F

اطــــلاعیۀ

کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج

F

 

به این وسیله به اطلاع تمام اعضا و خواهان حزب وطن و سایر هموطنان عزیز  رسانیده می شود که به مناسبت بزرگداشت از بیست و دومین سالروز حماسۀ شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان و رهبر حزب وطن، کنفرانس علمی تحت عنوان «مبانی اندیشه ای ـ سیاسی دوکتور نجیب الله و اثرات آن بر جامعۀ افغانی» بطور «آنلاین» دایر میگردد.

درین کنفرانس علمی سخنرانان بر ابعاد مختلف موضوع ابراز نظر نموده و در اخیر کنفرانس، بحث آزاد صورت گرفته و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ ارایه میگردد.

کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج جهت شرکت درین کنفرانس علمی، از علاقمندان شهید دوکتور نجیب الله و اعضای حزب وطن دعوت بعمل می آورد.

زمان تدویر کنفرانس:

روز جمعه 28 سبتمبر 2018، ساعت نه شب به وقت اروپای مرکزی (آلمان)

 

محل تدویر کنفرانس:

سالون پالتاکی «میز مدور برای صلح و دموکراسی»

نوت برای آمادگی تخنیکی، ورود به سالون کنفرانس، محترم انجنیر عبدالخالق نوری رهنمود مفصلی را تهیه نموده اند که در ذیل آن را میتوان مطالعه نمود.

یادداشت:

دوستانیکه  در  Installationپالتاک دسترسی وآشنائی ندارند، لطفاً نکات آتی را درنظر  بگیرند تا وارد پالتاک شوند:

انستال پروگرام  کهنۀ پالتاک

1 – پروگرام کهنه پالتاک را با لسان دلخواه خود و بطور مجانی در Internet Explorer  از آدرس انترنتی ذیل داونلود نمائید:

https://www.paltalk.com/download/help/cg.html?refc=132223

به تعقیب آن با انتخاب Run (Ausführen) این پروگرام را دردیالوگ Install  کنید و  کمی بعد شما به Install Paltalk میرسید:

2 – درین تصویر پروگرام  داونلود شده  را Install  میکنید.  کمی بعد از این شما برنامه پالتاک را دارید و می باید هویت خویش ـ که در پالتاک به آن فعالیت مینمائید ـ و رمز ورود خویش را به فعالیت های پالتاکی، مشخص نموده وارد برنامه سازید و برای این منظور میتوانید که یک نام دلخواه ـ اصلی و یا مستعار ـ خود را  با Password انتخاب کنید. با انتخاب Sign me Up! پروگرام پالتاک تان چالان میشود .

طروق یافتن تالار میزمدور برای صلح ودموکراسی

1 – پروگرام پالتاک را چالان کنید. درپایان این چوکات لطفاً View All را انتخاب کنید، درچوکات بعدی دربالا که Search Chat Rooms معلوم میشود، اینجاکلمۀ Afg را بنویسیدو Go را کلیک کنید. بااین سه حرف  تمام  اتاقهای پالتاکی ما افغانها معلوم میشود که در آن این سه حرف بکار رفته است. چون نام تالار دلخواه ما که در آن کنفرانس علمی به مناسب سالروز شهادت دوکتور نجیب الله دایر میگردد: (Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy)  نام دارد، بااین سه حرف تالار مورد نظر خود را پیدا میکنیم. اگر حال دوبار پیهم روی نام Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy کلیک کنیم، داخل تالار میشویم.

ویا

2 – تالار Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy در

Category :                           Europe

Sub-Category :                          Germany

قرار دارد. نخست با انتخاب  Europe و بعداً Germany تالار دلخواه ما Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy معلوم میشود.اگر حال دوبار پیهم به نام Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy کلیک کنیم، داخل تالار میشویم.

