تاملی بر مقاله " جمهوری خودکامه محمد داود " سید مسعود حسینی

بسم الله الرحمن الرحیم
مقاله ای که در حال مطالعه آن هستید نقدی است بر مقاله " جمهوری خودکامه محمد داود " که شخصی به نام سید مسعود حسینی آن را نوشته و شبکه اطلاع رسانی افغانستان آن را منتشر کرده است .
حسینی مینویسد :
محمد داوود که کودتایش را با کمک افسران آموزش‌دیده در اتحاد جماهیر شوروی سازمان‌دهی کرده بود، کابینه‌اش را نیز فقط با آنان تقسیم کرد و از سیزده وزارت، هفت وزارت را به کمونست‌ها سپرد. این در حالی بود که رفتار وی، با اسلام‌گرایان خوب نبود. اسلام‌گرایان نه تنها که سهمی در دولت او نداشتند، بلکه مورد پیگرد شدید او نیز قرار گرفتند. محمد داوود خان، تعدادی از بنیان‌گذاران و رهبران نهضت اسلامی را یا به شهادت رساند و یا به زندان افگند و سایرین را چنان در مضیقه قرارداد که جز پناه‌جستن به بیرون از کشور، چاره‌یی نیافتند.
بارها گفته ام و بازهم تکرار میکنم که رهبران نهضت چندین بار بر علیه دولت جمهوری کودتا کردند ، در واقع خود رهبران نهضت شهید محمد داود خان را مجبور کردند که آنان را سرکوب کند .
رهبران نهضت هرازگاهی کودتایی را بر علیه دولت ترتیب میدادند میخواستید دولت آنها را سرکوب نکند ؟
شهید محمد داود خان شخصا با رهبران نهضت شما دشمنی نداشت گویا فراموش کرده اید که در جریان سفر شهید محمد داود خان به پاکستان بوتو برای اثبات حسن نیتش به شهید محمد داود خان گفت که ما حاضریم اعضای نهضت را برای محاکمه به دولت افغانستان بسپاریم آن شهید و قهرمان بزرگ نپذیرفت و گفت : آنها فرزندان افغانستان اند و من نمیخواهم که ضرری به آنها برسد ؟{۱}
گفته اید اسلام گرایان سهمی در دولت نداشتند ولی خودتان هم میدانید که دروغ است ، مگر جناب غوث الدین فایق تا پایان ریاست جمهوری شهید محمد داود خان وزیر فوائد عامه نبود ؟
خودتان هم میدانید که به استثنای تعدادی از کمونیست ها بقیه وزرا و مسئولان دولت افغانستان همه مسلمان و خداپرست بودند ، مگر اینکه از نظر شما معیار مسلمان بودن و نبودن مردم منفجر کردن پایه های برق باشد!!
حسینی :
عده‌ای از صاحب‌نظران بدین باورند که برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی محمد داوود خان از همان ابتدا محکوم به شکست بود؛ زیرا این برنامه‌ها با منطق اقتصادی لازم هم‌خوانی نداشت. برخِ دیگر از تاریخ‌نگاران معتقدند که محمد داوود در پنج‌سال دوم دوره‌ی صدارت خود، در اجرای برخی از برنامه‌های زیربنایی به تناسب پنج‌سال نخست صدارت و پنج‌سال ریاست‌جمهوری خود، صاحب دستاوردهایی بوده است. هرچند او را به‌طور کل، شخصیتی خودرأی، مغرور، دارای عرق قوی قومی و ناعاقبت‌اندیش توصیف کرده‌اند.
جناب حسینی
خوشحال میشوم اگر از آن صاحب نظران تان حداقل پنج نفر را نام ببرید ،
نوشته اید که این برنامه ها با منطق اقتصادی همخوانی نداشت!!!
مگر شما اقتصاد دان هم هستید که اینطور با قاطعیت اظهار نظر میکنید؟
بخش مهمی از هزینه های مالی پروژه های آن زمان از طرف ایالات متحده ، اتحاد شوروی ، کشورهای عربی و . . . تامین میشد ، یعنی کارشناسان اقتصادی و مسئولان این کشورها به اندازه شما نمیفهمیدند و درک نمیکردند که این پروژه ها با منطق اقتصادی همخوانی ندارد و فقط باعث اسراف پول آنان میشود و نباید وام های بزرگ شان را در اختیار افغانستان قرار بدهند ؟
برخ دیگر از تاریخ نگاران معتقدند که . . . این دیگر یعنی چه ؟
چرا حداقل دو تاریخ نگار را معرفی نمیکنید تا ما بتوانیم در مورد گفته های آنان اظهار نظر کنیم .
در آخر توصیف شما از شهید محمد داود خان بیشتر به رهبران مخالف شهید محمد داود خان میخورد نه خود ایشان ، و گرنه محمد داود خانی که ما میشناسیم شخصیتی با درایت ، شجاع ، محبوب ، وطنپرست و خداشناس بود .
حسینی :
نحوه‌ی قتل محمد داوود با آن تعداد از اعضای خانواده‌اش و عدم تسلیم‌شدن او به کودتاگران و جنایات هولناکی که پس از او اتفاق افتاد، سبب گردید تا عده‌ای به محمد داوود خان به عنوان یک قهرمان نگاه بکنند و عملکردهای پیشین او را نادیده انگارند!
متاسفم که در نظر شما افراط گراها اگر کسی اخوانی باشد و پس از شهادت هزاران نفر بیگناه کشته شود شهید است ولی برای شهید محمد داود خان که تمام عمرش را در خدمت گذاری به این کشور و ملتش سپری کرد و در خداپرستی و وطن دوستی او کوچکترین شبهه ای وجود ندارد کلمه قتل را بکار میبرید .
چه شما متعصبان افراطی بخواهید و چه نخواهید شهید محمد داود خان یک قهرمان بزرگ این کشور است ، مردم بخاطر شجاعت ، خداپرستی ، وطن دوستی و تمام کارهایی مهمی که برای این کشور و مردمش انجام داد به او به چشم یک قهرمان نگاه میکنند .
شهید محمد داود خان یک قهرمان بود چون در پایتخت شوروی در برابر رهبر اتحاد شوروی قاطعانه ایستاد .
شهید محمد داود خان یک قهرمان بود چون بیست ساعت تمام در برابر کودتاچیان خلقی مقاومت کرد و حاضر نشد که به سفارت فرانسه پناهنده شود ، تا آخرین لحظه عمرش هم در برابر کمونیست ها مقاومت کرد و در آخر مانند یک مرد به شهادت رسید ، حالا من از شما میپرسم ، چند نفر از رهبران تنظیم ها پس از شکل گیری و پیشرفت طالبان در کشور ماندند ؟
چرا اکثر رهبران شما سر از تاجیکستان و ایران درآوردند؟
و اینکه نوشته اید مردم عملکردهای پیشین او را نادیده گرفته اند کاملا نادرست است ، همه عملکردهای داود خان در خدمت صادقانه به کشور و ملت افغان خلاصه میشود و بس که مردم افغانستان هیچگاه آن را نادیده نخواهند گرفت ، مگر میشود مردم توسعه ترانسپورت هوایی را نادیده بگیرند ، چطور ممکن است ملت ما مدرن سازی اردوی ملی را از یاد ببرند . . .
نه عملکردهای داود خان هیچگاه از یاد مردم افغانستان نخواهد رفت ، و داود خان برای همیشه به عنوان یک قهرمان بزرگ در قلب های مردمان افغانستان خواهد ماند .
