تاملی بر خبر هایی ترور خلیل زاد

هلند ۲۴ جون ۲۰۲۰

در این روز ها ویدیویی در صفحات فیسبوک و تویتر منتشرگردید که دو فرد چشم بسته را در حال اعتراف به عملیات های خرابکارانه، اشاره به قتل هایی و همچنان طرح پلان ترور خلیل زاد نماینده وزارت خارجه امریکا در امور افغانستان نشان میداد. با اشارهٔ که در این بیان ویدیویی بعمل آمده است و توضیحات بعدی نماینده گان و سخنگویان طالبان چنین برمی آید که این ویدیو را طالبان تهیه و از طرق مختلف رسانه های جمعی پخش کرده اند. همچنان این ویدیو در زمانی به نشر رسید که دو ملا امام به شهرت رسیده و پر طرفدار در میان شهریان کابل در داخل مساجد شان ترور گردیدند، همچنان در دوهفته اخیرترور های مشابه در میان پرسونل قضایی، اداری و څارنوالی مرکز و ولایات افغانستان اتفاق افتید که برعکس اتفاقات مشابه قبلی طالبان مسئولیت این خرابکاری ها را به عهده نگرفتند. در حالیکه ارزیابی و تحلیل های مسلکی ارگانهای امنیتی افغانستان نحوه اجرا، نتیجه و بهره برداری از این همه خرابکاری ها، عملیات های انتحاری و ترور ها را صد در صد در مطابقت با فعالیت طالبان و پاکستان بیان میکنند. از تحلیل وضع و مدیریت بعدی این همه خرابکاری و ترور ها هم برمی آید که همهٔ این خرابکاری ها، انفجارات و ترور ها کار پاکستان – طالبان به احتمال بسیار زیاد در همکاری با شبکه های خاص امریکایان زیر اداره زلمی خلیل زاد میباشد. حالا دیگر به همه جهانیان کاملاً ثابت شده است که مجاهد، طالب، داعش و سایر گروه های تروریستی و خرابکارساخته شده دست استخبارات امریکا CIA بوده که به همکاری استخبارات نظامی پاکستان و با در نظرداشت منافع پاکستان در قبال افغانستان اداره، رهبری و مدیریت میگردد.
و اما در باره زلمی خلیل زاد موصوف از زمانیکه از جملهٔ مشاورین و احتمالاً سهامدار کمپنی یونیکال بود طرح تأسیس گروه مسلح که توانایی تأمین امنیت پایپ لاین نفت و گاز ترکمنستان رادر مسیر آن از سرحد ترکمنستان – افغانستان تا سرحد پاکستان – افغانستان داشته باشد در همکاری با ادارهٔ استخبارات نظامی پاکستان ISI ریخت و آنرا از لحاظ تعلیمات نظامی و تسلیح مجهز گردانیده وعملی ساخت که اندکی بعد نام همین گروه مسلح را چون بیشترینه شان را از طلاب شامل مدرسه های دینی پاکستان اکمال کرده بودند طالب گذاشتند. خلیل زاد میدانست که اگر در موجودیت والیان جهادی و قوماندانان جهادی این پایپ لاین تمدید گردد، هر کدام ادعای مادی و یا حق العبور خواهند داشت بناً وی از آی اس آی خواست تا مسیر پایپ لاین را از وجود قوماندانان جهادی و عناصر ملوک الطوایف پاک کاری کند. در تحت این پروگرام بر اساس هدایت ادارهٔ استخبارات نظامی پاکستان والیان و قوماندانان مسلح ولایات مسیر پایپ لاین همه بدون هیچنوع واکنش منفی ومخالفت به هدایت آی اس آی سر تعظیم فرو آورده و عدهٔ هم بنابر هدایت مقامات استخباراتی ایران به ایران فرار کردند. و از همان زمان تا کنون طالبان زیر هدایت مستقیم سازمان استخبارات نظامی پاکستان و فرمان خلیل زاد برای تحقق منافع پاکستان و ایالات متحده امریکا در افغانستان و اطراف آن فعال اند و در طول این مدت هیچگاهی خلاف آن عمل نکرده اند. زیر سناریوی مضحک ۱۱ سپتمبر و تاکتیک های تهاجمی امریکا در قبال مناطق انرژی جهان که کشور چین طی قرار داد های طویل المدت با این کشور ها و تأسیس راه های زمینی و بحری اراده تأمین انرژی خویش را داشت دست به لشکر کشی زد که این لشکر کشی ها به مزاق پاکستان جور نیامد، زیرا پاکستان در افغانستان کمتر از عمق استراتیژیک یا ساحهٔ استراتیژیک تحت ادارهٔ خودش راضی نبود. همچنان جمهوری خلق چین منحیث دوست و همکار سیاست های منطقویی پاکستان در مخالفت صریح این لشکر کشی ها قرار گرفته ومصمم گشت تا در پروژه طالبان امریکایی – پاکستانی سرمایه گذاری هنگفت کند. چینایی ها اراده داشتند تا بدین ذریعه ساحات تأمین انرژی و منافع اقتصادی خویش را در افغانستان همچنان به همکاری پاکستان زیر ادارهٔ خویش داشته باشند. در مدت سی سال گذشته صد ها هزار تن سنگ ها، فلزات و منرال ها بوسیله طالبان از افغانستان به پاکستان قاچاق و به کشور چین به بفروش رفته است. این مطلب را هیئت های رسمی وزارت های سکتوری افغانستان به کرات با مقامات چینی مطرح کرده اند.
