فرشته سعیدی

یما سعیدی قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد

یما « سعیدی » بتاریخ  «  10 مارچ 2018 م »  مسابقه قهرمانی بوکس حرفوی اروپا را با بوکسر تجربه کار و سرسخت کشور ارمنی اقای ارمان « توروسیان » درشهرگیوتسلو مربوطات شهر بیلیفلد کشور المان ، انجام داد.

این مسابقه قهرمانی که از جانب سازمان بین المللی بوکس جهانی « آی ، بی ، اف » سازماندهی و تدویر شده بود  و در آن  صدها تن ، بشمول  قهرمانان  ورزشی ،  مسوولین سازمانهای  ورزشی و افراد  مشهور و سرشناس اشتراک ورزیده  بودند ؛ به ساعت ده بجه شب به وقت اروپا ، با مراسم خاص آغاز شد .

 

بوکسر تجربه کار و سرسخت ارمنی اقای « توروسیان » که سی و چهار سال سن دارد  و بیست و چهار مسابقه حرفوی بوکس را انجام داده و در قید لست بکسران حرفوی وزن متوسط ، در کشور المان نفر نمره دوم است ؛ کوشید تا  در روند اول  مسابقه ، قدرت و تجربه ورزشی  خود را برای اشتراک کنندگان نشان دهد .

ولی ؛ یما « سعیدی » این جوان  بیست و چهار ساله  که فقط  یازده مسابقه بوکس حرفوی انجام داده و در قید لست بکسران حرفوی وزن متوسط  در کشور المان نفر نمره هشتم است ؛ توانست تا ضربات سخت حریفش را دفع  نماید و بالمقابل با مورال و تخنیک عالی در قید دوازده میدان سه دقیقه ئی مسابقه ، حریف خود را در موج هیاهو و کف زدنهای تماشاچیان  تحت ضربات قرار داد.

 

داوران سازمان بین المللی بوکس جهانی « آی ، بی ، اف » که از کشور های « ایتالیا ، بلژیم و المان » بودند ، نمرات هر دوازده میدان مسابقه را به نفع یما « سعیدی » فیصله نموده و حاکم میدان دستان نیرومند  یما را در حالیکه مراسم بشکل زنده از طریق  تلویزیون « اسکای سپورت نیوز  به گویندگی  آقای اولی « ویگنه » ریس ترینر بوکس زوه لند و فیسبوک » نشر میشد ، بلند کرد.

قابل یاددهانی است که :

برای اولین بار در تاریخ  بوکس افغانستان ، کمربند قهرمانی  بوکس حرفوی اروپا از طرف اقای روبیرتو « ریا » ریس  بخش کشور های اروپای سازمان بین المللی بوکس جهانی « آی ، بی ، اف » در کمر  یما « سعیدی »  این جوان بیست و چهار ساله افغان ، بسته شد .

آقای روبیرتو « ریا »  برعلاوه  اینکه  پیروزی و کسب لقب قهرمان بوکسر حرفوی اروپا را برای یما « سعیدی »  تبریک گفت ، همچنان خاطر نشان ساخت که این مسابقه جالب و دیدیدنی را  بدسترس هیئت رهبری سازمان بین المللی بوکس جهانی « آی ، بی ، اف » قرار میدهم تا در لست بهترین مسابقات سال « ۲۰۱۸ » مورد ارزیابی و فیصله قرار دهند.

 

قابل تذکر است که : یما « سعیدی »  این جوان مودب و با استعداد افغان ؛ به یاری الهی و دعای شما  بزرگان معظم و دوستان عزیز ، در دوازدهمین  مسابقه  بوکس حرفوئی  خویش پیروز شد . بنآ ؛  بدینوسیله یما « سعیدی» و الدینش از اشتراک ، لطف و محبت ، تشویق و ارسال پيامها و تیلفونهای شما؛ صمیمانه ابراز تشکر و قدردانی مینمایند  و از در گاه الله تعالی  برای همه شما  خیر وسعادت استدعا  مینمایند .

فرشته « سعیدی»