F

F

گزارش از تدویر هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن

F F

۳۱ جوزای ۱۳۹۸

FF

بتاریخ ۳۱ جوزای۱۳۹۸ مطابق ۲۱ جون ۲۰۱۹ جلسه شورای سراسری حزب وطن بریاست رفیق محترم  میر افغان باوری رئیس این شورا در هوتل سپین زر شهر کابل دایر گردید .

جلسه با اعلام تکمیل نصاب با قرآت آیاتی از کلام الله مجید توسط محترم خیالی گل کوچی عضو شورای سراسری حزب وطن و بیانیه افتتاحیه محترم میر افغان باوری به کار خود آغاز نمود۰

اعضای شورا قبل از همه اجندا پیشنهادی :

-  گزارش اساسی

-  عرصه تشکیلاتی

-  یاداشت  رفیق باوری  ریس شورای سراسری حزب وطن در مورد استعفای شان از مقا م ریاست حزب و پیشنهاد رئیس جدید حزب۰

- ابراز نظر و بحث ازاد پیرامون گزارس اساسی و سایر مسایل شامل اجندا۰

- قرائت طرح مصوبه هفتمین اجلاس توسط رفیق عبدالشکور پیغام۰

ر ا مورد بررسی قرار داده و با اوردن تعدیلات و تکمیلات انرا تصویب نمود۰

بعدا جلسه مطابق به اجندای تصویب شده کار خود را اغاز نمود   رفیق محترم باوری گزارش اساسی را که طرح ان قبلا در هیئات اجراییه حزب مورد بحث و توافق قرار گرفته بود به خوانش گرفت :

درگزارش اساسی که توسط رئیس جلسه قرائت گردید،  تصریح بعمل آمده که این جلسه در وضعیتی دایر گردیده که وطن عزیز ما افغانستان با بحران عمیق و دردناک دست و پنجه نرم میکند و حزب ما نیز از وضعیتی  که در نتیجه ی اتخاذ  برخی مواضع نادرست و احساساتی بوجود آمده بود به تازه گی عبور نموده جهت  بازسازی خود  و مبارزه با پرابلمها و مشکلات به مشوره ها و اتخاذ تصامیم قاطع و دقیق ضرورت دارد۰

اهمیت  هفتمین اجلاس شورای سراسری  حزب وطن در این نیز نهفته است که این اجلاس می باید در مبارزه با بحران جاری کشور مواضع و حیات حزبی را نظم بخشیده و سمت های اساسی کار و مبارزه آنرا تعین ، وظایف و مکلفیت های آنرا مشخص سازد۰

گزارش بصورت کل در دوسمت عمده ، بررسی مشکلات و پرابلمهای کشور و  حیات حزبی متمرکز بود . در بحث پیرامون مشکلات و پرابلمهای کشور تصریح گردید که مسایل جنگ و صلح ، انتخابات  ریاست جمهوری و مذاکرات میان جناب خلیلزاد به  نماینده گی از ایالات متحده آمریکا  و گروه طالبان در سرخط مسایل اساسی٬ حساس و تعیین کننده کشوری جا دارد  در گزارش پیرامون صلح چنین آمده است:

سوله زموږ د هیواد والو د ستر اکثریت تر ټولو لمړنی او اړینه غوښتنه ده چی د یوی ساده سیاسی غوښتنی څخه ډیر ژور او پراخه تاثیرات لری ، نه یواځی د هوساینی او پر مختگ ، هان دمرگ او ژوند سوال هم ددی غوښتنی سره تړاو لری۰

په دی کی هیڅ څوک باید شک ونلری چی دوطن گوند سوله غوښتونکی او هیوادپاله گوند دی او دهیواد د ستونزو سوله ایز حل لپاره د هلو ځلو پیل ددی گوند دتاریخ ډیره مهمه برخه جوړوی ،چی په دی لار کی ئی تر ټولو درنه او ستره قربانی ورکړی او په واقعیت کی د همدی غوښتنی نذرانه شوی دی او بیا هم په دی لار کی نورو سترو قربانیو ته تیار یو خو دسولی د هڅو تر عنوان لاندی اوپراتیفی لوبو ته هیڅکله هم هرکلی ویلی نشو۰

موږ دیوی روښانه ستراتیژی په چوکاټ کی تلپاتی او عادلانه سولی نه  چی د پرمختگ او ترقی په لور لار پرانیزی په کلکه پلوی کوو او هر هغو ټولنو او وگړو سره مرستی ته تیار یو چی په دی لار کی گام اوچتوی۰