محمد شریف منصور

۱۰ جوزای ۱۳۹۹
منبع :
۱_جایگاه داود خان در تاریخ نوین افغانستان ، جناب استاد محمد اعظم سیستانی ، ص ۳۳۹ و ۳۴۰

محمد شریف منصور

تاملی بر مقاله " جمهوری خودکامه محمد داود " سید مسعود حسینیبسم الله الرحمن الرحیم
مقاله ای که در حال مطالعه آن هستید نقدی است بر مقاله " جمهوری خودکامه محمد داود " که شخصی به نام سید مسعود حسینی آن را نوشته و شبکه اطلاع رسانی افغانستان آن را منتشر کرده است .
حسینی مینویسد :
محمد داوود که کودتایش را با کمک افسران آموزش‌دیده در اتحاد جماهیر شوروی سازمان‌دهی کرده بود، کابینه‌اش را نیز فقط با آنان تقسیم کرد و از سیزده وزارت، هفت وزارت را به کمونست‌ها سپرد. این در حالی بود که رفتار وی، با اسلام‌گرایان خوب نبود. اسلام‌گرایان نه تنها که سهمی در دولت او نداشتند، بلکه مورد پیگرد شدید او نیز قرار گرفتند. محمد داوود خان، تعدادی از بنیان‌گذاران و رهبران نهضت اسلامی را یا به شهادت رساند و یا به زندان افگند و سایرین را چنان در مضیقه قرارداد که جز پناه‌جستن به بیرون از کشور، چاره‌یی نیافتند.
بارها گفته ام و بازهم تکرار میکنم که رهبران نهضت چندین بار بر علیه دولت جمهوری کودتا کردند ، در واقع خود رهبران نهضت شهید محمد داود خان را مجبور کردند که آنان را سرکوب کند .
رهبران نهضت هرازگاهی کودتایی را بر علیه دولت ترتیب میدادند میخواستید دولت آنها را سرکوب نکند ؟
شهید محمد داود خان شخصا با رهبران نهضت شما دشمنی نداشت گویا فراموش کرده اید که در جریان سفر شهید محمد داود خان به پاکستان بوتو برای اثبات حسن نیتش به شهید محمد داود خان گفت که ما حاضریم اعضای نهضت را برای محاکمه به دولت افغانستان بسپاریم آن شهید و قهرمان بزرگ نپذیرفت و گفت : آنها فرزندان افغانستان اند و من نمیخواهم که ضرری به آنها برسد ؟{۱}
گفته اید اسلام گرایان سهمی در دولت نداشتند ولی خودتان هم میدانید که دروغ است ، مگر جناب غوث الدین فایق تا پایان ریاست جمهوری شهید محمد داود خان وزیر فوائد عامه نبود ؟
خودتان هم میدانید که به استثنای تعدادی از کمونیست ها بقیه وزرا و مسئولان دولت افغانستان همه مسلمان و خداپرست بودند ، مگر اینکه از نظر شما معیار مسلمان بودن و نبودن مردم منفجر کردن پایه های برق باشد!!
حسینی :
عده‌ای از صاحب‌نظران بدین باورند که برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی محمد داوود خان از همان ابتدا محکوم به شکست بود؛ زیرا این برنامه‌ها با منطق اقتصادی لازم هم‌خوانی نداشت. برخِ دیگر از تاریخ‌نگاران معتقدند که محمد داوود در پنج‌سال دوم دوره‌ی صدارت خود، در اجرای برخی از برنامه‌های زیربنایی به تناسب پنج‌سال نخست صدارت و پنج‌سال ریاست‌جمهوری خود، صاحب دستاوردهایی بوده است. هرچند او را به‌طور کل، شخصیتی خودرأی، مغرور، دارای عرق قوی قومی و ناعاقبت‌اندیش توصیف کرده‌اند.
جناب حسینی
خوشحال میشوم اگر از آن صاحب نظران تان حداقل پنج نفر را نام ببرید ،
نوشته اید که این برنامه ها با منطق اقتصادی همخوانی نداشت!!!
