کابل، افغانستان

۲۲ جدی سال

۱۳۹۶

امروز ۲۲ جدی سال ۱۳۹۶ محفل امضای اسناد ( اعلامیه و طرزالعمل )کمیته مشترک تفاهم با اشتراک نماینده های با صلاحیت احزاب  ، سازمانها ،کادرها و هواخواهان حزب وطن طی یک محفل باشکوه درشهر کابل تدویر یافت. محفل با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید شروع وطبق اجندای از قبل تهیه شده با ایراد بیانیه افتتاحیه محترم انجنیر نظر محمد عضو هیئت اجرائیه و معاون حزب وطن رسماً آغاز گردید. متعاقباً محترم میر افغان باوری، محترم عبدالجبار قهرمان نماینده مردم در ولسی جرگه، محترم امید وطنیار و آرین خیبر پیرامون اجندای جلسه امروزی و اهمیت وحدت ویکپارچگی احزاب و سازمانهای متعهد به حزب وطن و سایر نیروها صحبت نمودند.

در ختم جلسه اعلامیه کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن مصوب ۱۵ جدی سال ۱۳۹۶ به خوانش گرفته و سپس اعلامیه و طرزالعمل ضم آن توسط اعضای کمیته مشترک طی مراسم رسمی امضاء گردید.

محفل در فضای همبستگی و التحاف دعایه خیر، صلح و تأمین امنیت سرتاسری در کشور به پایان رسید.

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن