F

تدویر جلسه اعضای هیات اجرائیه  شورای سراسری حزب وطن

مقیم خارج کشور

F

۲۹ ماه اکتبر ۲۰۱۸

F

بتاریخ 29 ماه اکتبر 2018 جلسه اعضای هیات اجرایه شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج  دایر گردید۰در اغاز ،بعد از بحث  و تصویب اجندای پیشنهادی که قبلا در اختیار رفقا قرار گرفته بود رفیق  عبدالبشیر پیوستون مسول سازمانهای حزبی حزب وطن در خارج از کشور،پیرامون  حوادث و انکشافات  اخیر  گفت:

حوادث  و اتفاقات اخیربیانگرگوشه های تبارز یافته بحران و  فاجعه در اوضاع امنیتی ٬ سیاسی و اقتصادی کشور است که  در تمام خط کشیده بحران و فاجعه که در اشکال گوناگون و از آنجمله در شکل تدوام جنگ نیابتی و زور ازمایی  قدرت های منطقوی و فرا منطقوی  تبارز یافته قربانی اصلی ملت افغانستان است  ۰

یکی از اشکال  تبارز فاجعه که در موازات جنگ  وسیعآ بکار گرفته شده هم ترور های کور و  هم ترور های پلان شده است . حزب وطن از لحاظ ماهیت و سرشت خود با تفکر و عمل تروریستی با قاطعیت مخالف است۰  حزب و باورمند است  که در عقب تمام حوادث  تروریستی منجمله

حوادث اخیر در کشور که در پهلوی صد ها فرزند صادق و وطندوست میهن، شخصیت های سرشناس سیاسی. نظامی و فرهنگی از جمله الحاج عبدالجبار قهرمان، ستر پاسوال عبدالرازق، تورن جنرال مومن حسین خیل و سلیم  رحیم ژورنالیست وفلمبردار سابقه دار تلویزوین ملی را قربانی گرفت ، دست

دست سازمانهای استخباراتی معلوم الحال منطقوی و بین المللی که گاهی در کنار هم و گاهی در تقابل با هم عمل میکنند دخیل است۰

  اشتراک کنندگان جلسه ضمن انکه  این جنایات هولناک را به شدت ترین  شکل ان تقیح نموده و به حامیان  اجیرومزدور نفرین فرستادند ، یبکبار دیگر اعضای حزب وطن را به وحدت نظر و همبستگی بیشتر فرا خواندند۰ اعضای جلسه  گزراش شرکت فعال  سازمانهای کشوری  حزب وطن  در المان، انگلستان، جمهوری فدراتیف روسیه، دنمارک، استرلیا و سایر کشور های اروپایی و امریکایی از مراسم ترحیم که به همین مناسب در کشورو خارج از کشور دایر گردیده بود استماع و از سازماندهندگان ان  اظهار امتنان نمود۰

جلسه در تداوم کار خویش گزارش رفیق  عبدالمبین مبین ريس شورای اروپایی حزب وطن را استماع نموده قبل از هر چیز از محترم مبین اظهار امتنان نمود که با حفظ مصروفیت های شخصی شان که سفر متذکره نیز به همین مناسبت انجام یافته بود فرصت  تهیه  گزارش مفصل و بموقع را  به جلسه اختصاص داد .

درین گزارش  علاوه بر تشریح وضع سیاسی نظامی کشور بر پروسه وحدت سیاسی ــ تشکیلاتی  اعضای حزب وطن ٬ پیشرفت ها و مشکلات کاری  ٬ تاثیرات وضیعت اخیر بر این پروسه تمرکز خاص صورت گرفت . درین جلسه رفقا  عبدالبشیر پیوستون ٬ انجنیر محمد اسلم ٬ محبوب جان احمد زاده ٬ عبدالعظیم راهی و نوراکبر پایش  به دفعات  در طرح سوالات و ابراز نظر ها اشتراک ورزیدند .

اشتراک کننده گان جلسه در مجموع بر وحدت سیاسی ـــ تشکیلاتی اعضای حزب وطن  به مثابه  هدف محوری خود تکیه نموده  شیوه های  عملی کار را مورد نقد و ارزیابی قرار داد . جلسه  به رفقا عبدالمبین مبین و محبوب جان احمد زاده وظیفه سپرد تا غرض مشوره های وسیعتر و عمیقتر جلسه حضوری هیات رهبری شورای اروپایی حزب وطن دعوت نمایند درین جلسه تمام مسایل مطروحه یکبار دیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم پیشنهادات مشخصی به رهبری حزب در داخل کشور ارائه خواهد شد .

جلسه باور دارد که  (( موج سواری حوادث )) و اتخاذ تصامیم عجولانه و شروع دیگر اتهام زنی بر یکدیگر پروسه وحدت را به حد یک پروژه تقلیل میدهد .

تحلیل گامهای برداشته شده در انطباق با وضعیت جدید و اتخاذ تصامیم مبتنی بر عینیت های همگرایی رفیقانه میتواند پروسه اغاز شده را بسمت موفقیت رهنمون  و در رفع خطر همزدایی ممد واقع گردد . بیاېید تحلیل و تعقل را بجای تحکم برگزینیم .

  جلسه در فضای همبسته گی رفیقانه به کار خویش پایان داد