او مســلمــانهــا ببینــید این عجــایب کــار شــد ، پایه ایمــان بلــرزید قلــب مــومــن غــار شــد

یاد آن روزگاران طلایی بخیر که آسمان کابل آبی و در دریای کابل آب زلال از چشمه ساران پغمان جاری بود ، در سرک های کابل شرنگس زنگ های اسپ گادی بجای هارن موتر ها طنین انداز بود ، خیابان های کابل پر از مردان ریش دار و دستار بسر بود و زنان در آن به ندرت  بچشم می خوردند چون در آن زمان مرد مرد بود و زن زن بود.

زن بعد از ترک خانه پدر به قصد خانه شوهر در اکثر حالات زنده از خانه شوهر پا به بیرون نمیگذاشت و با کمال افتخار به شوهر می گفت :

زنده ام از تو و مرده ام از خاک ، دیدار صورتش هم بجز شوهرش فقط برای آفتاب و مهتاب میسر بود و شرط قبول عبادتش هم اطاعت و فرمانبرداری از شوهر بود که شاعری درین باب چه زیبا گفته :

زن خوب و فرمان بر و پارسا

کــند مــرد درویش را پادشــاه

اما لعنت به این غرب جهانخوار که از برکت استعمار فرهنگیش نه اسپ گادی بما ماند و نه غیرت افغانی و مردانگی و امروز کار بجایی رسید که زن پا برهنه و سر برهنه در روز روشن با کمال بی شرمی در خیابان های سرزمین اسلامی کابلستان خرامان قدم زده و رشته ایمان ده ها و شاید صد ها مرد مسلمان را تخریش و حتی تهدید به سگلیدن کرده است.

در کتاب " زن در لباس شیطان یا شیطان در لباس زن " نوشته عالم بزرگوار و دانشمند گرانقدر پاکستانی مرحوم مفتی آفتاب حسین خان کشمیری چاپ بازار قصه خوانی پشاور آمده که

" دیدن یک تار موی زن نا محرم مرد مومن را که عمری را به طاعت و عبادت گذرانیدی از دست یافتن به کلید بهشت محروم کردی مگر اینکه مرد مومن برای جبران این معصیت بزرگ خشتی بر کمر بستی و آنقدر در آب جوی نشستی که خشت آب شدی و گناهانش با او یکجا پاک گشتی.

زنیکه تار مویش را در حجاب نپوشانیدی و سبب معصیت مرد مومن گشتی فقط با جزای سنگسار ازین گناه یزرگ و معصیت سترگ زمینه مغفرت الهی را فراهم کردی » 

حالا که این زن لعنتی نه یک تار مویش را بلکه تمام مو های سرش را و حتی پا هایش را از زانو بالاتر برهنه کرده و با این عمل شیطانی اش ایمان صد ها مرد مومن را در خطر هلاکت و تباهی قرار داده گمان برم که سنگسار هم برایش کفایت نخواهد کرد اما از آنجایکه جزای بالا تر از سنگسار برای اینکار وجود ندارد پس باید جنازه این زن بعد از اجرای حکم سنگسار در سرد خانه نگهداری شده و هر ماه یکبار دو باره سنگسار گردد تا دیگر چیزی از آن باقی نماند شاید آنگه وی مورد مغفرت الهی قرار گیرد.

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی