متن بیانیه محترم امید وطنیار رئیس سازمان جوانان مبارز وطن

در محفل امضای اسناد کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و حرمت خدمت بزرگان حاضر در مجلس
با اجازه محترم انجنیر صاحب نظر محمد معاون حزب وطن و سایر بزرگان محترم

منحیث یک جوان که بدون انحراف راه شهید پرافتخار وطن دکتور نجیب الله را تعقیب نمودیم از تدویر جلسه مشترک امروز احساس خوشی نموده این دست آورد بزرگ را برای فرد فرد شما تبریک میگویم. بی تردید تدویر جلسه مشترک امروزی بدون از خودگذری شما بزرگان محترم امکان ناپذیر بوده و نتیجه تلاشهای شبانه روزی و خستگی ناپذیر که در جهت آغاز کار مشترک برای رسیدن به هدف مشترک از سوی معاون صاحب حزب وطن، باوری صاحب، قهرمان صاحب و سایر بزرگان و اعضای حزب وطن صورت گرفت، نه تنها برای ما بلکه برای نسل جوان یک نوید و مژده است.

سازمان جوانان مبارز وطن منحیث یک سازمان متعهد به حزب وطن و مشی مصالحه ملی افتخار دارد که از آغاز کار وحدت، جزء فعال پروسه بوده و با استفاده از فرصت پشتیانی عام و تام خودرا از توافق رفقا روی مکانیزم و محور مشترک که آرزوی دیرینا ما بود، قلبآ و با تمام امکانات اعلان میدارد. من برای آخرین بار منحیث رئیس سازمان جوانان مبارز وطن از این تربیون صحبت می نمایم. پس از این ما جوانان خودرا اعضای حزب وطن میدانم و جا دارد تا از ذره نوازی شما بزرگان گران ارج بابت اینکه مارا منحیث اعضای متساوی الحقوق حزب وطن پذیرفتید قلباً ابراز سپاس نمایم.

از آنجایکه سر از امروز باهم و دوشادوش هم بسوی هدف مشترک گام برمیداریم، میخواهم بگویم که سازمان جوانان مبارز وطن اولین سازمان خواهد بود که طی اعلامیه از کمیته مشترک تفاهم حمایت و برای ادغام تشکیلاتی اعلان آمادگی کند و هر تصمیم که از سوی شما در مورد تعین جایگاه سازمان جوانان مبارز وطن با درنظرداشت ضرورت آن گرفته شود، برای ما قابل قبول خواهد بود. همچنان از سایر احزاب، سازمان و حلقات نیز میخواهیم تا حمایت خودرا از این پروسه اعلان و با آدرس های قبلی خود وداع نمایند.

طوریکه شما میدانید، تاحال فرصت های زیادی را از دست داده ایم لذا پیشنهاد من اینست که بعد از جلسه امروزی با استفاده از تمامی امکانات سریع تر گام برداشته فرصت های از دست رفته را جبران نماییم. بنظر من بعد از جلسه امروزی ما، ضرورت اینست که روی کیفیت و ظرفیت های فعلی کمیته مشترک تفاهم با پشتیبانی عظیم که دارد، نیز کار صورت گیرد تا با استفاده از کیفیت و ظرفیت های که در داخل و خارج از کشور داریم، کار کمیته را بهبود بخشیم.

شرایط برای برداشن گام های سریع مساعد است با استفاده از این فرصت پروسه ایجاد شوراهای واحد حزب وطن باید هرچی زودتر بطور نمونه از شهر کابل آغاز و به ولایات و خارج از کشور ادامه پیدا بکند.
در اخیر دستآورد بزرگ امروزی را برای همه ما و برای مردم رنجدیده و بلا کشیده کشور تبریک میگویم
به آرزوی اینکه یکبار دیگر ولی بهتر از دیروز در خدمت وطن و هموطنان خود قرار گیریم.

زنده باد افغانستان 
پاینده باد اتحاد و همبستگی اعضای پر افتخار حزب وطن