فرشته سعیدی

F

یما سعیدی برای بار سوم  قهرمانی  بوکس حرفوی اروپا شد ! 

F

یما « سعیدی» به تاریخ « 16 فبروری  2019 به اساس پلان سازمان  بین المللی بوکس جهانی « آی ، بی ،  اف » ، بخاطر دفاع از کمربند قهرمانی  بوکس حرفوی اروپائی خویش ؛ با بوکسر تجربه کار وسرسخت ارمنی بنام ارمان « توروسیان »  درشهر کوبلینس ، کشورالمان مسابقه انجام داد و پیروز شد.

این مسابقه که از طرف سازمان مشهور بوکس کشور المان  بنام  « زوه لند » در تالار بزرگ بنام « سی ـ گی ـ ام ــ ارینه »  سازماندهی و تدویرشده  بود ، یما « سعیدی»  پانزدهمین مسابقه بوکس حرفوی خویش را در وزن  متوسط  « 69 کیلو گرام » انجام داد .

یما « سعیدی »  در طی دوازه روند مسابقه حریف تجربه کار و سرسخت خویش را  تحت ضربات پیهم قرار داد  و به اساس حکم داوران  سه کشور اروپائی ؛ امتیازات هر دوازده میدان مسابقه به نفع یما « سعیدِی » اعلان گردید .

مبارک ،  مبارک و باز هم مبارک  ! 

برای سومین بار کمربند قهرمانی بوکس حرفوی اروپائی ؛ سازمان  مشهور بوکس  جهانی « « آی ، بی ، اف » »  توام  در هیاهو و کف زدنهای بیشتر از چندین هزار اشتراک کننده ، در کمر یما  « سعیدی » این فرزند دلیر افغان بسته شد و به این ترتیب یما «  سعیدی » در لست بهترین  بکسران کشور المان ؛ به  صفت نفر شماره  اول  باقی ماند و همچنان در لست جهانی ارتقا کرد .

هموطنان عزیز ، دوستان و بزرگان معظم ؛   این پیروزی مبارک باشد  !  از تشویق ، محبت و دعای شما که برای خیر ، سلامتی و کامیابی  یما « سعیدی» انجام داده اید ، قلبآ سپاسگزاری مینمایم و از درگاه رب العالمین  برای همه شما خیر و برکت  استدعا داریم .