محترم عبدالقیوم میرزاده


مطالبهٔ زمان، مبرمیت اوضاع و حُکم منافع ملی در کشور

 

هلند مارچ ۲۰۲۰

بلأخره امریکایان با نقش آفرینی آقای زلمی خلیل زاد توافقنامهٔ را با پاکستان زیر نام طالبان در دوحه به امضا رساند و بدین ترتیب در معاملات پشت پرده که با مقامات پاکستانی صورت گرفته بود سیطره پاکستان در کشور ما را بوسیله غلامان حلقه بگوش پاکستانی (طالبان) تسجیل کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آیالات متحده امریکا در مصرف داخلی از تبلیغات این توافقنامه برای انتخابات پیشرو به نفع خویش وسیعاً استفاده خواهد کرد. اما استراتیژیست های ادارات پالیسی سازامریکا و ادارهٔ سی آی ای CIA وسیعاً در تلاش اند تا همچو گذشته نقش اجرائیوی اهداف شانرا در منطقه متحد اصلی شان یعنی پاکستان به پیش ببرد. گرچه در سال ۲۰۰۱ مؤقتاً ادارهٔ بوش پسربه منظور کنترول، محاصره و تصرف مستقیم منابع انرژی جهان به فکر لشکر کشی به افغانستان، عراق، لیبیا، وینزویلا، نایجریا و سایر نقاط نفت خیز جهان افتید ولی در مسئله افغانستان از بدو پیدایش نامیمون پاکستان درهمسایگی افغانستان این پاکستان بوده که هر آن مجاری تحقق استراتیژی های انگلیس و امریکا را در منطقه به پیش میبرده است. که این موضوع در جریان سالهای حضور نظامی امریکا در افغانستان نه تنها هیچ تغییری نکرده است بلکه بوسیله جابجایی نفوذی های اداره استخبارات نظامی پاکستان در قاعده و رأس ادارهٔ افغانستان طبق فیصله جلسه بن و بعد از آن، مسلح ساختن بیش از یک میلیون افراد بی بند وبار زیر نام اتحاد شمال که در رأس همه این گروپ ها نماینده گان سازمان استخبارات نظامی پاکستان قرار داشت زمینه را بیشتر برای نفوذ پاکستان در مسایل منطقه و افغانستان میسرساخت.
تحلیل گران مسایل سیاسی و اجتماعی کشور ما در باره توافقنامه پاکستان (طالبان) امریکا مطالب مبسوطی تحریر کرده و همه جوانب این توافقنامه را ارزیابی و حلاجی کرده اند. تنها ضمایم محرم این موافقتنامه ننگین امریکا با گروه تروریستی دولتی پاکستان (طالب) تا کنون نزد همه مردم دنیا بخصوص شرکا و متحدین امریکا گنگ و مبهم مانده است که مایهٔ تشویش همگانی گردیده است. آنچه در همهٔ این نظریه ها، تحلیل ها و ارزیابی ها مایهٔ امیدواری است که همه یکصدا به طالب یعنی پاکستان نه گفته اند. این چیزیست که همه را برای دفاع از میهن دوست داشتنی ما افغانستان عزیز و دستآورد های جمهوریت در راه تحقق منافع ملی کشور مصمم میسازد.
دقیقاً این روز ها برای کشور ما بسیار سرنوشت ساز است. امریکایی ها، پاکستانی ها، ایرانی ها، روس ها و دیگران با ذرایع و وسایل گوناگون و بالاخص بوسیله خود فروخته گان افغانی شان وسیعاً تلاش دارند تا کشور ما را یکبار دیگر به یگ جنگ داخلی بکشانند و هم اکنون درلبهٔ پرتگاه سقوط قرار داده اند. زمان، این شرایط دشوار کشور و اوضاع ازهمهٔ ما مطالبهٔ دارد که یگانه راه نجات مادروطن و حفظ آزادیهای انسانی مردم ما فقط از طریق اتحاد همهٔ مردم بدور حاکمیت سیاسی کشورمتصور است که در شرایط حاضر تیم مدبر و جوان دستگاه ریاست ادارهٔ دولت بهترین گزینه رهبری ملت برای دفاع از نوامیس ملی، تمامیت ارضی، دستآورد های جمهوریت، حقوق و آزادی های مردم ما میباشد. همه با تمام قوت با هر وسیله و امکانی که در دسترس داریم مردم را از این وضعیت حساس و سرنوشت ساز کشور آگاه و با خبر سازیم و برای اتحاد همه مردم بر علیه طالب، پاکستان و نوکران شان چون عبدالله عبدالله و سایرین با صف آرایی های نامقدس و ضدملی تلاش دارند دولت را از درون به نفع طالب و پاکستان تضعیف و سقوط مواجه سازند از هیچگونه مساعی دریغ نورزیم.
هر نوع کوتاه نگری، مصاحبه های مطبوعاتی غیر مسئولانه، پخش اخبارجعلی به نفع طالب و پاکستان، نوشته ها و مقالات که وحدت ملی را در کشور زیانمند سازد آب به آسیاب دشمن ریخته و باعث تضعیف روحیه مردم شده و برمورال رزمی جانبازان صدیق قوای مسلح کشور ما تأثیر منفی میگذارد. به سیاسیون فرصت طلب، مفسدین، دزدان، قاچاقبران و غارتگران که در این چهل سال اخیر تمام دارایی های عامه را چور کردند و حالا برای حفظ غنایم بدست آوردهٔ شان حاضر اند غلامی طالب، پاکستان، ایران وروس را پذیرفته و مادر وطن شان رابفروشند نبایدفرصت داد که به این آرزوی شوم خویش برسند.
قلم بدستان، تبصره نگاران، تحلیل گران و ژور نالیستان تا توان دارند چهرهٔ واقعی این گروهک های مافیایی و دزدان را به مردم افشا و معرفی کنند تا آنها کاملاً از جامعه تجرید گردند.