F

F

جلسه اعضای هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن

مقیم خارج کشور دایر گرید

F

شام دوشنبه مورخ ۱۱ مارچ ۲۰۱۹ جلسه اعضای هیات اجراییه  شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور به ریاست محترم عبدالبشیر پیوستون مسول سازمانهای  حزبی خارج کشور  دایر گردید

درین جلسه که بر اساس فیصله نشست قبلی محترم  غلام محمد زارع مسول سایت حزبی راه ما نیز دعوت گردیده بود ٬ اجندای کار جلسه تصویب و مطابق آن تمام اشتراک کننده گان در بحث پیرامدن مواد اجندا  فعالانه اشتراک ورزیدند ٬ جلسه تصویب  نمود۰

ـ  با توجه به هدایت مقام رهبری حزب  در مورد تهیه سند واحد پیرامون انکشافات اخیر در کشور از جمله  مذاکرات صلح٬ انتخابات ریاست جمهوری ٬ عضویت در ایتلافها و سایر مسایل رفقا انجنیر محمد اسلم و نوراکبر پایش وظیفه دارند تا در ظرف ده روز سند واحد نظریات اعضای هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن در خارج کشور را  با توجه به جریان تبادل نظرجلسه مورد بحث تهیه وبه جلسه بعدی ارائه گردد تا به حیث پیشنهادات و نظریات مشترک جهت بررسی به  هیآت رهبری حزب فرستاده شود۰

ــ  جلسه تصویب نمود  جهت تحقق فیصله های نشست آغوس مورخ هفتم جنوری ۲۰۱۹  جلسه حضوری کادر ها و فعالین حزبی شورای اروپایی حزب وطن پیرامون بحث روی مسایل مربوط به انکشافات اخیر سیاسی و مسایل  مربوط به حیات حزبی در نیمه دوم ماه اپریل سال جاری دعوت گردد . شعبه تشکیلات  شورای اروپایی حزب وطن موظف ساخته شد تا جهت تهیه مقدمات و اسناد لازم به کار خویش اغاز نمایند۰

ــ  جلسه تشدید کار و سازماندهی سازمانهای حزبی حزب وطن در خارج کشور را در صدر الویتهای خویش قرار داده ،رفقا راهی و غلام محمد زارع تحت رهبری رفیق احمد زاده  را موظف ساخت تا بدون فوت زمان از وضیعت  تشکیلاتی و روابط ذات البینی ساختار های  حزبی در خارج کشور  توآم با پیشنهادات جهت بهبود کار گزارش ارائه نمایند۰

در جریان بحث های جلسه به تحرکات تبلیغاتی و تشکیلاتی تحت نام حزب وطن  توجه مبذول گردید جلسه خاطرنشان ساخت که چنین حرکات ( تبلیغات غیر مسولانه و ایجاد ساختار های موازی ) ،معطوف به گشودن راه بسوی ورود به معاملات پنهانی از جمله معاملات پنهانی در انتخابات ریاست جمهوری ، موانع بزرگی را در پروسه ای همسویی و همگرایی اعضا و ساختار های که مدعی اعتقاد به راه و ارمانهای حزب وطن اند بوجود میاورد ۰ما از اشخاص و حلقات که مصروف  این پروسه اند صمیمانه تقاضا مینمایم تا با تعقل سیاسی در صدد دریافت راه ها و شیوه های شکست بن بست  بوجود امده بیاندیشند و با اعتراف به واقعیت های موجود تشکیلاتی از خود گرایی ٬ خود بزرگ بینی و تخریب پروسه همگرایی بپرهیزند۰

اعضای جلسه تاکید کردند که حزب وطن  به اساس تصامیم مجمع عمومی مورخ ۵ میزان ۱۳۹۱ و مصوبات پنجمین  اجلاس شورای سراسری  این حزب امادگی کامل دارد تا در فضای صمیمانه و رفیقانه برای حل مسله عدم انسجام کامل وحضور نیرومند حزب وطن درعرصه سیباسی کشور با همه  رفقای که  تا هنوز خود را متعهد به اصول مصوب حزب وطن میدانند وارد مذاکره سازنده شود۰   حزب وطن معتقد است که نشرات تخریش کننده، اتخاذ تصامیم در خلا ،سو استفاده از نام وحدت خواهی ها ، تفاهم و همگرایی به نفع هیچکس نیست۰

جلسه در فضای وحدت رفیقانه  حوالی ساعت یازده شب به کار خود پایان داد۰