محترم بصیر دهزاد 

دستگاه پروپاگند طالبان نمادی از انکار و دروغ

تبصره بر یک خبر

طالبان دروغگوترین گروه به مردم خود و وفادار ترین و قابل اعتماد ترین برای ادامه و تطبیق اهداف نظامی و استراتیژیک استخبارات پاکستان اند و  در عمل ثابت نموده اند که دروغگو ترین، بی احساس ترین گروه در برابر آرزو های مردم برای صلح ، امنیت و ثبات ، بی فرهنگ ترین  در برابر  پذیرش کلتور معمول شهروندی ، خون آشام ترین گروه جنگی در ارتکاب شدید ترین جرایم ضد انسان و انسانیت که بزرگترین رقم قربانی های وحشتناک و وحشیانه را بر مردم خود، از آن خود ساخته اند. با وجود آنکه این حلقه شیاد میراث شرمآور تنظیم های جهادی اند که با اراده و تحت اداره استخبارات پاکستان و شیادان بین المللی شان عرض وجود نمودند، ولی در پذیرش دموکراسی و ارزش های مدنی تا اوج آسمانها در فاصله وجدانی و عقلانی  قرار دارند.

این حلقه به کرات از جنایات خونین خود در شهر ها انکار نموده مسئولیت کشتار،انفجارات و سائر اعمال تروریستی را به عهده نگرفته ولی بعدن ثابت شده است که طالبان و اداره استخبارات پاکستان در عقب این جنایات قرار داشته اند. طالبان حتی در اعیاد و ماه های مقدس مذهبی مردم به مانند نظامیان یهودی بر مسلمانان فلسطینی ، جنایت، کشتار و تظلم بر مردم مسلمان کشور خود روا داشته اند.

در این اواخر طالبان آزادی 15 تن از قوماندانهای خویش را که در زندانهای کشور بسر میبرند ، شرط ادامه آزادی زندانیان هردو طرف ، مطابق موافقنامه نامنهاد شان با آمر یکا دانسته بدان تآکید دارند و با تشدید جنگ و کشتار غیر نظامیان و نظامیان افغان که در حالت دفاع فعال قراردارند،  بر دولت افغانستان فشار وارد نمایند. در میان این آدمکشان سه تن از طراحان طالبی مربوط به شبکه حقانی قرار دارند که  انفجار خونین چهارراهی زنبق در 31 می 2017 را که بیش از 90 کشته و 450 زخمی از خود بجا گذاشت، حمله تروریستی بر شفاخانه سردار محمد داود خان و انفجار خونین بر مراسم تشیع جنازه یکی از قربانیان حمله ترو یستی را طرح و عملی نموده بودند. این سه تن انجنیر شریف، غلام مصطفی و جاوید  باشنده گان اصلی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک  هستند که از نقش‌شان در برنامه ریزی و تسهیل حملات یاد شده اعتراف هم نموده اند. اکنون طالبان این آدمکشان را بعد از گذشت قریب سه سال در صدر لست زندانیان مربوط خویش قلمداد و خواستار آزادی شان اند. این بدون شک دال بر نقش استخبارات پاکستان و طرح و اجرای سه عمل وحشیانه خونین توسط طالبان است که قبلن از آنها انکار نموده بودند.

چگونه میتوان طالبان را دروغوگو ترین گروه ننامید که در اول طالبان  طی اعلامیه رسمی توسط ذبیح الله مجاهد  مسئولیت انفجار چهارراهی زنبق را به عهده نمیگیرند و آنرا محکوم میکنند ، ولی اکنون واقعیت های جدید از زیر آب برون میشود.  توجه کنید بر محتوای اعلامیه طالبان مورخ 31 می 2017  که در رسانه های معتبر منجمله بی بی سی دری نشر گردیده بود:

" گروه طالبان در واکنش به حملۀ انتحاری امروز اعلام کرده است که امارت اسلامی هرگونه حمله‌ را که باعث ضرر و آسیب به افراد ملکی شود، محکوم می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان با نشر بیانیه‌ یی می‌گوید قبل از چاشت امروز انفجار مهیب و بزرگ در شهر کابل رخ داد که صدها تن در آن کشته و زخمی شدند و هدف آن معلوم نیست. به گفته سخنگوی گروه طالبان، این انفجار کار دست این گروه نیست و هیچ ربطی به طالبان ندارد، وی افزوده است که آنها به خود اجازه نمی‌دهند تا دست به چنین انفجار های بی‌هدف بزنند. ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید عاملین این رویداد بعدا معلوم خواهد شد، اما امارت اسلامی هر آن حمله، تخریب و انفجار را نکوهش می‌کند که هدف آن متضررساختن مردم ملکی باشد و مردم مطمین باشند که رویداد امروز کابل کار طالبان نیست."

بلی دقیقن که این رویداد بعد از گذشت سه سال وضاحت پیدا نمود و ادعای سه سال قبل اورگانهای کشفی و استخباراتی کشور بر واقعیت مبدل شده است.

اکنون که طالبان ادعای ختم جنگ  دارند، حرف از کاهش خشونت میزنند، ولی با بالا ترین درجه شدت جنگ، خشونت و کشتار متوسل شده اند.

حرف از ملت مسلمان میزند ولی در وحشتناک تری شرایط ناشی از وسعت دامنه ویروس کرونا که در افغانستان بخصوص در شهر ها وحشت ایجاد نموده است ، مجال رسیدن به مریضان مبتلا به ویروس ، خدمات صحی و تطبیق و رعایت دساتیر نهاد های مسئول را مانع میشوند و در عوض انسانها را به گلوله میبندد.

حرف از اسلامیت میزنند ولی در آغاز ماه مبارک رمضان با گستاخی تمام از ادامه  جنگ های تعرضی  و عدم قبول آتش بس سخن میزند.

کی، با کدام استدلال و به کدام منطق و روی کدام فاکت  ها میتوان به گفته ها و وعده های کاذب این شرارت پیشه گان و وسیله اهداف  سیاسی- نظامی و استراتیژیک استخبارات پاکستان  اعتماد نمود.