کلب الدین توافق تسلیمی اش به حکومت افغانستان را یکجانبه ملغا کرد

کلب الدین در جریان سفرش به اسلام آباد،  با ثنا گویی و جانبداری علنی از پاکستان و تقبیح و محکوم ساختن حکومت افغانستان، بار دیگر در زیر حمایت آی اس آی پیوستنش را با آن کشور و ایستادن در موضع دشمن کشور ما، اعلام داشت و به این گونه به موافقه های خودش با حکومت افغان پشت پا زد.

وی حکومت افغانستان را حکومت کابل خوانده آنرا تعیین شده از جانب امریکا و آورده شده از طریق هوا تعریف نمود.

این اظهارات کلب الدین، معجونی از راست و دروغ است. اینکه حاکمیت افغانستان دست نشانده و یا برخوردار از حمایت امریکاست، سخن نادرست نیست. ولی این نیم گپ است.حقیقت آنست که مجموعه شریکان حاکمیت و کسانی که خود را «نخبه گان» می خوانند و در زبان سیاست، رسانه ها و مردم به جنگ سالاران شهرت دارند، تا مغز استخوان مزدوران استخبارات خارجی اند و بیشتر از همه، آقای حکمتیار خودش.

سوابق حکمتیار، مربوطیتش به آی اس آی و سی آی ای آشکارتر از کفر ابلیس است. در فرمانبری از استخبارات بیگانه، عمرش در کشتار مردم کشور ما و مردمان منطقه از عراق تا آذرباییجان و جاهای دیگر گذشت. روی پروژه ی خاص استخبارات امریکا  چند سال پیش  در هلیکوپتر امریکایی ها آورده شد؛ برایش تبلیغات شد؛ بزرگ ساخته شد؛ قصرها و بودجه بزرگ در دسترسش گذاشته شد. بلی، او هم از هوا آورده شد، با این تفاوت که دیگران در هواپیما های تجارتی آمدند و جناب ایشان در هلیکوپتر امریکایی.

روی همان پروژه مشترک آی اس آی و سی آی ای، و برای چسپاندنش با طالبان، اینک از اسلام آباد به دوحه نیز همانگونه که پیشگویی کرده بودم، مسافرت می کند.

اکنون که او بار دیگر در نمک دان شاشید، منطق سالم حکم می کند که حکومت افغانستان توافق با او را ملغا اعلان، قصرها و بودجه را مسترد و دارایی هایش را ضبط کند. این یکی؛

گپ دوم اینست که هیأت شورای ملی نیز به پاکستان دعوت شده و احتمال می رود  تسلسل چنین دعوت ها دامن دار باشد. این تشبثات پاکستان، مداخله ی صریح در امور داخلی ما بوده به معنای کنار زدن حکومت افغانستان از مدیریت مسایل مربوط به مذاکرات صلح و سرنوشت آینده کشور ما خواهد بود.

هرگاه همه این جریانات بدون آگاهی و توافق حکومت صورت پذیرفته می رود، درانصورت لازمست پیش از آنکه دیر شود با جدیت از جا بجنبد و جلو چنین دست درازی های بیشرمانه را بگیرد.

۲۲/۱۰/۲۰۲۰