 

انستال پروگرام نو پالتاک

1 – پروگرام نو پالتاک را با لسان دلخواه خود و بطور مجانی در Internet Explorer  در این آدرس انترنتی www.paltalk.com  بپالید. کمی بعد تصویر Download Paltalk   به شما معلوم میشود. اکنون درین تصویر  شما بر  Download Paltalk کلیک کنید. با این عمل تان این پروگرام را داونلود نموده و با انتخاب Run (Ausführen) این پروگرام را دردیالوگ Install  و پروگرام مورد انستال تان آماده است، که دردیالوگ  کمی بعد شما به Install Paltalk میرسید.

2 - بعد از این شما برنامه پالتاک را دارید و می باید هویت خویش که در پالتاک به آن فعالیت مینمائید ـ و رمز ورود خویش را به فعالیت های پالتاکی، مشخص نموده وارد برنامه سازید و برای این منظور میتوانید که یک نام دلخواه ـ اصلی و یا مستعار ـ خود را  با Password انتخاب کنید. با انتخاب Sign Up & Install Paltalk پروگرام پالتاک تان چالان میشود .

طروق یافتن اتاق ها در پالتاک

اکنون شما تمام نرم افزارهایی را آماده نموده اید که با استفاده از آنان وارد فعالیت پالتاکی گردید . برای این منظور :

1 - پروگرام پالتاک را فعال سازید .

2 - درچوکات راست دربالا که All Rooms (Alle Räume) معلوم میشود، بر روی آن کلیک کنید. درهمین چوکات راست در بالا اینجا اگر کلمۀ AFG  را بنویسید و بعداً در همینجا بروی سمبول کوچک گرد کلیک کنید. با این کلیک لست نامهای تمام آن اطاقهای معلوم میشود که در همان لحظه فعال و در متن سرلوحۀ نام آنها این سه حرف (AFG) بکار رفته باشد. طور مثال اگرخواسته باشیم که اطاق مورد نظر خویش (Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy) را پیدا نمائیم ، عملیه فوق را انجام داده به امکان داخل شدن به اتاقهای مذکور به شرطی دست می یابیم که فعال باشد. اکنون برای داخل شدن به اتاق مذکور که  سمبول خشت ها را دارد، می باید با mouse  دوبار پیهم به نام (Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy) کلیک کنیم ، درینصورت داخل اطاق شده، جریان گفتگو را در اتاق مذکور می شنویم. ویا:

در همین چوکات راست در بالا اگر  اینجا سمبول خشت ها رابه خطوط مبدل کنیم وبر سمبول خط ها کلیک کنیم (مشاهده کنید اینجا)، حال همه اتاق ها بدون سمبول خشت ها معلوم میشوند. اگر درینجا به نام (Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy) کلیک کنیم، درینصورت داخل اتاق شده، جریان گفتگو را در اتاق مذکور می شنویم.

سهم گرفتن در سخنرانی :

اگر علاقه به سهمگیری در فعالیتهای اتاق و قصد سخنرانی دارید ، می باید دست بالا نموده، نوبت بگیرید . برای این کار باید بر  (Zum Sprechen Warteschlange)کلیک کنید، شما خواهید دید که نام تان در لست نوبت گیرندگان در حالی ظاهر میگردد که دستی مقابل آن  بلند است .  بعد از رسیدن نوبت سخنرانی تان ـ که بوسیله گرداننده اتاق مورد نظر ابلاغ و از شما خواهش میگردد که مایک را گرفته و به سخنرانی آغاز نمائید ـ برای گرفتن مایک اگر در پائین این اتاق(نزدیک جایکه که دران محل تکست در اطاق مینویسند) بر دایرۀ کوچکی آبی که در وسط آن سمبول میکروفون است کلیک کنید وهم در پهلوی آن که یک دایرۀ کوچکی دیگری است، انتخاب و یاروی آن کلیک کنید، میکروفون در دسترس شما قرار گرفته  مدت زمانی که در اختیار شما قرار داده می شود ، صحبت میکنید ، بعداز ختم زمان مذکور و اختتام صحبت خود،اگر دوباره بر همان سمبول کلیک کنید، میکروفون از دست تان رها میگردد.

