اقدامات تروریست پروری زیر نام آزادی بیان

هلند اکتوبر ۲۰۲۰

امروز رسانه های خبری داخلی و خارجی خبری را با آب و تاب در بارهٔ آغازتحقیقات کمیسیون (مستقل) حقوق بشر، دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد در امور افغانستان( یوناما) و نظریات پروپاگندی خانم پاتریشیا گاسمن معاون امور آسیایی دیده بان حقوق بشربه نشر رسانیده اند که گویا در یک حملهٔ هوایی که روز چهارشنبه نیروهای هوایی افغانستان در منطقۀ هزاره قرلق تخار انجام دادند به غیر نظامیان بخصوص کودکان تلفات وارد شده است. در این بیانات و اعلامیه ها تأکید بعمل آمده است تا در بارهٔ این حملهٔ هوایی و تلفات ناشی از آن تحقیق صورت گیرد و خانم گاسمن با چنان پر رویی معاون اول رئیس جمهور افغانستان را متهم کرده که گویا مردم را تهدید به «خاموش سازی» در قبال پخش اخبار این رویداد هوایی میکند. این خانم پا را از این هم فرا ترگذاشته به دولت افغانستان فرمان صادر کرده است تا «کسانی که بدستور صالح بازداشت شده اند فوراً رها گردند». در حالیکه هنوز معلوم نیست که بر مبنای این رویداد کسی بازداشت شده و یا خیر؟ و کسی که باز داشت شده کی است و به کدام جرم دستگیر شده است؟

در همین اوضاع و احوال در سه روز اخیر هفتهٔ جاری طی چندین حملهٔ وحشیانه طالبان پاکستانی بر مردم بیگناه ملکی در ولایت غور، نیمروز، کندهار، بدخشان، تخار، ارزگان، هلمند، بادغیس، هرات، کابل و سایر ولایات کشورده ها هموطن ما اعم ملکی و نظامی شهید و صدها تن دیگر زخمی و هزاران تن دیگرهمه داشته هایشان را از دست داده و بیجا شده اند.

از این سازمانهای بی سر و پای بین المللی، سازمان حقوق بشر و این خانم پر روی گارسمن باید پرسیده شود که از مجریان، گرداننده گان، تسلیح و تجهیزکننده گان و حمایت کننده گان این وحشیان تروریست چرا نمی پرسید که: این همه ساز و برگ نظامی را از کجا و با کدام امکانات بدست می آورند؟ آیا مردمی را که آنها وحشیانه میکشند انسان نیستند؟ از این همه حوادث خونبارانتهار، انفجار و حملات وحشیانه ضد انسانی که طالبان پاکستانی این سالها در پوهنتون، مکتب، مسجد، تکیه خانه، ستدیوم ورزشی، شفاخانه، منازل رهایشی مردم،مراسم جنازه، مزدهم ترین نقاط تردد شهری انجام داده اند که تلفات ناشی از آن به هزاران انسان بیگناه میرسد، کدام هایشان را بررسی کرده ائید و نتایج آن چه بوده است؟ وکشور های صادر کننده تروریزم ومسئولین شان در کدام محاکم مورد بازپرس قرارگرفته اند؟  

وقتی معاون اول رئیس جمهور میگوید که درنتیجهٔ حملات روز چهارشنبه طالبان وحشی ۴۱ تن از سربازان اردو و منسوبان پولیس در ولسوالی بهارک ولایت تخار و۲۳ سرباز اردو در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز کشته شدند و طالبان ازمسجد و خانه های مردم منحیث پناه گاه خویش استفاده سوء کرده واضافه میکند که اسناد مؤثق در زمینه وجود دارد و حالا دستگاه پروپاگندی طالبان پاکستانی به همکاری همکاران بین المللی این تروریستان تلاش دارند تا آنرا وارونه جلوه داده وطور دیگرتوجیه کرده ومعاون رئیس جمهوررا تحت فشار قرار دهند. مسئولین این سازمانهای بین المللی و خانم گاسمن که وجدانهایشان خفته است به عوض اینکه از معاون اول رئیس جمهور اسناد دست داشته را مطالبه کنند و آنرا همگانی سازند تا تروریستان و حمایت کننده گان شان تحت فشار قرار گیرند برعکس مدافعین وطن و مردم را که عملاً در مقابل این تروریستان ایستاده و جانهای شیرین شانرا برای حفاظت وطن فدا میکنند تحت فشار قرار میدهند تا مورال رزمی این نیرو ها را تضعیف کنند.

