کابل – افغانستان

۱۸ جوزای ۱۳۹۷

اطلاعیه ء کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

در مورد : تشکیل نهاد مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج از کشور

کمیته مشترک تفاهم  اعضای حزب وطن در اجلاس تاریخی ۱۸ جوزای ۱۳۹۷ خویش نهاد مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج از کشور را به شرح ذیل ایجاد وتصویب نمود .                                                                                    

به منظور انسجام ، هم آهنگی و همبستگی اعضای حزب ، ادغام تشکیلاتی و ایجاد شوراهای واحد حزب در خارج از کشور آنچنانیکه در طرزالعمل کمیته مشترک تفاهم بآن اشاره شده است اینک به تعقیب فیصله اجلاس قبلی  ، بعد ازغور بیشتر و با درنظرداشت مشوره های برخی از رفقا مقیم خارج ، نهاد مشترک تفاهم که منبعد   بنام (کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج از کشور) یاد میشود از ترکیب تعدادی از رفقا به تفکیک حوزه ها  و کشورها به ترتیب ذیل ایجا د و تصویب گردید.                                                                                                

۱ – حوزه اروپا

محترم  ذبیح الله زیارمل          سویس  

محترم محمد اسمعیل محشور       سویس

محترم  اسدالله  پیام                 دنمارک

محترم  عبدالمبین مبین              دنمارک

محترم   مسلم  احمدزی              دنمارک

محترم  فقیر محمد ودان             المان

محترم  عبدالبشیر پیوستون           المان

محترم  نبی کوشا                      المان

محترم  نور اکبر پایش                المان

محترم جمشید پایمرد                  المان

محترم  سید شاه یعقوبی               المان

محترم  محمود شریفی                 المان

محترم  سید عبدالقدوس                المان

محترم  عبدالرزاق رهی               المان

انجینر  کبیر کاکړ                      المان

محترم  اسدالله زمری                  المان

محترم  آصف الله هادی               انگلستان

محترم  نقیب الله غفاری               انگلستان

محترم  بصیر کامل                    هالند

محترم  محسن جمشید                  هالند

محترم  محبوب احمد زاده            بلجیم

محترم سید عبدالقدوس                بلجیم

محترم  کبیر کمال                      بلجیم

محترم  غلام ربانی وطنیار          ناروی

محترم   غلام سخی قهرمان          ناروی

محترم  احمدالله اندړ                 سویدن

محترم  اختر راسخ                  سویدن

محترمه  زرغونه عطا                 سویدن

محترم  محب الله کاکړ               اتریش

محترم  احمد شاه ترین                  اتریش

محترم  بشیر احمد مژده                ترکیه

۲ – حوزه امریکا

محترم داکترمحمد هاشم سلیمانخیل   ایالات متحده امرکا

محترمه  شکریه سیرت ولیزاده       ایالات متحده امریکا

محترم   محمد رحیم                    کانادا                       

۳ - حوزه کشور های مشترک المنا فع

محترم  میر عبدالله                     فدراتیف روسیه

محترم  حیدر زرمل                  فدراتیف روسیه

محترم  عثمان علیخیل                  قزاقستان

۴ -  حوزه استرالیا و جنوب شرق اسیا

محترم  انجینر حبیب گل پکتیاوال    استرالیا

محترم   داکتر آقا محمد زرمتی       استرالیا

محترم  عزیز احمد مهیا          استرالیا

قرار شرح فوق رفقائیکه بحیث مشمولین نهاد ( کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج از کشور ) برگزیده شده اند وظیفه دارند تا هر چه زودتر اولین اجلاس خود را دایر ودران لایحه وظایف ، استقامتهای کاری و مسئولین بخشها را به تفکیک حوزه ها وکشورها مشخص ساخته به کمیته مشترک تفاهم داخل کشور اطمنان دهند . متذکر باید شد که کمیته مشترک تفاهم خارج از کشور کلیه فعالیتهای خویش را در روشنی طرزالعمل و فیصله های کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن داخل کشور تنظیم مینمایند ، کمیته مشترک تفاهم  داخل کشور می پذیرد که ممکن بنابرشناخت نا کافی گزینش برخی از رفقا شامل کمیته مشترک تفاهم خارج کشور طور شاید و باید و آنطوریکه  شما انتظار دارید بجا و دقیق نباشد ویا هم ممکن رفقای مستحق و مطرح شامل لست نگردیده باشد به همین منظور  تغییر در ترکیب و تعداد اعضای کمیته مشترک تفاهم در خارج از کشور به صلاحیت و صواب دید آن کمیته گذاشته شده است .

در فرجام کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن داخل کشور از رفیق محترم فقیرمحمد ودان تقاضا مینماید تا اولین اجلاس کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب در خارج از کشور را با استفاده از امکانات تخنیکی انترنیتی و همکاری سایر رفقا سازماندهی و ریاست نماید .                                                                                    

ومن الله توفیق