پیام شورای رهبری  انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

بمناسبت سال نو ۱۳۹۹ ه . ش.

حلول سال نو و نوروز باستان را گرامى ميداريم

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت حلول سال ( ١٣٩٩ ) هجرى - شمسى و نوروز باستان مراتب شاد باش و مبارك باد خود را به تمام كسانيكه ازين روز تاريخى تجليل مينمايند و منجمله به افغانان عزيز ما در داخل و خارج افغانستان ، جامعه افغانى مقيم اروپا ، همسلكان گرامى ما و خانواده هاى ارجمند شان تقديم ميدارد .

ختم سال گذشته متاسفانه براى افغانان به مفهوم ايزاد يكسال ديگر بر مصايب شان ميباشد وجنگ اين برگه سياه و خونين تاريخ كماكان زندگى هموطنان ما را بخاك و خون كشانيده است .

با تمام مصايب روزگار و تهديد آفت جهانى ويروس كرونا برسم نياكان قدوم جشن نوروز را گرامى ميداريم و حلول سال نو را به فال نيك ميگيريم :

با اين همه غم

در خانه دل

اندكى شادى بايد

كه ، گاه نوروز است.

آرزو ميبريم كه سال نو همراه با موفقيت در مقابله با آفت جانكاه كرونا باشد و مردم به عزا نشسته افغانستان بتوانند بسوى صلح واقعى و پايدار گام بگذارند و در پرتو حاكميت عقل و احترام به قانون و همديگر پذيرى با اشوب طلبى و حركات خلاف ارزشهاى قانونى و مدنى مقابله و مدافع ارزشهاى والاى حاكميت ملى ، حكومت قانون ، ازادى ، برابرى و برادرى و تحقق حقوق شهروندى باشند كه متضمن مصالح علياى افغانستان و حق گذار ان بشاهراه صلح واقعى و ترقى ميباشد .

با تمام مصايب جانكاه و مسايل دهشتبار بايد پاسدار " انقلاب اميد " باشيم و با اذعان به همين باور ، آرزو ميبريم :

ازين فرخنده فروردين و خرم پيك نوروزى

نصيب مردم ما، سعادت باد و پيروزى

با حرمت و درود ها

هيات رهبرى انجمن

مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن