محترم عبدالقیوم میرزاده

 

ازاین مخمصه چگونه میتوان نجات یافت؟

هلند اپریل ۲۰۲۰

کشور عزیز ما افغانستان روز های بسیار دشوار حیات سیاسی اش را سپری میکند. انکشاف اوضاع را در افغانستان کشور های متخاصم چون پاکستان، ایران، امریکا، روسیه به کمک خاینین و وابستگان افغانی شان در رأس عبدالله عبدالله، حاجی محمد محقق، لطیف پدرام، حامد کرزی و عدهٔ دیگر طوری مدیریت کردند که از یکطرف جلوه های دیموکراسی، انتخابات و آرای مردم را که طی دو انتخابات اخیر ( ۲۰۱۴ – ۲۰۱۹ ) به پای صندوق های رأی رفتند به سخره گرفتند و از طرف دیگر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را چنان شکننده، بیمار، متمایل به قوم گرایی، تعصب و تجزیه کشور ساخته اند که هر آن احتمال فروپاشی سیستم اداره کشور و سرنگونی حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورمتصور است. در این میان بلندگو های غربی و زرخرید افغانی شان بنام شبکهٔ تلویزیونی طلوع خاصتاً بی بی سی و صدای امریکا پیوسته در این آتش روغن میریزند و با تخریب عمدی دولت در پی تضعیف مورال مردم و نیرو های مسلح کشور اند.
از تحلیل وضع به صراحت بر می آید که توفان مهیبی از جانب همسایه های آزمند ما چون پاکستان و ایران با حمایت دیپلوماتیک، لوژستیکی و تبلیغاتی ایالات متحده امریکا به همکاری غلامان استخباراتی افغانی شان در راس تیم عبدالله عبدالله به سمت کشور ما در جریان است. امریکا مصمم است نیرو هایش را از افغانستان به قیمت دَر دادن یک جنگ داخلی در کشور ما خارج سازد. استراتیژیست های امریکایی نسخه های این تیوری را برای متحدین اش طوری ترسیم کرده است که آنها در اوضاع بی ثبات و جنگ داخلی کشور ما نه تنها خودشان بلکه سایر آزمندان منطقوی نیز میتوانند منافع شان را جستجو ودریافت کنند. مثالهای عراق، لیبیا، سوریه، یمن کشور های افریقایی که از یکطرف منافع فراوان برای امریکا و متحدین اش بار آورده است و از طرف دیگر بوسیله عمال و جواسیس شان سالهای متمادی دراین کشور ها حکومت میکنند و برای بازسازی و اعمار مجدد خرابه های جنگ زیر نام همکاری اقتصادی به تحکیم این سیطره می پردازند. امریکایان پس از سریال مضحک مذاکرات قطررویکرد ظاهری این درامه را در توافقنامه ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ دوحه رسامی کردند. در حقیقت امریکایان مصمم اند تا به استثنأ چند پایگاه اش در افغانستان پای عساکر شان را از افغانستان کشیده و منافع شان را در منطقه، پاکستان در همراهی با گروپ کوچکی از نظامیان و شبکه استخباراتی ایالات متحده امریکا تمثیل کند.
