F

نوراکبر پایش

F

هفتمین اجلاس:

نگاه شجاعانه حزب بخود و جامعه

F

اگر قرار باشد از هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن کوتاه ترین تعریف ارائه گردد ، فیصله های این اجلاس حزب را از خوشباوری و ارزوهای نیک بسوی پذیرش واقعیت های زنده گی هدایت نمود . درین اجلاس گامهای استوار نه تنها برای بقای حزب که در جهت استحکام سیاسی و تشکیلاتی آن نیز برداشته شد . بدون شک شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک در توضیح و تشریح این چرخش عظیم وظایف خویشرا به انجام خواهد رساند . جلسه یکجا با اتخاذ سیاستهای واقع گرایانه نه تنها خود  توجه به مسایل کادری  مبذول داشت و تصامیم در خور تحسین اتخاذ نمود که به هیآت اجرائیه شورای سراسری  وظیفه سپرد که در چوکات صلاحیت های وظیفوی خویش تداوم این پروسه را پیگیری نماید . این اجلاس ارتقای عضویت رفقا:

ـــ  محترم استاد حفیظ الله فرزند محمد یوسف، محترم عنایت الله امرخیل فرزند محمد اعظم ، محترم غزنی گل فرزند میرا خان ، محترم الحاج حبیب الرحمان عثمانی فرزند عبدالرحمن خان ، محترم جنرال متقاعد محمد یونس عقیل فرزند محمد یوسف ، محترم عزیزالله انیس فرزند محمد فرید ، محترم ډگروال متقاعد غلام جیلانی فرزند امرالدین و محترم الحاج محمد حفیظ همکار فرزند احمد شاه را به عضویت شورای سراسری حزب وطن مورد تصویب قرار داد۰

ــ  جلسه عضویت رفقا محترم محمد عظیم راهی فرزند عبدالرحیم ، محترم الحاج محمد یونس صافی فرزند عبدالقهار و  محترم جنرال متقاعد محمد یونس عقیل فرزند محمد یوسف را به عضویت  هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن تصویب نمود .  برای همه این رفقای عزیز مسولیت های پر افتخار شانرا در  مقامات رهبری حزب صمیمانه تبریک عرض میدارم و موفقیت های هرچه بیشتر شانرا ارزو میبرم۰

جلسه شورا  گام بسیار ارزشمند ، بموقع و لازمی برداشت و به پیشنهاد رفیق محترم میر افغان باوری مبنی بر انتقال  مسولیت رهبری حزب به رفیق محترم عبدالبشیر پیوستون و انتخاب ایشان به صفت رئیس شورای سراسری حزب وطن ، به اتفاق نظر رای موافق داد۰

شناخت و رابطه من با رفیق پیوستون وارد دهه پنجمش میگردد  . این رابطه  بعد از کودتای سال ۱۳۷۱ در جیرسوم ( سیاه چال) سوزمه قلعه به استحکام خود رسید ، در همان جاه باهم تعهد کردیم که اگر زنده گی مجال داد  برای احیای حزب خود کار خواهیم کرد . با اطمنان میخواهم بگویم رفیق پیوستون به این عهد خود استوار باقیماند و زنده گی چنان آورد که که برای حزب خود ، حزب وطن مشترکآ کار کنیم۰

رفیق پیوستون عزیز  ! به همان عهد قدیم پابندم و هرگز تنهایت نخواهم گذاشت ، مسولیت بزرگ رهبری حزب را برایت تبریک میگویم۰

میخواهم دستآورد های حزب را به رفیق گرانقدر میر افغان باوری نیز صمیمانه تبریک بگویم ٬ در تمام سالهای  پر فراز ونشیب که باوری حزب  را رهبری کرد صبر ایوب میخواست ، اکنون که اجلاس هفتم شورای سراسری حزب وطن برخی از سیاستها را احساساتی و نا درست تشخیص  داد بی انصافی خواهد بود تا اقرار  نکنیم  که دیروز نیز حق با باوری بود۰

باوری عزیز ! از شما سپاسگزارم ، نه تنها برای همه آنچه که برای حزب مشترک مان انجام دادید بلکه برای آن نیز که برای انجامش کمر همت بستید . ونیز بخاطر درس بزرگی که با اسم شما پیوند یافت( با شیوه انتقال رهبری) که حداقل در مقیاس تاریخ حزب ما بی پیشینه است۰

پایش