کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

گـــــرامی داشت از ۲۶ دلو "روز نجات ملی افغانستان"

کابل – افغانستان

هموطنان عزیز!

۲۹ سال قبل بر مبنای توافقات ژنیو، سیاست بین الافغانی مصالحه ملی و خواست اکثریت قاطع مردم افغانستان ، آخرین قطعات نظامیان اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ ۲۶ دلو ۱۳۶۷ به کشور شان عودت داده شد. شهید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان با توجه به ماهیت حقوقی حضور قبلی نظامیان شوروی در کشور ، با احساس مسئولیت در برابر ملت و تاریخ افغانستان و با دور اندیشی سیاسی، در مراسم تجلیل از پنجمین سالروز اعلان سیاست مصالحه ملی (جدی ۱۳۷۰) پیشنهاد نمود که منبعد از ۲۶ دلو به مثابه روز نجات ملی یاد بود بعمل آمده و به عنوان رخصتی عمومی رسمی کشور پذیرفته شود که با تایید و استقبال گرم اجلاس مواجه گردید، به تصویب رسانیده شد.

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن ضمن اینکه از این روز خجسته ملی گرامی داشت بعمل می آورد، بهترین شادباشهای خودرا به کافه ی ملت افغان تقدیم داشته و همزمان با آن به مقامات ذیصلاح دولت افغانستان و ملت عزیز پیشنهاد می نماید تا همه ساله از ۲۶ دلو به مثابه سمبول همبستگی ملی تجلیل رسمی بعمل آمده و همانند روز استراداد استقلال کشور به آن ارج گذاشته شود. البته حزب وطن در آینده در عالیترین مقام تصمیم گیرنده خود (مجمع عمومی و فوق العاده) ابعاد این مسئله ملی را مورد بحث و مداقه قرار داده و طرح تصویب شده خودرا به پیشگاه ملت عزیز ارائه خواهد نمود.

-         فرخنده باد ۲۶ دلو روز نجات ملی افغانستان

-         پاینده باد استقلال افغانستان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

۲۶ / دلو / ۱۳۹۶