در گزارش این مسله نیزبا دقت مورد بحث قرار گرفته است که هر گاهی که  مسله جنگ  مورد بررسی قرار میگیرد قبل از همه با تضاد پیچیده  بر میخوریم ، صلح یک ضرورت و خواست مبرم ملی است ، مبارزه برای دستیابی به آن وظیفه و مکلفیت ملی است ولی پدیده جنگ زاده ی روابط و مناسبات ذات البینی جامعه و مردم ما نیست .  این پدیده یک پروسه  تحمیلی و نیابتی جهت حراست منافع دیگران است که پای مردم ما را با لطایف الحیل و تطمیع به آن کشانیده اند۰ 

اشتراک کننده گان اجلاس  به این نتیجه دست یافتند که هرچند  تمام اطراف جنگ در کشور افغانها اند ولی مراجع تمویل وتسلیح آن و نیز اهدافی را که جنگ برای آن اغاز گردیده و ادامه دارد افغانی نیست . این پروسه ی خون آلود وویرانگر  را تنها دولت ملی صلحخواه و ترقی پسند میتواند نقطه پایان بگذارد۰ تاسیس چنین دولت و تقویت رگه های چنین تمایلات در  اجزای متشکله حاکمیت نسبت به اصطلاح صلح های ارشادی معامله گرانه  ارجیحت دارد . حزب وظیفه دارد تا  غرض توصل به اهداف  متذکره با حفظ نظریات ، اهداف و آرمانهای خویش با هرگونه شیوه کار مشترک میان نیروهای وطندوست و ترقی پسند تشریک مساعی نماید۰

در جلسه تاکید گردید در پروسه های انتخابات برای ریاست جمهوری کشور ، حزب وطن جهت تشریک مساعی با هیچ  یک ازکاندیدا های موجود تعهد و یا تفاهم نه نموده است و لی بمنظور حفظ و حمایت از نظام از اصل انتخابات حمایت و طرفداری نموده و اشتراک درین پروسه را وظیفه ملی خود میداند .  عمق این موضعگیری و ضرورت تاریخی آن زمانی بخوبی قابل درک است که فاجعه سقوط و فروپاشی حاکمیت جمهوری افغانستان با تمام حجم آن مورد مطالعه و نتیجه گیری قرار گرفته باشد۰

حزب وطن مخالفت صریح خود را به ارائه امتیازات یکطرفه به مخالفین مسلح دولت ووابسته به پروژه های استخباراتی بیگانه ابراز داشته ؛آنرا در مغایرت با خواست و اراده مردم افغانستان ارزیابی نمود۰       

در مورد حیات داخلی ، برای حزب عمده ترین مسله کمافی السابق وحدت سیاسی و تشکیلاتی اعضای حزب وطن  بود این پروسه که بسیار صادقانه  و به ابتکار حزب وطن اغاز گردید با فراز و نشیب های ناشی از عدم صداقت  و گرایشهای عدول از اصول توافق شده و امتیاز طلبی ها و امتیاز دهی های تحریک آمیز برخی از اشخاص و حلقات در کمیسون تفاهم مواجه گردید. در آغاز تصور برآن بود که این میتواند یک عارضه گذرا و قابل رفع باشد . ولی علی الوصف مراجعات مکرر دیده شد که اینها بخشی از تحرکات آگاهانه و مدیریت شده است که در نتیجه آن نه تنها  گسست هایی در سطح اشخاص بر حزب ما تحمیل شد بلکه در پهلوی عوامل دیگر، عامل پراگنده گی تشکیلاتی ،حزب وطن نیز گردید۰

با وصف  مراجعات و اعلام مواضع حزب وطن در مخالفت با تاسیس ساختار های موازی توسط کمیسون تفاهم ، این پروسه بجای اینکه بسوی اهداف تعین شده خود حرکت نماید در جهت انشقاق بیشتر و تلاش برای ایجاد حزب موازی انحراف داده شد . شورای سراسری  ادامه ی حالت تعلیق را با این نتیجه گیری که حلقات مسلط  در کمسیون تفاهم از تلاش خویش  برای تاسیس ساختار های موازی انصراف نورزیده ، بلکه با توسعه تلاشهای خود در سطوح ولایات  نشان داد که این پروسه به وحدت نیانجامیده و حضور در آن را غیر ضروری و منتفی دانسته و اعلام داشت که حزب وطن از تاریخ صدور این مصوبه دیگر بخشی از پروسه انحراف داده شده مذکور نیست۰ 

جلسه با توجه به تغییرات که در مواضع فکری ، سیاسی و تشکیلاتی  عده ای از اعضای حزب وطن عملا موجود  رخ داده و با رعایت واحترام به تصمیم و اراده ی انها  در اصول  انفصال همه شانرا از ترکیب عضویت حزب   تائید وبه هئیآت اجرائیه شورای سراسری وظیفه سپرده  تا لست انان را ترتیب و انفصال شانرا از ثبت و شمار حزب وطن نهایی سازد۰