خلیل زاد با حیله گری های خاص منحصر بخودش در طول این همه سالهای جنگ در افغانستان منحیث مهرهٔ خاص استخباراتی در میان همه سازمان های تروریستی جهادی و طالبی و داعشی نفوذ خویش را داشته و از طریق تطمیع و همسان سازی منافع پاکستان با اهداف خویش شخصاً اوضاع را تحت کنترول خویش داشته است. همانند رویداد منحوس بن و در برج فبروری ۲۰۲۰ توافق با طالبان در دوحه و در هر مقطعی دیگرمنحیث محیل ترین فرد با تطمیع، فشار و ارعاب سیاست بازان وطن فروش اوضاع کشور ما را به بحران کشیده و از ریزرف های خویش برای طولانی شدن جنگ در افغانستان که منافع امریکا و پاکستان را تأمین میکند استفاده اعظمی برده است. چنانچه جان بولتن مشاور سابق ترامپ دربخشی از کتاب اش « آنچه در آن اطاق اتفاق افتاد، خاطراتی از کاخ سفید» نظر ترامپ را در باره خلیل زاد چنین توصیف میکند: « خلیل زاد به طالبان امتیازات فراوان داد، من میدانم که او یک شخص حیله گر و چال باز است، اما برای طالبان به مانند او به یک شخص محیل و چالباز ضرورت است.» موصوف درجایی دیگری از کتاب اش متذکر میشود که خلیل زاد در سال ۲۰۱۸ کانال تامین رابطهٔ مخفی را با طالبان ایجاد کرد و با حیله گری تمام خود را تا مقام نمایندهٔ خاص (امریکا) در امور صلح افغانستان رساند. از تحلیل اخبار مدیای جهانی چنین نتیجه گیری میتوان کرد که از بدو ایجاد دفتر طالبان در شهر دوحه قطر تا کنون صد ها میلیون دالر از جانب سازمان استخبارات مرکزی امریکا سی آی ای و دولت امریکا به این دفتر کمک نقدی صورت گرفته است و نماینده گان طالبان در این دفتر از درآمد های فوق العاده بلند دالری برخوردار هستند و سلسله این امتیاز دهی ها هم از لحاظ مادی و در روابط بین المللی از جانب خلیل زاد و گروپ مربوط اش در داخل کشور برای جنگجویان طالب و شعب مربوط استخبارات نظامی پاکستان در امور طالبان به شدت جریان دارد. با این توضیح میخواهم توجه مرور کننده گان این سطور را به این مطلب جلب کنم که نه پاکستان نه طالب و نه داعش به هیچ دلیلی همچو رهبری را که این گروه تروریستی با اعمال ننگین قتل عام مردم و جنایات ضد بشری که منفور عام وخاص در داخل افغانستان و خارج از آن بوده و در سازمان ملل متحد منحیث منفور ترین سازمان تروریستی ضد بشری راجستر شده بود. در منطقه و جهان به موقعیت خاص رسانید، ترور نمیکند. با آنکه به قول روزنامه دیلی بیست امریکا به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گزارش داده که ایالات متحده هر تهدید علیه امریکایی‌ها را جدی می‌گیرد و مقام های امریکایی در این مورد تحقیق می‌کنند. اماکاملاً واضح است که این خبر ها دقیقاً ساختهٔ دست استخبارات و طرح خود خلیل زاد است از جانب ایشان تهیه و در راستای ذهنیت سازی برای طالبان در عرصهٔ داخل افغانستان و خارج از آن کاربرد دارد و همچنان در این ویدیو با نام بردن از نماینده گان اسبق و حاضر امنیت ملی شانتاژ و تهدیدی است علیه دولت افغانستان و آنهائیکه اهداف و مداخلات بی شرمانه خلیل زاد در امور داخلی افغانستان را درک میکنند و به نحوی از انحا مانعی دراین راه شمرده میشوند.
