I

I

جلسه شورای ولایتی ننگرهارحزب وطن تدویرگردید

I

امروزجمعه ۱۴ سرطان ۱۳۹۸ مطابق به ۵ ماه جون ۲۰۱۹ ساعت سه  بعد از ظهر ، جلسه شورای ولایتی حزب وطن در ولایت ننگرهار در حالیکه محترم داکتر سلطان جان شفا عضو هیئت اجراییه شورای سراسری حزب وطن نیز حاظر بود ، تحت رهبری محترم سید اعظم عارف عضو شورای سراسری حزب وطن در شهر جلال آباد دایر گردید۰

جلسه بعد از  اعلام نصاب بکار رسمی خود آغاز نمود ونخست اجندای پیشنهادی را مورد بحث قرارد داد۰ اعضای شورای ولایتی  بعد از وارد نمودن  تعدیلات و تکمیلات  در طرح پیشنهادی ، اجندا را به اتفاق آرا تصویب نمود .

  رفیق سیدا گل پاڅون عضو هیئت اجراییه شورای  سراسری حزب وطن ، پيرامون گزارش اساسی هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن به شرکت کنندگان نشست توضیحات مفصل ارایه نموده و به سوالات رفقا پاسخ ارایه کرد۰

بعدا رفیق فضل الحق غرڅن عضو شورای ولایتی ننگرهار حزب وطن  متن استعفای محترم باوری را از مقام ریاست  شورای سراسری حزب وطن و پیشنهاد ایشان را  در مورد انتخاب محترم عبدالبشیر پیوستون به این مقام به خوانش گرفته و به پرسش های مطرح شده پاسخ داد۰

‎‎‎بعداً محترم حاجی یونس صافی عضو هیئت اجراییه شورای سراسری حزب وطن در مورد تصامیم اتخاذ شده هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن صحبت نموده ، اعضای شورای ولایتی را در جریان  قرا داد۰

در جریان جلسه اعضای شورای ولایتی ننگرهار حزب وطن با صحبت های وسیع شان سهم فعال گرفته و با احساس مسؤلیت و روحیه رفیقانه  از تصامیم و فیصله های هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن حمایت کامل نموده وآمادگی شان را برای برداشتن گام های عملی جهت  تقویت هر چه بیشتر شبکه های حزبی ، تقویت کار حزبی  در ولایت ننگرهار و شهر جلال آباد، کمک  و همکاری با سازمان های حزبی در ولایات لغمان ، نورستان و کنر ،  نشان دادند۰ رفیق استاد حسرت  عضو شورای ولایتی در مورد تشدید کار سیاسی میان جوانان تاکیدات مشخص خود را بطور فورمولبندی شده وبا پیشنهادات مشخص به جلسه ارایه نمود۰

در اخیر  محترم داکتر سلطان جان شفا ضمن ابراز قدردانی از سهم گیری فعال  و موثر همه اعضای شورای ولایتی در کار جلسه و اعلام حمایت کامل از تصامیم اتخاذ شده ای هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن ، پيرامون انکشافات اخیر در اوضاع سیاسی و امنیتی کشور، مذاکرات صلح و انتخابات ریاست جمهوری صحبت وسیع و رهنمودی نمودند۰

جلسه ساعت شش بعد از ظهر با اتخاذ تصامیم با اهمیت  بخصوص در رابطه با فعال سازی هرچه سریعتر واحد های اولیه حزبی، توسعه شبکه های سازمانی ، کار تشدیدی برای پذیرش اعضای جوان به حزب و جمع آوری حق العضویت ها در فضای رفیقانه بکار خود پایان داد