F

محمدجواد رحیمی

F

فروش آب به ایران بزرگترین عاید برای افغانستان!

F

طبق مطالعات که در حوزه آبی افغانستان صورت گرفته، این کشور حدودأ ۷۵ ملیارد متر مکعب آب دارد که تنها حدودأ ۲۰ ملیارد آن در داخل افغانستان به مصرف می رسد اما باقیمانده آن که حدودأ ۵۵ ملیارد متر مکعب می شود، به طور رایگان به کشورهای همسایه می رود. بر اساس نرخ جهانی، هر یک متر مکعب آب در بدل ۱.۵ دالر به فروش می رسد و قیمت مجموعی ۵۵ ملیارد متر مکعب آب، مبلغ ۸۲.۵ ملیارد دالر میشود و این مبلغ مصرف مکمل هشت ساله حکومت افغانستان را نیز فراهم می تواند.

از آنجایکه حکومت های قبلی افغانستان توان و اراده مهار و مدیریت آبهای افغانستان را نداشته اند، سرازیر شدن آب های مفت و رایگان به کشورهای همسایه به عنوان یک حق و روند همیشگی برای آن ها مبدل شده است. از همین رو، هر اقدام و عمل که در خصوص مهار و مدیریت آب های افغانستان توسط حکومت وحدت ملی صورت گرفته و یا صورت می گیرد، باعث انزجار و نارضایتی کشورهای همسایه شده و عامل اصلی واکنش های غیر قانونی آنها می باشد.

در این شکی نیست که افغانستان در حوزه آبی، دست بالا و جایگاه برجسته در منطقه دارد و مهار و مدیریت آب های کشور، فرصت های ملی و بین المللی را برای ملت و دولت افغانستان به ارمغان می آورد. طوریکه همه می دانند، اقدامات أخیر در خصوص مهار آب های کشور باعث شده است تا سر و صداهای خصمانه و ظالمانه همسایه های ناصادق کشور را بلند و چهره های واقعی آنها را به نمایش بگذارد. آنها بخاطر دریافت آب های مفت و رایگان گاهی از اعمال فشارها بالای حکومت وحدت ملی حرف می زنند و گاهی از طریق مهره های مخرب و داخلی در پی تخریب منابع آبی افغانستان می شوند.

در تازه ترین مورد، وزیر خارجه ایران در خصوص دریای هلمند و موضوع آب افغانستان، بیانات خصمانه و غیر عادلانه داشته و از موجودیت و استفاده گزینه های مختلف مبنی بر اعمال فشار بالای حکومت وحدت ملی حرف زده است. آنچه که فقدان عقلانیت سیاسی وزیر خارجه ایران را به اثبات می رساند، بی خبری او و نادیده گرفتن توافق نامه سال ۱۳۵۱ میان افغانستان و ایران می باشد. او بدون اینکه ارزشها و مقررات بین المللی را مد نظر داشته باشد، خواهان توافق نامه دیگری شده است که مطابق خواست و میل آنها باشد و استفاده رایگان از آب های افغانستان را برای آن کشور تجویز کند.

در حال حاضر، ایران شدیدأ به آب افغانستان ضرورت دارد و ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور از اثر مهار و مدیریت آب های افغانستان شدیدأ متضرر شده و بیکاری، فقر و آلودگی هوا، ساکنین آن ولایت را در حالت بدی قرار داده است. بنأ، برای بهبود وضعیت اسفناک در آن سوی مرز، رهبران رژیم ایران مکلف اند تا برای حصول رضایت و قناعت رهبران افغانستان به قواعد و مقررات بین المللی پابند باشد و به خواست های حکومت وحدت ملی نیز لبیک بگویند.

رهبران حکومت وحدت ملی باید این فرصت بنیادی و تاریخی را غنیمت شمرده برای مهار و مدیریت آب های کشور، اقدامات جدی و عملی را روی دست گیرند. با درنظرداشت توافق نامه سال ۱۳۵۱، در بدل هر متر مکعب آب، از کشور ایران خواهان دریافت کمک های همه جانبه شوند، حق استفاده از بندر چابهار را حفظ کنند، آزار و اذیت مهاجرین افغان در خاک ایران را برای همیش متوقف و تعهد آن کشور را مبنی بر احترام و اعاده حقوق اسلامی و انسانی مهاجرین در آن کشور حصول کنند و نهایتأ، قطع حمایت ایران از گروه های هراس افگن در خاک افغانستان و تلاش جدی و صادقانه آن کشور را در خصوص مبارزه با تروریزم و تأمین ثبات در افغانستان، قطعی، نهایی و همیشگی سازند.

محمدجواد رحیمی