من تا کنون از هویت څارنوالان شهید شده در مسیر راه کابل بگرام و سایر شخصیت های روحانی و اداری که در این اواخر بوسیله طالبان ترور شده اند اطلاع ندارم اما بخوبی درک میکنم که این ترور ها دقیقاً از جانب طالبان به مشوره خلیل زاد صورت گرفته است زیرا تا جائیکه دیده میشود موصوف هیچنوع مانعی را در سر راه تطبیق اهداف شوم اش که رهایی زندانیان طالب وهمانا قدرت دهی طالبان و یا گزینهٔ آخر شریک ساختن آنها در قدرت میباشد نمیتواند بپذیرد و با تمام خشونت این موانع را از سر راهش بر میدارد. همچنان اگر این افراد ترور شده و حملات انتحاری در شفاخانه ها، مراسم تشیع جنازه، مساجد و تکایا هیچ رابطهٔ مستقیم به رهایی زندانیان طالبان و پروسه طالبانیزه کردن افغانستان نداشته باشد اما به نحوی انزجار و نفرت را در میان مردم مبنی بر ناتوانی دولت در امر تأمین امنیت عمومی تداعی کرده و فاصله مردم را با دولت بیشتر میسازد و رعب و هراس را در میان مردم مستولی ساخته و تأثیر بس ناگوار بر قوت های مسلح کشور میگذارد، که همه و همه به نفع پاکستان و خلیل زاد در امر پیاده کردن پروژه طالب می انجامد. قابل تذکار میدانم که در قبال بیشتر این حوادث مرگبارضد بشری طالبان سریع ترین عکس العمل را خلیل زاد از راه تویتر و انجام مصاحبه های اضطراری انجام داده و در هر کدام این واکنش ها به منظور مغشوش ساختن ذهنیت ها در داخل و خارج کشور از حلقات خرابکار داخلی و خارجی نام میبرد که آنها این اعمال تروریستی را گویا در مخالفت با روند صلح با طالبان انجام داده و از این طریق مانع پروسهٔ صلح میگردند. از همه این پیام های تویتری و مصاحبه ها بخوبی در می یابید که او محیلانه ترور ها، دهشت و وحشت پاکستان و طالبان را رنگ و بوی دگر داده از یکطرف دولت را بیشتر از پیش تحت فشار قرار داده واز طرف دیگر فضای بی اعتمادی و تردد را را در میان مردم و قوت های مسلح کشور بیشتر میسازد. او همانطوریکه ترامپ در باره اش میگوید واقعاً عنصر محیل و خرابکار است. خلیل زاد در مسایل افغانستان آنقدر ذوجوانب مانور میکند که فهمش برای سیاستگذاران قصر سفید هم احتمالاً دشواربوده است. زیرا او با همین شیطنت ترامپ را برای ملاقات با طالبان آماده ساخته بود. به قول جان بولتن مشاور اسبق قصر سفید ترامپ در جریان یک جلسه کاری بعد از توضیحات خلیل زاد از جریان ملاقات ها و مذاکرات اش با طالبان به خلیل زاد هدایت داده که برو طالبان را بیآور من با آنها ملاقات میکنم. شاید بعداً کدام مشاور با هوشش او را از این تصمیم مضحک بر حذر داشت.خلیل زاد بخوبی میداند که ترامپ برای انتخابات پیشرو برای جلب آرای مردم به ابزار تبلیغاتی محکم مانند حل مسئلهٔ افغانستان و خروج نیرو های امریکایی نیازمند است و او توانسته از طریق کانالها و امکانات در دسترسش پاکستان و طالبان را با طرح های شیطانی ضد افغانی اش همگام ساخته تا زمینهٔ خروج بخش مورد نظر نیرو های امریکایی را فراهم ساخته و افغانستان را بوسیلهٔ طالبان تحت سلطهٔ پاکستان قرار دهد. در اخبار مؤرخ ۲۴ جون ۲۰۲۰ شبکهٔ خبری تاند آمده است که باشنده گان ولایت وردک ویدیو ها و عکس هایی را به دسترس آژانس های خبری قرار داده اند که گروه های بزرگی از طالبان مسلح را در حال تأمین امنیت قطار های نظامیان امریکایی نشان میدهد. این گروه های بزرگ طالبان مسلح در پیشر، جناح ها و عقب امنیت قطار نظامیان امریکایی را تأمین کرده اند. طالبان در رسانه های اجتماعی نه تنها این همکاری شان را با امریکایان تأئید کرده اند بلکه یاد آور شده اند که براساس توافقنامه دوحه از ساحاتی که امریکایان نیرو های شان را خارج میکنند ما باید امنیت شان را بگیریم. اما همین تروریستان و آدمکشان حرفویی آتش بس و قطع جنگ با دولت افغانستان را عمل ضد اسلامی و غیر منطقی اعلام میکنند و به قرار گزارش شورای امنیت ملی افغانستان هفتهٔ گذشته خونین ترین هفته در جریان ۱۹ سال اخیر در کشور ما بوده است.
