لازم است دولت و ملت افغانستان از افسران ورزیده ح.د.خ.ا درین مقطع استفاده نمایند.


طرح شانزدهم کریم پوپل

بارک اباما به سنای امریکا اظهار نموده بود که تا اخیر سال 2014 قطعات آیساف از افغانستان خارج میگردد. کشورهای عضو ناتو تشویش اینرا دارند که قطعات افغانی مجهز به قوتهای هوائی نبوده ممکن مشکلات زیادی را پس از خروج قطعات آیساف در پیش داشته باشد. طبق وعده ناتو افغانستان الی اخیر سال 2016 مجهز به قوتهای هوائی خواهد شد. همزمان با اعلام خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان، واشنگتن تصمیم گرفته است کلیه تجهیزات نظامی خود را از خاک افغانستان نیز خارج کند. طبق منابع خبری ترس از قدرت‌گیری دوباره طالبان و امکان استفاده آنان از این سلاح‌ها مهم‌ترین دلیل واشنگتن برای خروج این تسلیحات از خاک افغانستان دانسته می‌شود. قسمت را به افغانستان میدهد ولی قسمت اعظم آنرا که مبلغ هفت ملیارد دالر میشود . در ازبکستان گدام خواهد نمود. گفته میشود «نیشا دیسای بیسوال» معاون وزیر امور خارجه در امور کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی و «اسلام کریم اف»رئیس جمهوری ازبکستان در کاخ «آق سرای» تاشکند، در دیداری دوجانبه اوضاع افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. قرار است دولت امریکا تسلیحات استوک نظامی آمریکایی را به ازبکستان به خاطر اجازه خروج قطعات امریکا اعطا نماید
بنابر گفته داکتر صاحب اشرف غنی معضله افغانستان یک معضله سیاسی است که لاینحل باقی مانده به جنگ کشانیده شده است.لازم است دولت از طریق مذاکرات موضوع افغانستان را حل کند بنظر میرسد که نظر دقیق نیست. زیرا در زمان قطعات روسها مجاهدین میگفتند که با خروج قطعات اتحاد شوروی جنگ خاتمه می یابد ولی جنگ تا اکنون ادامه دارد. وکسی حاضر به مذاکره نشد. زیرا .؟ مذاکرات برخی از موضوعات دیپلومماتیک است که هنوز جنگ وخون ریختانده نشده باشد. یعنی مذاکرات 25 فیصد میتواند معضله افغانستان را کمک کند.

بنده طرح در فکرم خطور نمود خواستم برای دولت وملت خود پیشنهاد کنم . تا ما بتوانیم اطمینان ناتو را بدست آورده تسلیحات خود را از خاک افغانستان خارج نه نماید. حزب دموکرتیک خلق افغانستان با داشتن افسران صادق وتحصیل کرده توانائی اینرا دارد این سلاحها را با همکاری جوانان وطن در شمال افغانستان در نزدیکی بنادر حیرتان و آقنه نگهداری کند . وهم لازم است که اعضای ح. د. خ. ا در حفاظت وطن کنار نرفته خویشرا مسول بدانند. لازم است با تطبیق چنین عمل امریکائیها تاسیس اکادمی نظامی را در این دو محل نموده استادان نظامی خودرا غرض تحصیل به این اکادمی بفرستند. تا افغانها استفاده از سلاحهای امریکائی را فرا گیرند. به نظر بنده به عوض اینکه این سلاح ها در یک کشور بیگانه گدام میشود صد چند بهتر است در افغانستان ذخیره شود.
باید بدانید در نظام اردو یک سرباز که در یک پوسته می جنگد , علاوه بر اینکه در عقب او نیرو بشری نظامی و اکمالاتی وجود دارد بتدریج سلاح ثقیله به حمایتش آماده میباشد. مثلا برای حمایت کلاشینکوف تانک توپ آوان و ماشیندار تقیل وجود دارد برای حمایت تانک طیاره باید باشد, برای حمایت طیاره انواع راکتها وجود دارد . ما فعلاً سرباز وکلاشینکوف داریم و میگویم قطعات حمایوی آیساف خارج شود. خود قضاوت کنید . باین اسلحه سرباز از خود دفاع نمی تواند چگونه شهر وکشور را حفاظت می نماید. بناعا ً سرباز وافسر بزدل وغیر شجاع که برای معاش آمده است در موقع خطر یا دست به خیانت می زند یا خودرا تسلیم می کند. زیرا در عقب او به جز قوای بشری همه خالی است. بدین اساس ما اشد ضرورت به افسران صادق وبا انظباط داریم. عزیزان بنده به صفت طراح سیاسی همیشه طرح خودرا در موقع به ملت پیشکش نموده از ظرفیت دست داشته واقف تان می کنم باقی بشما ربط دارد.نظر خودرا حتماً بنویسید.

با امید قوی شدن اردو ی ما