گراميداشت از مقام والاى معنوى داكتران و همكاران‌ طبی شان

در اوضاع   کنونی ‌که جامعه ما در عمق  بحران ناشی از جنگ قرار دارد  و روزانه دها هموطن بیدفاع ما به خاک و خون ‌ کشیده میشوند، شیوع  ویروس کرونا نیز میزان 
 ضایعات  ووفیات چشمگیر درشهر ها و مناطق  کشور را تحت سایه  قرار داده است. با درد و انده  که حتی  تعداد از داکتران  که  بخاطر ادای دین  مسلکی و خدمت  و شفا یابی  مریضان مصاب به کرونا ، با قلب گرم و روان  و احساس عالی انساندوستی شتافتند،  خود قربانی  این ویروس گردیدند که تعداد  از این خادمان وطن در راه  خدمت  به انسان و انسانیت  و مبارزه برای ادامه  حق حیات هموطنان شا ن  درجه واقعی شهادت را از آن  خود ساخته  یاد  و نامهای های شان جاویدانه گردیدند.

حرمت به خادمان صادق وطن  و احترام به مقام والاى انسان و انسانيت است كه مبين فضيلت در جامعه مى باشد .

نابودى كامل زمانى بسراغ يك جامعه مى ايد كه :

نسبت به مقام ملكوتى مادر ، معلم و حرمت به خادمان صادق و جانثار وطن در عرصه هاى مختلف بى مبالاتى صورت گيرد .

در احوال نا هنجار و پر منجلاب كنونى كه مردم مظلوم و به عزا نشسته ما ، آماج افيات و بليات متعدد قرار دارد و حفظ جان و زندگى و دفاع از حق حيات مردم بمثابه اولى ترين رسالت و منحيث مكلفيت انسانى ، اخلاقى ، قانونى و همچون وظيفه شهروندى در برابر دولت و مردم ما قرار دارد ، همانطوريكه منسوبان شجاع قواى مسلح کشور ما در خط مقدم دفاع از وطن و مردم ميرزمند ، داكتران و كارمندان عرصه طب نيز در دفاع از زندگى و حق حيات مردم مستمند در خط اول دليرانه و شب و روز تلاش خسته گی ناپذير دارند و همانند قهرمانان قواى مسلح ، جانثارانه قهرمانى مينمايند .

ولى هيهات ، افسوس و صد افسوس !

كه دولت و هم جامعه مدنى ، نهاد هاى اجتماعى ، فرهنگى و سياسى حرمت لازم را در مقابل اين خادمان صادق وطن انجام نداده اند و حتى با كم مهرى و در مواردى  نسبت به اين سرمايه هاى معنوى كشور تحقير و بى حرمتى انجام يافته است .

بدينرو :

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، ضمن طرح اين موضوع ، حرمت مستدام به خادمان صادق وطن در عرصه هاى مختلف را ، منحيث يك وجيبه هميشگى شهروندان و هموطنان عزيز مطرح و خواهان نهادينه شدن و تبديل ان بيك فرهنگ متعالى مى باشد  كه خوشبختانه با ارزشهاى تاريخى ، دينى و فرهنگى ما مطابقت كامل دارد .

در مجموع و بويژه در احوال شيوع آفت كرونا ، چپن سپيدان افغان ثابت ساختند كه به سوگند " بقراطى " شان ، بمثابه خلف الصدقان معلم بزرگ ( ابن سينا ) وفادار بوده ، كه همانا جوهر اعلى انسانى و وجدان طبيب اگاه و تقدس مسلكى ، وقف و فداكارى بخاطر نجات زندگى انسان مستمند مى باشد .

انجمن حقوقدانان در حاليكه در برابر خدمات فدكارانه چپن سپيدان اداى احترام و روان پنجاه و نه داكتر جانثار وطن را شاد ميخواهد ، مطابق به ارزشهاى جهانشمول حقوق بين المللى به انان :

بحيث مدافعان بزرگ و راستين حقوق بشر ، حرمت ميدارد و بخاطر تبجيل شايسته از مقام والاى شان ، موارد اتى را به دولت افغانستان ، جامعه مدنى ، نهاد هاى حقوقى ، اجتماعى ، فرهنگى ، سياسى مطرح مينمايد :

- در اينده نزديك  بايد  روز تجليل و تبجيل از داكتران و كارمندان عرصه طب در تمام كشور مشخص گردد .

- منار يادبود از داكتران و كارمندان عرصه طب با ذكر اسماى شهيدان شان  اعمار گردد .

- به فاميل هاى داكتران شهيد رسيدگى لازم و كمك انجام يابد .

- كمك ها و معاشات اضافى براى داكتران و كارمندان عرصه طب پرداخت گردد .

- رسانه ها و مطبوعات بايد پروگرام هاى ارجگذارى ازاين قهرمانان را تنظيم نمايند .

- اسناد تقينينى نافذ گردد كه هرگونه بى حرمتى به چپن سپيدان، مستوجب مجازات باشد .

یاد این شهیدان وطن جاویدان و گرامی باد

 

با حرمت

شوراى رهبرى انجمن

مير عبد الواحد سادات رئيس انجمن