همچنان خلیل زاد در همکاری نزدیک با پومپئیو وزیر خارجه ایالات متحدهٔ امریکا مشغول فعالیت های گستردهٔ دیپلوماتیک بمنظور همآهنگ سازی نظرات شش کشور همسایهٔ افغانستان( چین – پاکستان – ایران – ازبکستان – تا جکستان – ترکمنستان) در قبال مسایل صلح و آینده افغانستان تحت نظر ایالات متحده امریکا و فدراتیف روسیه میباشند. قابل تعمق است که در همهٔ این رویداد ها، جلسات و مذاکرات متداوم دیپلوماتیک جای نماینده دولت افغانستان خالی بوده و تمام رایزنی ها و تصامیم در قبال مسایل صلح افغانستان در غیاب دولت ومردم افغانستان اتخاذ گشته و با زور و فشار های ذوجوانب خلیل زاد و پومپئیو بالای حکومت افغانستان می قبولانند. این امر بخوبی میرساند که تمام آن تصامیم که در غیاب مردم افغانستان بوسیلهٔ اجنبیان اتخاذ گردد نه تنها در چوکات منافع ملی ما نمی باشد بلکه دقیقاً برخلاف منافع ملی ما منافع اجنبیان را تأمین کرده آنها مانند سگان لاشخور به فکر این اند که هرگاه قوای امریکا از افغانستان خارج گردد چگونه ما بتوانیم بیشترین نفع را از این کشور ببریم و این پروژه ایست که خلیل زاد محیل آنرا در بستر تبلیغاتی برای انتخابات آینده به نفع ترامپ، درچوکات منافع استراتیژیک ایالات متحده امریکا برای تهدید چین، فدراتیف روسیه و ایران، واگذاری نقش فعال پاکستان در مسایل داخلی و روابط خارجی افغانستان بوسیله بقدرت رسانیدن طالبان و تأمین منافع شخصی اش در استفاده از معادن افغانستان و مسایل انتقال نفت و گاز آسیای میانه از طریق افغانستان به بحر هند در نظر دارد.
در همین حال گفته میشود پسرخلیل زاد در حال حاضر جای خلیل زاد را در کمپنی یونیکال گرفته و در بخش صنایع پروسس سنگها و منرالها در امریکا صاحب شرکت بزرگی میباشد که سنگ ها و منرال های آن از افغانستان تأمین میگردد که در مذاکرات اش با طالبان و پاکستان تأکید بیشتر برحفظ سلطهٔ طالبان در ولایات جنوبی و جنوب غربی خاصتاً ساحات معدنی معادن لیتیوم، یورانیوم و معادن دیگر داشته است. به قول مبصرین نظامی افغانستان هرباریکه دولت افغانستان و قوای مسلح تصمیم به اجرای عملیات های نظامی غرض پاک کاری عناصر خرابکار در این ولایات را اتخاذ کرده است خلیل زاد آنرا به شدت محکوم کرده و با وارد آوردن فشار ذو جوانب دولت افغانستان را به سرکشی از توافقنامه با طالبان متهم کرده و از اجرای این عملیات ها جلو گیری بعمل آورده است. ولی این فرد محیل هیچگاهی طالبان را بخاط اعمال خشونت بار ضد بشری شان که همه روزه باعث قتل صد ها هموطن بیگناه مان میگردند مورد نکوهش قرار نداده است و در برابرپرسش خبرنگار شبکهٔ طلوع مبنی بر اعمال تروریستی و خشونت بار ضد بشری طالبان با بی شرمی و وقاحت بیان میدارد که « در جنگ حلوا تقسیم نمیشود، جنگ، جنگ است، انسانها کشته میشوند، آنها هم اهداف خود را دارند......«