افغانستان اماج جنايات هولناك جنگى و ضد بشرى

مردم به عزا نشسته افغانستان كه جنگ تحميلى بيشتر از چهار دهه را متحمل گرديده اند و از دوسال باينطرف در گرداب " سراب " صلح خون ميخورند ، توقع داشتند كه بعد از قرارداد پر هياهوى جانب ايالات متحده امريكا با طالبان ، اتش بس و رفتن بسوى صلح را تجربه نمايند.
اما متاسفانه برخلاف تمام وعده و وعيد ها ، حمام خون كماكان رونق دارد و مردم مظلوم همچنان سلاخى ميشوند و همه روزه در نقاط مختلف كشور كربلا ها تكرار ميگردد و افغانستان اماج دور جديد جنايات عليه بشريت و جنايات جنگى و ضد بشرى توسط طالبان و داعش قرار دارد و امروز تروريستان در شهر كابل و حمله بر شفاخانه ملكى ( داكتران بدون مرز ) حتى نوزادان و مادران حامله را نيزسلاخى و ( ١٣ ) تن را شهيد و ( ١٦ ) تن را مجروح نمودند و در ننگرهار در مراسم تدفين حملات انفجارى را انجام و ( ٢٤ ) تن از اهالى ملكى را شهيد و تا ( ٧٠ ) تن را مجروح ساختند
اظهر من الشمس است كه درين حوادث خونين ، وقوع جنايت بزرگ عليه بشريت ، ضد بشرى و جنگى بر ضد افغانان مظلوم مطرح است كه:
بر طبق تمام معيار ها و موازين قبول شده حقوق بين المللى در كتگورى " جنايت عليه بشريت " تعريف گرديده است.
مطابق به تمام معیار های حقوق بین المللی از کنفرانس لاهه ( 1907 م ) ، تا اساسنامه نورنبرگ ، دیوان جزایی بین المللی ، دادگاه لندن و کنوانسیونهای چهارگانه ژینو ( 1948 م ) ، این عمل جنایتکارانه که « بشکل هدفمند » و « از قبل پلان شده » صورت گرفته در کتگوری « جنایات : جنگی ، ضد بشری و علیه بشریت » مسجل گردیده است.
بدينرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، دفاع از حق حيات مردم بايد بمثابه اساسى ترين حق طبيعى ، بمثابه فورى ترين و مبرمترين وظيفه انسانى ، اسلامى و افغانى تمام نهاد هاى سياسى ، اجتماعى و فرهنگى متعهد به انسانيت ، در سر خط كار شان قرار گيرد و بخاطر دستيابى به ان بايد:  
صداى نعش اغشته بخون مادر وطن را بگوش جهانيان برسانيم و متحدانه خواستارانفاذ اتش بس فورى و سراسر باشيم.
با حرمت

هيات رهبرى انجمن
مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن