اعطای مجدد لقب علامه به محمودطرزى از جانب داکترنجیب الله

 

به این دلیل در عنوان اعطای "مجدد" لقب علامه به محمود طرزی را بکار بردم تا بگویم که باراول محمود طرزی این لقب رادر ازای خدمات فرهنگی خود در زمان شاه امان الله در یافت کرده بود. در کتاب (سلطنت شاه امان الله واستقلال مجدد افغانستان) تالیف مرحوم عزیزالدین وکیلی پوپلزائی،(جلد اول)ثبت شده است .

کلمه "علامه" از ریشه علم، به معنی بسیاردانشمند و بسیارعالم میباشد و معادل رتبه علمی اکادمیسین فرانسوی است. ومحمود طرزی با ۳۱ اثر مستقل تالیف و ترجمه چاپ شده و چاپ نشده خود ونوشتن ۵۰۰ مقاله درسراج الاخبار بدون شک از قلم بدستان و دانشمندان شاذ کشور ما بود.

يکى از خدمات مهم وموثرمحمودطرزى براى وطن و هموطنانش، انتشار پيگير و هدفمند سراج الاخبار افغانيه است که انقلابى در مطبوعات و مسلک روزنامه نگارى کشور و از اين طريق در اذهان و افکار جوانان و تحول طلبان و وطن پرستان براه انداخت که نتيجه و ماحصلش همان احياء جبش مشروطيت و استقلال کامل سياسى کشور است. ولی درعهد سلطنت نادرشاه وظاهرشاه این لقب ازکنار نام محمودطرزی حذف شد. در زمان حکومت داکتر نجیب با پیشنهاد اتحادیه ژورنالیساتان حق شناس کشور دوباره این لقب به او تفویض گردید.وافزون بر لقب علامه یک نشان دولتی نیز بنام علامه محمودطرزی وضع وتهیه گردید که به اهل مطبوعات وژورنالیستان موفق کشور تفویض میگردید. (دراین زمینه شاید عبدالله شادان واحتمالن صدیق رهپو(طرزی) معلومات بهتری داشته باشند.)

اعطاى لقب «علامه» به محمود طرزى ، اعطاى مدال يا نشان دولتى نيست که در بدل خدمات نظامى بر سينه جنرالان (درحال خدمت) گاه و بيگاه نصب ميگردد و هدف آن عمدتاً جلب وفادارى وسر سپردگى بيشتر شان به حاکميت برسرقدرت است، بلکه اين نشانه قدر شناسى و سپاسگزارى از خدمات علمى ، فرهنگى و اجتماعى يک شخصيت برازنده ملى است که پنجاه سال پس از مرگش در ديار غربت ، از جانب دانشمندان صاحب صلاحيت و خبره گان با بصيرت و قلم بدستان حق شناس به اين فرزند صديق وطن پیشنها واز سوی داکتر نجیب الله پذیرفته شده است. حقا که حق بحقدار رسیده است.گرچه اکنون اين لقب و اين عنوان ، هيچ فايده و ثمره اى به حال مرحوم طرزى ندارد ، اما براى افغانهاى چيز فهم و فرزندان افغان اين فايده را دارد که مى بينند در کشور عقب مانده شان، خوشبختانه هستند کسانى که شعور علمى و اجتماعى و اخلاقى و انسانى و وطنى شان تا اين درجه رشد کرده که خدمت گزاران صديق وطن را پاس ميدارند و آنانى را که با آفرينش و ايجاد ارزش هاى علمى و اجتماعى و فرهنگى خويش، مصدر خدمات فراموش ناشدنى براى وطن خود شده اند، قدر ميکنند و احترام ميگذارند.

پس بيجا نيست که قلم بدستان حق شناس و نويسندگان با هنر و ادب افغانستان، خدمات فرهنگى و اجتماعى و تلاش هاى وطن پرستانه مطبوعاتى او را در راه بيدارى ملت افغان و بخصوص جوانان و تحرک روشنفکران افغانستان، به ديده قدر نگريسته، او را «پدر ژورناليزم افغانستان» و «علامه محمودطرزى » لقب داده اند. حقا که کار شايسته و بايسته يى انجام داده اند، خداوند يار و مدد گار آنان باشد.

بخالت یک وطندارقندهاری از دادن لقب علامه به محمودطرزی :

گفتیم ، محمودطرزی افزون بر۵۰۰ مقاله سیاسی واجتماعی در سراج الاخبار ، بیش از ۳۰ جلد کتاب تالیف ویا ترجمه کرده است، ولی متاسفانه شخصيتى با این همه خدمات عظیم فرهنگى خود، باری از جانب يکى از هموطنان خارج نشین خود، مورد اعتراض سبکى قرار گرفته بود. اين اعتراض کننده، تاجرزاده ايست که ثروت فراوان از پدر به ارث برده و در امريکا زندگی ودرافغانستان بزنس میکند وگاهگاهى از سربیکاری با نگارش مقاله واره هايى ميخواهد نویسنده نیزشناخته شود. او ضمن يک نوشته تنک مايه در هفته نامه اميد(شماره ٢٢٦) آن همه خدمات فرهنگى و جانفشانى هاى قلمى و سياسى و مبارزات ضد استعمارى محمود طرزى را با تنگ نظرى که خاصه ثروتمندان و پولداران است، خيلى وقيحانه و خنده دار، به هيچ گرفته و تمام منطق و استدلالش را بر اين نکته متوجه ساخته که محمود طرزى، مستحق لقب «علامه » نيست، و نبايد او را به اين لقب ناميد. من نمى دانم اگر بالفرض لقب «علامه » را از پهلوى نام طرزى پس کنند، اين آقا چه نفع خواهد بردو اگر همچنان باشد، چه ضررى ؟

آقاى تاجرزاده نمى داند که لقب «علامه» کالاى تجارتى نيست که تنها سوداگران قيمت و ارزش آنرا بدانند و ديگران از بهاى واقعى آن سردر نياورند. بلکه لقب «علامه » متاع علمى است که فقط و فقط دانشمندان ونویسندگان وفرهنگيان و فرهيخته گان جامعه، ارزش آنرا ميدانند و ميتوانند تميز بدهند که چه کسى مستحق واقعى اين لقب علمى و اين متاع معنوى است. به پیشنهاد همین دانشمندان وژورنالیستان افغانستان بود که دولت داکتر نجیب الله یک نشان افتخارفرهنگی را بنام علامه محمودطرزی ساخت و به شایستگان مطبوعات عندالموقع تفویض میکرد.

یاد وخاطر این میهن پرست شاذ واحیاگر جنبش استقلال طلبی درکشور شاد وگرامی باد!(برگرفته از کتاب وطن وحب وطن از نظرعلامه محمودطرزی،ازاین قلم)