از فعل و انفعالات منطقه بخوبی میتوان مشاهده کرد که اکنون منافع ایران و روسیه با این انکشافات سازگار نیست و هرکدام برای حفظ منافع کوتاه مدت و دراز مدت شان سرمایه گزاری های هنگفتی را انجام داده اند زیرا تحکیم حاکمیت طالبان افراطی، سنی و شریعت شعار با منافع تشیع ایران و کشور های سیکولار آسیای میانه در تضاد میباشد. چین منحیث قدرت بزرگ منطقوی خروج عساکر امریکا را از افغانستان به فال نیک گرفته ولی موجودیت و حاکمیت طالب افراطی منحیث نیروی حمایت کننده جدایی طلبان افراطی مذهبی ایغور مقبول چین نیست. هندوستان منحیث بازیگر دیگر بزرگ منطقوی همچنان از نفوذ پاکستان در افغانستان و ایجاد حکومت طالب افراطی که همیشه جدایی طلبان مذهبی کشمیر را مورد تفقد قرار داده و حمایت کرده اند در هراس بوده و با هر وسیلهٔ ممکن این پروسه را اخلال خواهد کرد. در این گیرو دار همهٔ این کشور ها تلاش دارند تا بوسیله گماشتگان استخباراتی شان، غلام بچگان افغانی این زد وبند های ضد ملی که عبارت اند از همان دزدان سرگردنه، قاچاقبران زمرد و هیروئین، غاصبین زمین، چپاول گران دارایی های عامه، مفسدین، زورگویان تنظیمی و اجنتان سازمان های استخبارات خارجی که مدت بیش از چهار دهه اخیر مو به مو و پا به پا دساتیر ضد ملی و ضد افغانی اجنبیان را در کشور پیاده و عملی کرده اند که اکنون همه در محور ( ثبات و همگرایی) زیر اداره عبدالله عبدالله حلقه زده اند و امروز از خیرات لک بخشی های باداران شان صاحب ثروت و مکنت فراوان هم شده اند تلاش دارند تا به هر نحوی که باشد سیستم اداره دولت را بپاشانند و با ایجاد خلای قدرت در کشور زمینه ساز تحقق پلانهای خصمانه امریکا – پاکستان شوند. این غلامان خود فروخته و عناصر مافیایی وابسته تلاش دارند از بساعوامل داخلی چون سطح نازل آگاهی و بیسوادی مردم و باور های اعتقادی مردم سوء استفاده کرده و محمل های مؤثری از آسیب پذیری مردم را در دسترس پاکستان و ایران قرار داده اند. این کاریست که بیش از پنج دهه پاکستان و ایران در قبال کشور ما از آن سوء استفاده کرده و مردم ما را به خاک و خون نشانده اند.
اوضاع بحرانی موجود و حرکات کودتا گرانه تیم ( ثبات و همگرایی) بوضاحت میرساند که برای مردم ما یگانه شانس برای جلوگیری از توطعه های سازمان یافته و حفظ تمامیت ارضی کشور حمایت دولت داکتر اشرف غنی که بوسیله کمیسیون انتخابات برنده اعلام گردیده است میباشد. هم اکنون دولت در تحت اداره داکتر اشرف غنی با همه کمبودی ها و نقایص موجود آن یگانه مرجع حاکمیت ملی شمرده میشود. برای ناکام ساختن توطعه ها و زدو بند های امریکا – پاکستان – ایران – روسیه بسیار لازمی است تا همه مردم کشور باید بدورحاکمیت قانونی کشور جمع گردیده و از آن حمایت بیدریغ خویش را اعلام دارند، تنها از این آدرس تمثیل اراده مردم در تمام رویداد های ملی و بین المللی و مذاکرات با کشور های خارجی و جنگجویان طالب پاکستانی صورت گیرد. در غیر آن تن دادن به هر نوع معامله و حمایت گروه مافیایی داکتر عبدالله عبدالله ویاران اش ، الغای نتایج انتخابات، تقسیم قدرت با این مافیا ها و تقرر والی های ولایات شمال از جانب این تیم مافیا ها باعث خلای قدرت، دَر گرفتن جنگ داخلی طولانی و هرج و مرج در کشور ما شده ویکبار دیگر همه زیر ساخت های مادی و معنوی جامعه ما مانند سال ۱۹۹۲نابود گشته و احتمالاً این شرایط زمینه سازتجزیه کشورخواهد شد، که این امرصریحاً خیانت ملی میباشد. به اطمینان میتوان اذعان داشت که همه این پیش زمینه ها در سازمان های استخباراتی قبلاً مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته که چگونه اوضاع کشور ما را بی ثبات ساخته و جنگ داخلی را مشتعل سازند. همه ما در طی این همه سالها بخوبی مشاهده کردیم که جنگ افغانستان را همسایگان آزمند ما با سوء استفاده ازابزارهای جنگ سرد، تکتیک های گوریلایی و سوق و اداره جنگ های نیابتی علیه مردم و کشور ما به پیش بردند. این تجارب صد بار برای ما کافیست که دیگر مردم ما فریب این دسیسه کاران را نخورند. این دسیسه بازان جنگ افروز هرگز برای اهداف صلح آمیز گامی بر نمیدارند، آنها در پی مقاصد ومنافع شخصی و قدرت گیری مجدد شان برای چاپیدن مردم، چور و چپاول، احیای حاکمیت جنگسالاران و ملوک الطوایف و بلأخره تجزیه کشور میباشند. در حالیکه همه مردم ما تشنهٔ صلح هستند و حاکمیت قانون که در پرتو آن امنیت سراسری، رفاه همگانی، برآورده شدن امیال و آرزو های مردم تأمین میگردد در وجود یک دولت مقتدر و مشروع میسر و ممکن می باشد. اقتدار و مشروعیت دولت را مردم برایش میدهند. بدین لحاظ همه ما بدور دولت خویش ایستاده شویم. کمبودی ها و نا رسایی ها را با تطبیق حاکمیت قانون از سیستم اداره دولت خارج سازیم. تنها یک دولت قانونی میتواند در پرتو معاهدات بین الدول و تضمین های بین المللی مداخلات خارجی علیه کشور ما را به چالش بکشد البته که یک گروه مافیایی هر گز نه توان فکری و اندیشوی چنین امری را دارد و نه صلاحیت قانونی و حقوقی آنرا دارد.
