباری افغانان بلند نموده است که در مورد   نامه های را به مقامات رسمی ازسال نموده  و پیرامون این معضله بزرگ مراتب تشویش خویش را ابراز و نقاط نظر خویش را در آن ارائه نموده است. انجمن  عطف توجه جدی مقامات را در مورد خواستار گردیده است.

انجمن حقوقدانان افغان در  اروپا با تمام امکانات دست داشته این اهداف خویش را در سال آینده نیز  بر بنیاد حب مسلک و  وطن و هموطنی تعقیب خواهد نمود. ما آرزومند یم تا این هدف انسانی و وطنی را   یکجا با تمام نهاد های اجتماعی افغانی در کشور های اروپائی بتوانیم پیش بریم تا  با تمام امکانات  دست داشته بالای مقامات حکومتی شان فشار آورده تا با انواع درد ها  و رنج های پناهجویان پایان دهند و به حقوق انسانی شان احترام بگذارند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا برای خود افتخار بزرگ میداند که در نظر و عمل موقف شرافتمندانه خویش را بر مبنای هموطنی ، حب وطن و دید بلا استثنا و بدون هر گونه تمایلات تبعیض طلبانه وفاق شکن و ضد همبستگی ملی ، متبارز ساخته و این موقف خویش را   استوار و خلل ناپذیر  ادامه خواهد داد.

در حالیه در شرایط دشوار کنونی ضعف و نا کارائی دولتمداران کنونی و وابسته به غیر را نمیتوان با دوانگشت پنهان نمود، انجمن موثر ترین راه برون رفت از وضع نا هنجار کنونی و تفوق بر معضلات را در حاکمیت قانون و تطبیق بالا استثنای عدالت در جامعه افغانی میداند.

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ارزومند است که سال 2018 سال فروکش شدن معضلات هموطنان پناهجو ما و سال پر از موفقیت و سعادت برای تمامی هموطنان ما در همه کشور های دیگر و ختم جنگ و آلام و مصائب ناشی از آن در کشور عزیز ما  افغانستان باشد.

 

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا