پوهنیار بشیر مومن

I

 

«سیم پهلوان» که پنج سال جنگسالاران . ای اس ای واخوند ها را لرزند !!!

I

 

آقای اشرف غنی رئیس جمهور برحال، درین دور از انتخابات با یک گرایش جدید  به اتکا بر نسل  جوان وبر ضد جنایتکاران جهادی  شامل مبارزات انتخاباتی شده است رييس جمهور غنى، با تمام کاستی های  كه دارد، نسبت به همه رقباى سياسى خويش در صحنه سیاسی افغانستان، برترى كامل دارد و اين تمايز، محصولِ دانايى، تخصص، داشتن برنامه هاى كارى، مبرا بودن از جرايم جنگى و فساد مالى مى باشد ( سیم پهلوان اصطلاح بچه های کابل است که میگویند سیم پهلوان  لوک پهلونان  پوده را شانه گردان کرد) ! همانطوریکه میدانیم  پدیده های کهنه سخت جان میباشند ودر برابر پدیده نو سخت مقاومت میکنند. امروز عملا می بینم که جهادیون از ترس محاکمه  یکجا شده اند  وداد از بحران  و حتی  سخن از تجزیه کشور میزنند . آقای غنی در مدت زمان بیش از پنج سال که زمام امور را بدست دارد، به نوعی از انحاء توانسته اشخاصی که بنام بانک های رای شهرت داشتند، با شجاعت  ومتانت از قدرت و حاکمیت دور شان سازد واقوام را از تجارت چند خونخوار خارج نماید !

یکی از مهم ترین مطالبات مردمی مبنی بر تغییرات در تمام  ارگانهای دولتی و کنار زدن سهمیه بانک های قومی استُ: بسیاری خواستار آنند که نهادهای دولتی شفاف تر، شایسته سالارانه و به دست نیروهای جوان اداره شود؛ این خواست جوانان است تا اصلاحات مهمی در دولت برای پاسخگویی به این درخواست انجام شود.

جریان های سیاسی و احزاب یکی از ارکان مهم هر نظام دموکراتیک است؛ مردم احزاب را برمی گزینند تا بر اساس چارچوبی مشخص اداره امور را به دست بگیرند نه آنکه تنظمیم های جهادی  با زور سلاح  بر گرده مردم سوار شوند.

همه مان شاهد انتخاب اعضای کمسیون انتخابات بودبم که در حضور ( همه کاندیدان ) وبا موافقه شان   گام هایی متعددی برای اصلاح سیستم انتخابات و نهادهای برگزاری و نظارت بر آن برداشته شد . لذا اخلاقن حق ندارند که نتیجه کار آنرا نه پذیرند! به قول امراله صالح : آقای عبدالله در تمام مقرری های دولتی و کمسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی بصورت مسقیم و حضوری نقش داشت. اگر این کمسیون ها کفایت شان زیر سوال است درین بی کفایتی نقش ریاست اجراییه چه بوده است؟
او در ادامه تاکید کرد که آسان ترین طریقه شانه خالی کردن از مسوولیت، دشمن تراشی و ایجاد مخالف خیالی است تا خود را برائت دهیم؛ کاری که امروز داکتر صاحب عبدالله انجام می‌دهد.
صالح با بیان اینکه "کمسیون مستقل انتخابات تعین شده تمام کاندید هاست."، افزود: این نوع دموکراسی را من در هیچ جای دنیا شاهد نبوده ام که اعضای کمسیون توسط احزاب و کاندید ها تعین شوند. به همان اندازه که غنی درین تعینات نقش داشت عبدالله و دیگر متعرضین شانزده برابر زیادتر نقش داشتید."

هرگاه جناب عبداله وشرکا  مسئوليت پذير و جوابگوی هيچ يک ازمشکلات و حوادث نيستند هميشه عامل تمام مشکلات، دزدی ، قتل ، غصب ، اختطاف ، غارت ، رشوت ، فساد بشمول قتل مردمان ملکی فقط و فقط ريس دولت را ميدانند نميدانم که موجوديت اين ادارات در چوکات دولت برای چه  است که نی مسئوليت پذير و نی جوابگوی استند پس لازم است تمام اين ادارات منحل وتنها ريس دولت وظايف اين همه بخش ها را به تنهايي پيش ببرد وجوابگوی تمام اين مشکلات وحوادث به ملت بعد ازين فقط يکنفر باشد. نیروهای سیاسی پیروز در انتخابات یک فرصت نادر برای پاسخگویی به خواسته های شهروندان دارند که می توانند آن را طبق یک نقشه راه مورد توافق و در یک مقطع زمانی مشخص به انجام برسانند و از این طریق به دوره ای طولانی از فساد و سهمیه بندی کور (قدرت و مناصب میان اقوام و تنظمها) و فقدان عدالت اجتماعی پایان دهند چرا که بیش از این معطل کردن و به تعویق انداختن این مهم جایز نیست و خطرات بسیار بزرگی برای منافع ملی کشور خواهد داشت.  سخنگوی ثبات وهمگرایی آقای آصف آشنا  میگوید ناظرین ما وبعضی کمیشنران به ما راپورهای غلط  میدادند که گویا عبداله  برنده است ولی امروز  آرا چبزی دیگر را نشان میدهد وناظرین ما به ما دروغ گفته بودند!!!!! براساس اظهارات سخنگوی دسته انتخاباتی نظر به باظهارات یونیما وشپیگل برنده این انتخابات  داکتر اشرف غنی است ، زیرا این انتخابات دقیقا هنگامی برگزار می‌ شوند که مردم از دست زورگویان  وجنگسالاران به ستوه  آمده  وکار کردهای  داکتر غنی را می ستایند و محبوبیت این تیم دولت ساز را افزایش داده است به طوری که بر اساس نظرسنجی ها ، این تیم در حدود هفتاد فیصد آرا را از آن خود نموده است عبداله وشرکا  یا  باید فیصله کمسیون انتخابات را پذیرفت ویا اینکه دوباره  لبا س های بویگن خویش را پوشیده وبه خرابی که جز فرهنگ شان است  ادامه بدهند ! اما این هم ممکن نیست زیرا اینها آنقدر فربه شدن که در آن غارهای سابقه نمی گنچند ! لذا برای یک مدت به شرمی شان ادامه میدهند تا اگر چیزی نصیب شان شود ! به قول آقای رمضان بشردوست کمسیون از هیچ گروه حمایت نکرده ُ کمسیون قانون را تطبیق میکند! برای تیم ثبات وهمگرایی سخت تمام میشود چون اکثر یاغیها  وبی بتد وبارها درین تیم  است.بیشترین تقلب را تیم داکتر عبداله گرده وازین جرم فرار میکند !

هدف تیم عبداله اینست که به هر صورت باید داکتر عبداله  برنده  ویا خد اقل شریک قدرت گرددُ در غیر آن نه کمیشنران را که خود شان در نعین آن تفش داشتند؛نه کمسیون  .نه هم کدام سازمان جهانی دیگر را قبول دارند! 

 اما اعتراض مسالمت آمیز  در چوکات قانون حق هر افغان عاقل و بالغ است و هر کس حق دارد در آن شرکت کند یا نکند و این امر نباید باعث اختلاف میان شهروندان و تبادل اتهامات شود بلکه باید به یکدیگر و انتخابی که کرده اند احترام بگذارند.

عزیزان ما در نیروهای مسلح و کسانی که در جنگ با تروریستی داعش و دفاع از ملت، خاک و مقدسات به آنان پیوستن منزلت بزرگی دارند بویژه کسانی که همچنان امروز در مرزها و مراکز حساس به این مهم ادامه می دهند. بر این اساس نباید جایگاه آنان را فراموش کنیم و یا حرفی بزنیم که از ارزش فداکاری های بزرگ آنان کاسته شود. اگر امروز امکان برگزاری انتخابات و وتا حدود مصون از آزار تروریست ها در افغانستان بر گزار گردید، مرهون این قهرمانان است که شایسته کمال احترام و قدردانی هستند.

باید گفت که ریشه های شکل گیری منازعات سیاسی واز جمله انتخاباتی  از مباحث پراهمیت در بخش جامعه شناسی سیاسی می باشد و محققان مختلف، عوامل متعددی را در شکل گیری این منازعات مورد توجه قرار داده اند. اول  ضعف نهادمندی سیاسی درافغانستان با تأکید بر ضعف احزاب سیاسی، صورت‌بندی شکاف‌های اجتماعی درکشور ـ عمق شکاف‌ها، متراکم بودن آنها، جنبه مذهبی قومی وزبانی آنها و معطوف به دولت بودن و هم انگیختگی آنها و در نهایت فرهنگ سیاسی« نخبگان سیاسی»افغانستان نفش موثری در شکل گیری منازعه اتخاباتی و سیاسی  در افغانستان  داشته است.

 ولی  بدترین  حوادث در زندگی  یک گروه  سازمان ویا نخبگان  گیر ماندن در سایکل ناقص  زندگی است.   معمولا وقتی راه حلی اوضاع را از اول هم بدتر کند «سیکل ناقص» آغاز شده. این بهترین سرنخ برای تشخیص سیکل معیوب است‌.  وقتی آدم در چنین منجنیق گیر می افتد و هیچ اقدامی برای خروج از آن نکند، طبعن روز به روز زندگی سخت‌تر میگردد. برای خروج از همچو سایکل ناقص باید دید  خود را  نسبت به موقعی تهای پیش آمده زندگی تغیر داد. نارسایی ها وناکامی ها میتواند خوب ترین سرمشق زندگی برای مردمان موفق باشد مشروط بر اینکه طرز دیدمان نسبت به اوضاع تغیر کند در غیر آن تمام همان مشکلات کهنه به اشکال رنگارنگ تکرار میگردد. جناب عبداله  تنها لباسش مدرن است نه افکارش !! لازم است تا افکارش را مانند لباسش بروز بسازد تا در میدان سیاست امروزی  نقش مثبت  داشته باشد !!!  بسیار بهتر خواهد بود تا جناب عبداله دست از لجاجت همیشگی خود بر دارد واعتراف نماید که برای سومین بار شکست خورده  وبجای سیاست دکان  مود وفیشن لباس باز نماید   !!!