جلسه به هئیات اجرائیوی شورای سراسری  توصیه نمود تا در چوکات صلاحیت های اساسنامه وی خویش مسایل توانمند سازی حزب از لحاظ کادری و توسعه تشکیلاتی را در صدر فهرست وظایف تاخیر ناپذیر خود قرار دهد۰

تغییرات و تبدلات کادری در حزب  و ارتقای سطح مطالبات از ایشان را بمثابه اجزای لازمی روند رشد کیفی حزب و استحکام سیاسی آن مدنظر داشته باشد۰

جلسه ارتقای عضویت رفقا:

ــ محترم استاد حفیظ الله فرزند محمد یوسف ، محترم عنایت الله امرخیل فرزند محمد اعظم ، محترم غزنی گل فرزند میرا خان ، محترم الحاج حبیب الرحمان عثمانی فرزند عبدالرحمن خان ، محترم جنرال متقاعد محمد یونس عقیل فرزند محمد یوسف ، محترم عزیزالله انیس فرزند محمد فرید ، محترم ډگروال متقاعد غلام جیلانی فرزند امرالدین و محترم الحاج محمد حفیظ همکار فرزند احمد شاه را به عضویت شورای سراسری حزب وطن مورد تصویب قرار داد۰

ــ  جلسه عضویت رفقا محترم عبدالعظیم راهی فرزند عبدالرحیم ، محترم الحاج محمد یونس صافی فرزند عبدالقهارخان و محترم محمد یونس عقیل فرزند محمد یوسف را به عضویت هئیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن تصویب نمود۰

ــ محترم میر افغان باوری پیشنهادی را با  متن آتی  به جلسه ارائه داد:

مخکی له دی چی زه خپل مشخص وړاندیز مطرح کړم غواړم په یوه ټکی تاکید و کړم چی زموږ گوند واحد او د اتنیک او جغرافیی پر بنیاد په قطعی ډول سره نه بیلیدونکی گوند دی، زموږ د گوند ملگری او سازمانونه د هیواد او نړی په هر گوډ کی چی دی دگوند سره په رابطه کی مساوی اعتبار ، مساوی مکلفیتونه  او برابر حقونه او صلاحیتونه لری۰

زه په دی پوه یم چی زموږ بدخواهان او فرصت طلبه غلیمان به د راتلونکی تغیراتو څخه د خپلو کرغیړنو اهدافو په گټه او دگوند په زیان پراخو تبلیغاتو ته ملا وتړی . زه ټولو ته لا دمخه اعلان کوم چی دپخوا نه لازیات فعال شتون په اجرائیه هئیآت کی ساتم او دگوند مشرتابه سره دفرصت طلبه غلیمانو د عزائمو او په گوندی چارو کی د هرډول تشی  دډکولو په خاطر د هراړخیزی مرستی وعده کووم۰

ما په مستقیم او غیر مستقیم ډول دگوند داجرائیه هئیات  دغړو او دسراسری شورا د یو برخه غړو سره په مشوره کی ددی  موقف د  تر لاسه کولو په خاطر د څو ملگرو  نوملړ ترتیب او وړاندی کړ ، ټولو ملگرو سره چی مشوری تر سره شوی او په تیره بیا د هغو ملگرو سره چی نومونه یی په نوملړ کی شامل وو  په گډه سره دی نتیجی ته  ورسیدو چی ددی مقام د احراز لپاره دی درنی او صلاحیت لرونکی غونډی ته دداسی ملگری نوم پیشنهاد کړو چی زموږ دگوند داوږدی مودی او په بیلابیلو شرایطو کی داوږدی او ډاډ وړ تجربی خاوند دی۰

تاسی ملگری عبدالبشیر پیوستون ټول پیژنی. دده په دیپلوماتیکی ساحه کی تجربه او دوطن گوند دتشکیلاتی پاشلتیا نه را په دیخوا په هیواد او دهیواد نه بهر ، دگوند دبیا راټولیدو هوډمنه مبارزه او نوښتگری هڅی او دټولو نه مهم دگوندی ملگرو سره په سلا مشوری کی عمل کول د ملگرو ددی پیشنهاد بنسټ جوړوی او پر دی بنیاد دادی  د وطن گوند سراسری شورا دریاست او دگوند مشرتابه  د مقام سمبالتیا لپاره د ملگری پیوستون نوم ستاسی درانه حضور ته وړاندی کووم او له تاسی نه ددی وړاندیز د حمایت توقوع لرم۰

جلسه پیشنهاد  رفیق ارجمند باوری را بعد از بحث و مشوره تائید و گزینش رفیق محترم عبدالبشیر پیوستون را به صفت رئیس شورای سراسری حزب وطن به اتفاق ارا تائید نمود۰

بعد از ختم جریان رای گیری رئیس منتخب شورای سراسری حزب وطن محترم عبدالبشیر پیوستون خطاب به اشتراک کننده گان جلسه گفت:

