F

اعلامیه هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن

بمناسبت شهادت رفیق جبار قهرمان

F

شهر کابل –۲۵ میزان ۱۳۹۷

F

بحران اوضاع سیاسی و امنیتی کشور روز تا روز ابعاد گسترده بخود میگیرد۰ عوامل اصلی داخلی و خارجی  جنگ نیابتی  در کشور، در   در راستای منافع  خویش گاهی در کنار هم و گاهی در برابر هم به مبارزات خصمانه خویش ادامه میدهند، قربانی اصلی این فاجعه  ملت افغانستان است۰ در کنار صد ها و هزاران حوادث فاجعه بار وجنایات سازمان یافته که هروز در سراسر کشور اتفاق میافتد و قربانی میگرد ،  دشمنان سوگند خورده ، مزدور و اجیران استخدام شده دستگاه های استخباراتی منطقه و بین المللی با به شهادت رسانیدن رفیق جبار قهرمان یکی از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه یکبار دیگر ماهیت  و عمق اصلی فاجعه جنگ منافع کشور های خارجی و عوامل داخلی انرا بنمایش گزاشت.

هیات اجرایه شورای سراسری حزب وطن ضمن تقبیح شدید این جنایت هولناک و فرستادن نفرین به حامیان ترور و وحشت ، شهادت رفیق جبار قهرمان را یک توطیه سازمان یافته و المناک دانسته به همه هموطنان، علاقمندان و هواداران شهید جبار قهرمان  مراتب  تسلیت عمیق خویش را ابراز مینماید۰   ما اعلام میداریم که دشمنان سوگند خورده ملت افغانستان با ترور و ایجاد وحشت نمیتوانند  مانع همبستگی و اتحاد نیرو های ملی و دموکرایتک شوند،  و طندوستان افغانستان از جمله اعضای حزب وطن  مصمم اند تا  علی الرغم فشار ها، توطیه ها و جنایات پلان شده براه خود جهت  انسجام ،وحدت و همبستگی بیشتر ادامه دهند۰

نیرومندی ما در  همبستگی ما است

میر افغان باوری ریس شورای سراسری حزب وطن