 

 

اطـــــلاعیۀ

کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج

F

 

به این وسیله به اطلاع تمام اعضا و خواهان حزب وطن و سایر هموطنان عزیز  رسانیده می شود که به مناسبت بزرگداشت از بیست و دومین سالروز حماسۀ شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان و رهبر حزب وطن، کنفرانس علمی تحت عنوان «مبانی اندیشه ای ـ سیاسی دوکتور نجیب الله و اثرات آن بر جامعۀ افغانی» بطور «آنلاین» دایر میگردد.

درین کنفرانس علمی سخنرانان بر ابعاد مختلف موضوع ابراز نظر نموده و در اخیر کنفرانس، بحث آزاد صورت گرفته و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ ارایه میگردد.

کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج جهت شرکت درین کنفرانس علمی، از علاقمندان شهید دوکتور نجیب الله و اعضای حزب وطن دعوت بعمل می آورد.

زمان تدویر کنفرانس:

روز جمعه 28 سبتمبر 2018، ساعت نه شب به وقت اروپای مرکزی (آلمان)

 

محل تدویر کنفرانس:

سالون پالتاکی «میز مدور برای صلح و دموکراسی»

نوت برای آمادگی تخنیکی، ورود به سالون کنفرانس، محترم انجنیر عبدالخالق نوری رهنمود مفصلی را تهیه نموده اند که در ذیل آن را میتوان مطالعه نمود.

یادداشت:

دوستانیکه  در  Installationپالتاک دسترسی وآشنائی ندارند، لطفاً نکات آتی را درنظر  بگیرند تا وارد پالتاک شوند:

انستال پروگرام  کهنۀ پالتاک

1 – پروگرام کهنه پالتاک را با لسان دلخواه خود و بطور مجانی در Internet Explorer  از آدرس انترنتی ذیل داونلود نمائید:

https://www.paltalk.com/download/help/cg.html?refc=132223

به تعقیب آن با انتخاب Run (Ausführen) این پروگرام را دردیالوگ Install  کنید و  کمی بعد شما به Install Paltalk میرسید:

2 – درین تصویر پروگرام  داونلود شده  را Install  میکنید.  کمی بعد از این شما برنامه پالتاک را دارید و می باید هویت خویش ـ که در پالتاک به آن فعالیت مینمائید ـ و رمز ورود خویش را به فعالیت های پالتاکی، مشخص نموده وارد برنامه سازید و برای این منظور میتوانید که یک نام دلخواه ـ اصلی و یا مستعار ـ خود را  با Password انتخاب کنید. با انتخاب Sign me Up! پروگرام پالتاک تان چالان میشود .

طروق یافتن تالار میزمدور برای صلح ودموکراسی

1 – پروگرام پالتاک را چالان کنید. درپایان این چوکات لطفاً View All را انتخاب کنید، درچوکات بعدی دربالا که Search Chat Rooms معلوم میشود، اینجاکلمۀ Afg را بنویسیدو Go را کلیک کنید. بااین سه حرف  تمام  اتاقهای پالتاکی ما افغانها معلوم میشود که در آن این سه حرف بکار رفته است. چون نام تالار دلخواه ما که در آن کنفرانس علمی به مناسب سالروز شهادت دوکتور نجیب الله دایر میگردد: (Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy)  نام دارد، بااین سه حرف تالار مورد نظر خود را پیدا میکنیم. اگر حال دوبار پیهم روی نام Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy کلیک کنیم، داخل تالار میشویم.

ویا

2 – تالار Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy در

Category :                           Europe

Sub-Category :                          Germany

قرار دارد. نخست با انتخاب  Europe و بعداً Germany تالار دلخواه ما Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy معلوم میشود.اگر حال دوبار پیهم به نام Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy کلیک کنیم، داخل تالار میشویم.