مردم ما در این شرایط بحرانی توفان زا که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ما به مخاطره افتیده است و با اشتعال جنگ داخلی همه هستی کشورما نیز نیست میگردد به ندای مادر وطن گوش فرا دهند و خود و کشور خویش را از شر این مافیا ها، فساد پیشه گان و شر افروزان نجات داده، دسایس وتوطعه های پنهانی کشور های آزمند را خنثی و کشور را از سقوط، خانه جنگی و تجزیه نجات دهند. این حکم مادر وطن است که به شما ندا میکند همه اختلافات، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنفی و فرهنگی تانرا کنار بگذارید و همه متحدانه باهم حاکمیت قانونی را حمایت کرده وچون یک مشت کوبنده در برابر توطعه گران داخلی و خارجی قرار گیرید و از طریق حمایت دولت مورال رزمی رزمندگان دلیر قوت های مسلح کشور را بالا برده و دسیسه ها را خنثی سازید. با حرکت های تجاوزگرانه، قلدر مأبانه و مضحک پمپئو و خلیل زاد دیگر جای شک باقی نمانده است که خطر جنگ خانمانسوز و تباه کن به بیخ گوش هرافغان رسیده است. ادای دین مادر وطن فریضه هر فرزند این دیار ماتم دیده و بلا کشیده ما میباشد. بیایید دست بدست هم داده این وطن و مردم عذابدیده اش را از این مصیبت جانکاه نجات دهیم.
تجارب فراوان از بیداری مردم برای خنثی ساختن توطعه های خارجی در جهان وجود دارد مردمان کشور های بالتیک در۲۳ اگست سال ۱۹۸۹ با شرکت دومیلیون نفر توانستند به شکل زنجیر دست بدست هم داده در امتداد ۶۰۰ کیلو متر از استونی تا لیتوا و لیتوانیا صدای خویش را به جهانیان رسانیدند و در حمایت بین المللی توانستند خود را از سیطره اتحاد شوروی وارهانند. مردم اتحاد جماهیر شوروی بدون دسترسی به اسلحه و حمایت خارجی همه یکصدا کودتای نظامیان وابسته به خط دیکتاتوری حزب کمونیست را در سال۱۹۹۱ ناکام ساختند، مردم ترکیه کودتای فرمایشی ۱۵ جون ۲۰۱۶ امریکایی مشربان را در نیمه شب وقوع کودتا ناکام ساختند. مردم آگاه و بیدار ترکیه در نیمه شب خواب را برخویش حرام ساخته به جاده ها ریخته و جلو تانکها و وسایل زرهی کودتا چیان قرار گرفته وکودتا را ناکام ساختند. و همچو اتفاقات فراوان در جهان بوقوع پیوسته که حکایت گر بیداری و آگاهی مردمامان میباشد که نگذاشته اند کشور شان به بحران برود و مدیریت بحران را اجنبیان بدست گیرند.