مگر شما اقتصاد دان هم هستید که اینطور با قاطعیت اظهار نظر میکنید؟
بخش مهمی از هزینه های مالی پروژه های آن زمان از طرف ایالات متحده ، اتحاد شوروی ، کشورهای عربی و . . . تامین میشد ، یعنی کارشناسان اقتصادی و مسئولان این کشورها به اندازه شما نمیفهمیدند و درک نمیکردند که این پروژه ها با منطق اقتصادی همخوانی ندارد و فقط باعث اسراف پول آنان میشود و نباید وام های بزرگ شان را در اختیار افغانستان قرار بدهند ؟
برخ دیگر از تاریخ نگاران معتقدند که . . . این دیگر یعنی چه ؟
چرا حداقل دو تاریخ نگار را معرفی نمیکنید تا ما بتوانیم در مورد گفته های آنان اظهار نظر کنیم .
در آخر توصیف شما از شهید محمد داود خان بیشتر به رهبران مخالف شهید محمد داود خان میخورد نه خود ایشان ، و گرنه محمد داود خانی که ما میشناسیم شخصیتی با درایت ، شجاع ، محبوب ، وطنپرست و خداشناس بود .
حسینی :
نحوه‌ی قتل محمد داوود با آن تعداد از اعضای خانواده‌اش و عدم تسلیم‌شدن او به کودتاگران و جنایات هولناکی که پس از او اتفاق افتاد، سبب گردید تا عده‌ای به محمد داوود خان به عنوان یک قهرمان نگاه بکنند و عملکردهای پیشین او را نادیده انگارند!
متاسفم که در نظر شما افراط گراها اگر کسی اخوانی باشد و پس از شهادت هزاران نفر بیگناه کشته شود شهید است ولی برای شهید محمد داود خان که تمام عمرش را در خدمت گذاری به این کشور و ملتش سپری کرد و در خداپرستی و وطن دوستی او کوچکترین شبهه ای وجود ندارد کلمه قتل را بکار میبرید .
چه شما متعصبان افراطی بخواهید و چه نخواهید شهید محمد داود خان یک قهرمان بزرگ این کشور است ، مردم بخاطر شجاعت ، خداپرستی ، وطن دوستی و تمام کارهایی مهمی که برای این کشور و مردمش انجام داد به او به چشم یک قهرمان نگاه میکنند .
شهید محمد داود خان یک قهرمان بود چون در پایتخت شوروی در برابر رهبر اتحاد شوروی قاطعانه ایستاد .
شهید محمد داود خان یک قهرمان بود چون بیست ساعت تمام در برابر کودتاچیان خلقی مقاومت کرد و حاضر نشد که به سفارت فرانسه پناهنده شود ، تا آخرین لحظه عمرش هم در برابر کمونیست ها مقاومت کرد و در آخر مانند یک مرد به شهادت رسید ، حالا من از شما میپرسم ، چند نفر از رهبران تنظیم ها پس از شکل گیری و پیشرفت طالبان در کشور ماندند ؟
چرا اکثر رهبران شما سر از تاجیکستان و ایران درآوردند؟
و اینکه نوشته اید مردم عملکردهای پیشین او را نادیده گرفته اند کاملا نادرست است ، همه عملکردهای داود خان در خدمت صادقانه به کشور و ملت افغان خلاصه میشود و بس که مردم افغانستان هیچگاه آن را نادیده نخواهند گرفت ، مگر میشود مردم توسعه ترانسپورت هوایی را نادیده بگیرند ، چطور ممکن است ملت ما مدرن سازی اردوی ملی را از یاد ببرند . . .
نه عملکردهای داود خان هیچگاه از یاد مردم افغانستان نخواهد رفت ، و داود خان برای همیشه به عنوان یک قهرمان بزرگ در قلب های مردمان افغانستان خواهد ماند .
محمد شریف منصور

۱۰ جوزای ۱۳۹۹

منبع :
۱_جایگاه داود خان در تاریخ نوین افغانستان ، جناب استاد محمد اعظم سیستانی ، ص ۳۳۹ و ۳۴۰