زلمی خلیل زاد ، سخنگوی جدید امارت اسلامی

سیاستمدارهای امریکایی بیش از هر موجود دیگری به آفتاب پرست ها شباهت دارند و میتوانند به سرعت رنگ عوض کنند .
خلیل زاد هم به عنوان یک سیاست مدار امریکایی یک استاد تغییر قیافه است و در این کار تبحر ویژه ای دارد ، به گونه ای که میتواند به سرعت از قالب یک مخالف تروریسم به درآید و در کالبد یک مدافع و حامی تروریست ها ظهور کند .
خلیل زاد که مدتی قبل طرح اجماع افغان ها برای نابودی طالبان را تبلیغ میکرد از مدتی بدین سو به عنوان مدافع و سخنگوی طالبان ایفای وظیفه میکند و همگام با دولت امریکا میکوشد چهره جدیدی برای طالبان خلق کند ، از کاهش تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۲۰ سخن میگوید ، خواهان تسریع آزادی زندانیان طالب میشود ، ، توقع دارد که دولت قانونی و ملی افغانستان با طالبان همکاری کند و با داعش بجنگد و حالا هم به دنبال تبرئه طالبان از حملات تروریستی است .
البته خلیل زاد یک ضلع این مثلث است و رسانه های امریکا و پاکستان ضلع های دیگر آن .
در واقع خلیل زاد تغیری نکرده است بلکه ما روی دیگر این سکه را دیده ایم ، خلیل زاد اکنون هم مانند گذشته به عنوان یک امریکایی در راستای منافع دولت امریکا کار میکند ، با این تفاوت که قبلا منافع دولت امریکا ایجاب میکرد که طالبان به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شوند و حالا برعکس .
بخش کثیری از هموطنان من مردم خوش باوری هستند چون فکر میکردند که صلح امریکا و طالبان به ثبات افغانستان کمک خواهد کرد و خلیل زاد را افغانی میدانستند که برای تامین صلح و ثبات افغانستان میکوشد و حالا فهمیده اند که توافق نامه صلح امریکا و طالبان کوچکترین تاثیر مثبتی برای افغانها به بار نیاورده است و نخواهد آورد ، فقط جلو حمله های محدود طالبان به نیروهای امریکایی را میگیرد و بس .
صفوف طالبان هم با هزاران تن از طالب هایی که از زندان های افغانستان آزاد میشوند تقویت میشوند .

خلیل زاد همان نقشی را در برابر جلالتماب رئیس جمهور محمد اشرف غنی ایفا میکند که چند دهه قبل بنین سیوان در برابر دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان داشت .
مرحوم مارشال فهیم سالها قبل به نیات درونی خلیل زاد پی برده بود ، مارشال در سخنرانی تاریخی خود در کنفرانس ملی والیان کشور ضمن روایت داستانی از مثنوی معنوی خلیل زاد را به صورت غیر مستقیم شغالی دانست که در خم رنگ افتاده است و گمان میکند که طاوس شده است ، منظور مارشال از خم رنگ دولت ایالات متحده بود .
مارشال همچنان طرح اجماع ملی خلیل زاد را مسخره کرد و چنین گفت : او خودش امریکایی است برای ما اجماع ملی درست میکند !!
ما باید سالها قبل به این نتیجه میرسیدیم که افغانیت خلیل زاد پس از کسب تابعیت ایالات متحده به پایان رسیده است او به هیچ عنوان یک افغان نیست و منافع ملی افغانستان برای خلیل زاد هیچ اهمیتی ندارد ، همانطور که من برای منافع امریکا به اندازه سر سوزنی ارزش قائل نیستم .
هدف ترامپ از صلح با طالبان داشتن برگ برنده ای در انتخابات پیشروی امریکاست و شاید هم گوشه چشمی به جایزه صلح نوبل دارد ، اما اگر این جایزه به او برسد دیگر به پشیزی نمی ارزد .
در ارتباط با صلح افغانستان اگر کسی لایق جایزه نوبل باشد او کسی نیست جز رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی :
رئیس جمهور غنی شورای عالی صلح را تقویت کرد .
رئیس جمهور غنی گلاب الدین حکمتیار را به پای میز مذاکره کشاند ، و او را راضی کرد که سلاحش را به زمین بگذارد .
رئیس جمهور غنی لانه های تروریزم را به جهان معرفی کرد و اجماع جهانی بر علیه آن را تشکیل داد .
رئیس جمهور غنی بسترهای فکری و اعتقادی جنگ را تضعیف کرد .
رئیس جمهور غنی آتش بس های متعددی را با طالبان برقرار کرد
محمد شریف منصور
۲۸ ثور ۱۳۹۹

نوشته های دیگری از این نویسنده  ، اینجا