ما هم این توانمندی را داریم تا با اتحاد و یکدلی خویش این توطعه های امریکا، پاکستان، ایران ، روسیه و دیگران را نقش بر آب کنیم. دیگر وقت آن رسیده که مدیریت اوضاع کشور مان را از دست بیگانگان که در این چهل سال اخیرهر کدام بالنوبه آنرا به نفع خویش مدیریت کرده کشوروملت ما را تباه کرده اند وارهانده خود مالک کشور خویش گردیم. نباید اجازه دهیم که همچو توطعهٔ بن توافق دوحه بلای وحشی تر از گروه بن را بر کشور ما حاکم گردانند این روز ها برای کشور و مردم ما روز های سرنوشت ساز و تعین کننده آینده و هستی اش است. در این شرایط دشوار که هستی کشور ما زیر سوال جدی و تهدید به نابودی قرار دارد مادر وطن از همه فرزندان اش مصرانه میطلبد تا به دور حاکمیت ملی کشور چون یک مشت واحد حلقه زده و به قوت های مسلح قهرمان کشور این اطمینان را بدهند که با تمام قوت وامکانات برای دفاع قهرمانانه از میهن دوست داشتنی شان درکنارآنها ایستاده اند. سازمانهای سیاسی، ااحزاب، اتحادیه ها و سازمانهای مسلکی و صنفی، سازمانهای اجتماعی و همه نهاد های مدنی کشور ما به این یقین داشته باشند که کشور ما مورد تجاوز قرار گرفته و عناصر تجاوز با نهایت بیشرمی بوسیله جواسیس خویش اوضاع را به سوی خانه جنگی سوق میکنند و از آنطریق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، نوامیس ملسی و عزت و وقار مردم ما را به بازی گرفته اند. به ذرایع مختلف حکومت موجود را تحت فشار مضاعف قرار داده تا جواسیس شان را بر سر قدرت آورده و پلانهای خصمانه شان را عملی کنند. به نظر من هیچ راه برای نجات کشور از این مخمصه وجود ندارد، جزء اینکه همه ما یکدل و یکدست بدور حاکمیت موجود حلقه زده همه ما با همه نیرو و امکان در یک سنگر واحد از آزادی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی وطن پدری و اجدادی، نوامیس ملی و عزت و شرف کشور خود دفاع کنیم. همه دشمنان خارجی و داخلی، قاچاقبران، دزدان، غاصبین زمین، متعصبین مذهبی افراطی، جدایی طلبان دشمن وحدت ملی همه و همه حاکمیت کشور را نشانه گرفته اند و یک اتحاد نا مقدس را علیه کشور ما ایجاد کرده اند و به ذرایع گوناگون حکومت را تحت فشار قرار داده اند. در این شرایط یگانه راه برای نجات از توطعه های این اتحاد نامقدس فقط این است تا به ندای مادر وطن لبیک گفته همه آرمانهای حزبی، مطالبات سیاسی وصنفی و تمام برنامه های اجتماعی خویش را در روشنایی منافع کلان ملی کشور که منافع همه اقشار، گروه ها، اصناف و همه ما در آن متصور است بازبینی کرده و برای نجات مردم و کشور خود همه باهم در کنار دولت موجود و قوت های مسلح قهرمان خویش قرارگیریم. اتحاد همه ملت و چشم پوشی از اختلافات ذات البینی، سیاسی، حزبی و صنفی مورال بزرگیست برای دولت و قوت های مسلح کشور غرض دفاع نیرومند از شرافت و ناموس کشور در برابر تجاوز خارجی. این مهلکه که اکنون زیر یک پلان نامقدس علیه کشور ما جریان دارد بسیار خطرناک و تباه کن برای همه هستی کشور است که پاکستان این بار یک گام جلو تر از عمق استراتیژیک به آن نگاه میکند زیرا اکنون تصادمات استراتیژی های چین، امریکا، هند، فدراتیف روسیه، ایران و دیگران نیز برآن افزوده شده است.
نباید با سبکسری و بی تفاوتی به این قضیه نگاه کنیم، همه گزینه هایی را که برای کشور ما در نظر گرفته اند آخرش به تباهی ما می انجامد. همه آموزه های تجارب جهانی ، تجارب تاریخ معاصر کشور خود مان و اصول جامعه شناسی و مدیریت اداره کشور بما میرساند که وطن در معرض خطر جنگ داخلی وتجزیه قرار دارد و آدرس ملی واحد برای تحقق منافع علیای ملی جزء حاکمیت قانونی موجود وجود ندارد. تنها اتحاد مردم و حمایت ازاین حاکمیت میتواند روزنهٔ امید برای نجات از این مخمصه باشد. به ندای مادر وطن لبیک گوئید و با صمیمیت، همدلی و همیاری عاری از همه تناقضات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در صف واحد کمر حکومت را ببندید.