 

انستال پروگرام نو پالتاک

1 – پروگرام نو پالتاک را با لسان دلخواه خود و بطور مجانی در Internet Explorer  در این آدرس انترنتی www.paltalk.com  بپالید. کمی بعد تصویر Download Paltalk   به شما معلوم میشود. اکنون درین تصویر  شما بر  Download Paltalk کلیک کنید. با این عمل تان این پروگرام را داونلود نموده و با انتخاب Run (Ausführen) این پروگرام را دردیالوگ Install  و پروگرام مورد انستال تان آماده است، که دردیالوگ  کمی بعد شما به Install Paltalk میرسید.

2 - بعد از این شما برنامه پالتاک را دارید و می باید هویت خویش که در پالتاک به آن فعالیت مینمائید ـ و رمز ورود خویش را به فعالیت های پالتاکی، مشخص نموده وارد برنامه سازید و برای این منظور میتوانید که یک نام دلخواه ـ اصلی و یا مستعار ـ خود را  با Password انتخاب کنید. با انتخاب Sign Up & Install Paltalk پروگرام پالتاک تان چالان میشود .

طروق یافتن اتاق ها در پالتاک

اکنون شما تمام نرم افزارهایی را آماده نموده اید که با استفاده از آنان وارد فعالیت پالتاکی گردید . برای این منظور :

1 - پروگرام پالتاک را فعال سازید .

2 - درچوکات راست دربالا که All Rooms (Alle Räume) معلوم میشود، بر روی آن کلیک کنید. درهمین چوکات راست در بالا اینجا اگر کلمۀ AFG  را بنویسید و بعداً در همینجا بروی سمبول کوچک گرد کلیک کنید. با این کلیک لست نامهای تمام آن اطاقهای معلوم میشود که در همان لحظه فعال و در متن سرلوحۀ نام آنها این سه حرف (AFG) بکار رفته باشد. طور مثال اگرخواسته باشیم که اطاق مورد نظر خویش (Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy) را پیدا نمائیم ، عملیه فوق را انجام داده به امکان داخل شدن به اتاقهای مذکور به شرطی دست می یابیم که فعال باشد. اکنون برای داخل شدن به اتاق مذکور که  سمبول خشت ها را دارد، می باید با mouse  دوبار پیهم به نام (Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy) کلیک کنیم ، درینصورت داخل اطاق شده، جریان گفتگو را در اتاق مذکور می شنویم. ویا:

در همین چوکات راست در بالا اگر  اینجا سمبول خشت ها رابه خطوط مبدل کنیم وبر سمبول خط ها کلیک کنیم (مشاهده کنید اینجا)، حال همه اتاق ها بدون سمبول خشت ها معلوم میشوند. اگر درینجا به نام (Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy) کلیک کنیم، درینصورت داخل اتاق شده، جریان گفتگو را در اتاق مذکور می شنویم.

سهم گرفتن در سخنرانی :

اگر علاقه به سهمگیری در فعالیتهای اتاق و قصد سخنرانی دارید ، می باید دست بالا نموده، نوبت بگیرید . برای این کار باید بر  (Zum Sprechen Warteschlange)کلیک کنید، شما خواهید دید که نام تان در لست نوبت گیرندگان در حالی ظاهر میگردد که دستی مقابل آن  بلند است .  بعد از رسیدن نوبت سخنرانی تان ـ که بوسیله گرداننده اتاق مورد نظر ابلاغ و از شما خواهش میگردد که مایک را گرفته و به سخنرانی آغاز نمائید ـ برای گرفتن مایک اگر در پائین این اتاق(نزدیک جایکه که دران محل تکست در اطاق مینویسند) بر دایرۀ کوچکی آبی که در وسط آن سمبول میکروفون است کلیک کنید وهم در پهلوی آن که یک دایرۀ کوچکی دیگری است، انتخاب و یاروی آن کلیک کنید، میکروفون در دسترس شما قرار گرفته  مدت زمانی که در اختیار شما قرار داده می شود ، صحبت میکنید ، بعداز ختم زمان مذکور و اختتام صحبت خود،اگر دوباره بر همان سمبول کلیک کنید، میکروفون از دست تان رها میگردد.