یکصدویکمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان مبارک باد

هلند ۱۸ اگست ۲۰۲۰

دقیقاً یکصد و یک سال قبل از امروز تحت قیادت شاه آزادی دوست و ترقی خواه افغانستان امان الله خان و جانبازی لشکر بزرگی از آزادی خواهان کشور محبوب ما افغانستان عزیز به قیمت قربانی های بیشمار جان های شیرین شان استقلال کشور ما را از سیادت انگلیس حصول کردند و به این ترتیب غرور از دست رفتهٔ افغانها را که طی معاملات بیشرمانه با انگلیس ها از دست رفته بود دوباره اعاده کردند و ملتی را که احمد شاه بابا درقلمرو جغرا فیای بنام افغانستان صاحب هویت سیاسی ساخته بود دو باره هویت اش را اعاده کردند.
افغانها در درازنای تاریخ به آزادی خویش عشق میورزیدند و این حس آزادی دوستی مردم بود که در نیمهٔ دو قرن نزدهم عیسوی زیر نام مشروطه خواهان با شاهزاده ای آزادمنش و پیش آهنگ با تدبیر چون امان الله خان همگام گشته و به زور شمشیر آزادی خویش را از انگلیس باز گرفتند. شاه امان الله خان در اولین روز اعلام سلطنت اش در مسجد عید گاه کابل با لباس سربازی به ملت افغانستان چنین خطاب کرد:
«
ملت عزیز من!
من این لباس سربازی را از بدن بیرون نکنم تا که لباس استقلال را برای مادر وطن تهیه نسازم، ...... من این شمشیر را در غلاف نکنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای خودشان نه نشانم، .... ای ملت عزیز وای سربازان فدا کار من !
بیاورید آخرین هستی خود را برای نجات وطن ، بیایید تاکه سرهای پر غیرت خود را برای خلاصی وطن فدا سازیم !، .......»
او با این بیان ساده اما با مفاهیم بزرگ غرور ملی و آزادی خواهی توانست همهٔ ملت را در برابر بزرگترین امپراتوری جهان به پا خیزاند و کاخ این امپراتوری را به لرزه آورد که پس لرزه های این حرکت جسورانه ملی به بیداری سایر ملت های تحت استعمار در آسیا تأثیرات ژرف بجا گذاشت.
امان الله خان بعد از استرداد استقلال توجه ملت را به تعلیم و تربیه آموزش و پرورش معطوف کرد، او عقیده داشت که (مردم بیسواد هرگز آزاد بوده نمی توانند)، سیر حوادث در کشور ما هم در زمان شاه امان الله خان و بعد از آن بوضاحت این مقوله را به اثبات رساند که ملت اکثریت بیسواد به دام تذویر و نیرنگ اجنبیان گرفتار آمدند و نتوانستند دوستان و دشمنان خویش را تشخیص دهند وبه کرات در سراشیب ذلت و خواری گرفتار گشتند و تا کنون این محنت و خواری را به دوش میکشند.
امروز نیز بنا بر بیسوادی و نا آگاهی مردم و عدم تشخیص دوست و دشمن آزادی کشور ما از جانب مشتی از غلامان حلقه بگوش سازمان استخبارات پاکستان بنام طالب و غلام بچگان ایرانی مورد تهدید و تهاجم قرار دارد. در شرایط حاضر بهترین تجلیل از استرداد استقلال کشور همانا با سواد سازی مردم و آگاه سازی مردم از خطراتی که فرزند سَکَهٔ همان استعمار انگلیس بنام پاکستان در تبانی با شرکای منطقوی شان متوجه استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ما، میباشد. شرایط نهایت خطرناک و حاد که هم اکنون هستی کشور ما را تهدید میکند مستلزم اتحاد همهٔ مردم، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی، اتحادیه های صنفی و همه اقشار و لایه های اجتماعی در تحت درفش سه رنگ ملی ما در حمایت قاطع قوای مسلح کشور برای تحکیم حاکمیت ملی ضمانت حفاظت و صیانت استقلال میباشد.
هموطنان آزادی دوست پس بیایید همه بخاطر حفظ استقلال کشور عزیز خویش با اتحاد و همدلی یکی شویم از قوای مسلح کشور حمایت بیدریغ کرده و در با سواد سازی و آگاهی دهی مردم خویش کمر همت ببندیم واین خواهد بود بهترین تجلیل شایسته از سالروز استرداد استقلال کشور عزیز ما افغانستان.
به ارواح پاک شهدای راه آزادی و عدالت و به روح پر فتوح سالار این آزادی خواهان ترقی خواه شاه امان الله خان اتحاف دعا کنیم.