- در گام نخست ازین اعتماد بزرگ نهایت سپاس، من قبلا درا ین رابطه با محترم باوری  و سایر اعضای کمیته اجرائیه نظریات خود را شفاها و کتبا شریک ساخته ام، قبول این مسولیت برای من خالی از دشواری ها نیست-اما بخاطر بیرون رفت از وضعیت پیچده ای موجود انهم در صورتیکه رفقا بعد از بحث ها به این نتیجه گیری رسیده باشند  که این انتخاب  میتواند راه   بیرون رفت از مشکلات موجود را بدست دهد ، بخاطر ادای رسالت و ادای دینی که در برابر مردم و مینهم دارم و بخاطر اعتقاد عمیق به تفکر و باور های حزبم ، حزب وطن و رهبر شهیدم داکتر نجیب الله  حاضرم تا از همه امکانات ، استعداد و توانم در سازماندهی امور حزبی استفاده نمایم۰ از طرف دیگر لازم است  تاکیدا عرض کنم که ادای این دین و مسوولیت بزرگ بدون  تداوم همکاری رفیق محترم باوری و همه اعضای شورا برایم ممکن و میسر نیست۰

رفقای محترم

تقریبا ده سال است که  رفیق محترم  باوری  با حوصله مندی ، تدبیر و خرد   در روز های دشوار  ساختار های حزب وطن  را  رهبری نموده است  ازینرو وظیفه خود میدانیم که از باوری   سپاس گذاری نموده و حرمت نمایم

رفقای محترم! 

  نیاز احساس میشود تا هر کدام ما بخشی از اوقات خود را  وقف ارایه خدمت به حزب خود  نمایم، اگر بتوانیم که حد اقل  ماه یکبار  هم که شده  انچه را که شخصا  برای بهبود وضعیت حزبی انجام داده ایم بررسی  کنیم  و برای اینده از تجارب ناکام گذشته نتیجه گیری نموده برنامه های دقیق تر و عملی تر را در نظر بگیریم ، بر بخش عمده مشکلات  موجود فایق خواهیم امد .

تقاضای من از شما رفقای محترم اینست  تا عملکرد اینده خود را کیفیت محور بسازیم ،  تفکر کمیت محوری تجربه ناکام گذشته ای ما است۰

- کار در سازمانهای شهری باید تقویت شود۰  سازمان شهر جلال اباد،  مزار ، شبرغان، هرات و کندهار   باید مورد توجه جدی قرار بگیرد ، سازمان  های شهری موجود باید استحکام  و توسعه یابند، حتمی نیست که ما برای ایجاد ساختار های حزبی انتظار ایجاد شورای های ولایتی را بکشیم   در ولایات که ساختار های حزبی نداریم میتوانیم  از ایجاد واحد های اولیه و سازمان های شهری کار خود را اغاز کنیم۰

تقویت کار در شهر کابل باید به وظیف اولی ما تبدیل شود۰-

یکی از حلقه های مفقود کار ما ، کار با جوانان  و زنان است با اطمینان میتوان گفت که درین دو عرصه تقریبا هیچ گام موثر برداشته نشده است. ما اجازه نداریم به بهانه های مختلف کا رمیان جوانان و زنان را به فردا های نا معلوم معطل نمایم ، این عرصه کاری باید سریعا مورد توجه قرار گیرد . از همین اکنون باید تلاش نمایم که با سرمایه گزاری میان جوانان راه را برای انتقال رهبری به جوانان مساعد سازیم . در اخیر یکبار  دیگر از  اعتماد بزرگ شما رفقای عزیز  ممنون و سپاسگزارم۰

بیانیه رئیس منتخب شورای سراسری حزب وطن محترم عبدالبشیر پیوستون با استقبال گرم و رفیقانه اشتراک کننده گان جلسه  مواجه گردید۰

در جلسه رفقا سرورپوپل ، سیداگل  پاڅون ، گل احمد احمد زی،غلام سخی شفیعی، غزنی گل ، سید اعظم عارف ، خیالی گل کوچی  پیرامون مسایل شامل اجندا صحبت نمودند. 

-   در پایان رفیق محترم میر افغان باوری خطاب به رئیس  منتخب حزب وطن گفت:

به نمایندگی از همه رفقای اعضای شورا حاضر در تالار تعهد میکنیم که در اجرای وظایف حزبی تعلل نه نمایم. از جمله خودم مانند گذشته فعالانه در کنار شما و سایر رفقا قرار خواهم داشت داشت  و برای شما پیروزی های بزرگی را  در کار  و مبارزه که پیشرو داریم ارزو  میکنم۰

جلسه که ساعت نه صبح رسما کار خود را اغاز نموده بود به ساعت یک بعد از ظهر در فضای نهایت صمیمانه  و با خواندن دعائیه  توسط محترم خیالی گل کوچی به کار خود پایان داد۰