قابل یادآوری میدانم که آزادی بیان از جمله بهترین محمل های دیموکراسی بوده و از جمله دستآورد های بسیار نو پا و جوان کشور ما میباشد که نهادینه شدن آنرا وظیفه فرد فرد این کشور و ارگانهای مسئول میدانم. ولی آزادی بیان در چوکات قانون اساسی کشور که متضمن منافع علیای کشوراست مجاز میباشد، نه اینکه چون بازیچهٔ در اختیار طالبان و طالب پروران، مافیا ها و زورمندان برضد منافع ملی کشور ما مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

 من در بارهٔ جریان رویداد حملهٔ هوایی روز چهارشنبه ۳۰ میزان بر مسجد منطقۀ هزاره قرلق درحومهٔ شهر تالقان اطلاع دقیق ندارم اما تحلیل وضع از نحوه عملکرد طالبان در این همه سالها دقیقاً این را میرساند که این گروه وحشی آدمکش همیشه بر مردم حمله کرده اند و مردم و مسجد را سپر خویش ساخته اند. از طرف دیگر نیروی هوایی دولت با این امکانات محدودی که دارد منحیث یک ارگان مسئول دولتی پابند به قوانین و میثاق های ملی و بین المللی بود و هیچگاهی بدون آگاهی کامل از موجودیت تروریستان مسلح حمله نمیکنند زیرا آنها پاسداران مسئول حریم کشور اند، نه مانند طالبان نیروی لجام گسیختهٔ تروریست صادر شده از پاکستان که به هیچ اصول انسانی و میثاق های بین المللی باورمند نبوده و به جزء کشتار مردم و تخریب راه ها، تاسیسات و مؤسسات عام المنفعه هدف دیگر ندارند.

دولت افغانستان برای امنیت شهریان کابل و تأمین نظم در ولایت کابل معاون اول رئیس جمهور را مؤظف ساخته است تا تدابیر عملی برای زنده گی مصئون شهریان کابل و حومهٔ آن اتخاذ بدارد. وضعیت در شهر کابل در سه روز اخیر حکایت از تأمین نظم دارد و صد ها مخرب نظم عامه گرفتار و عدهٔ هم از جانب مردم به نیرو های امنیتی معرفی گردیده اند. این پروسه دقیقاً میرساند که بخشی از پلان تخریبکارانهٔ پاکستان مبنی بر تهدید و تحت فشار قرار دادن پایتخت برای تخویف و تسلیمی عناصر متردد و ضعیف النفس، منسوبین ادارات و مسئولین امور اجرایی به شکست مواجه شده و اکنون در صدد اند تا از هر طریقهٔ ممکن برای ناکامی این برنامه و تهدید مؤظفین آن استفاده کنند.

مردم با شهامت ما باید درک کنند که این بازی ها توسط پاکستان، امریکا و در سایهٔ اوامر امریکا بوسیله سازمانهای بین المللی زیر نام های حقوق بشر و غیره سازماندهی میگردد فقط و فقط در نقطهٔ مقابل منافع ملی کشور ما قرار داشته و آنها برای اهداف تاکتیکی و استراتیژیک خویش از این عناصر وجدان خفته استفاده سوءمیکنند. واین وجدان خفته ها در زمان باز نشستگی دقیقاً همچون گذشته هریک در کتابها و خاطره نویسی های خویش پرده از این جنایات بر میدارند و خود را بری الذمه معرفی میکنند. اینکه تا آنزمان کشور و مردم ما متحمل چه قربانی هایی بابت حاکمیت این وجدان خفته ها بر سرنوشت ملت ما میگردندتاریخ در آینده جواب خواهد داد. اما اکنون همینقدر میتوان گفت که تنها راه نجات از این مخمصه درک مردم از حقایق و واقعیت های تعاملات در کشور میباشد، ودرک این حقیقت کار سخت نیست. مردم باید بدانند که طالب وحشی نوکر پاکستان ودشمن مردم افغانستان است، هر اقدام طالب دقیقاً نمایانگر دشمنی آنها با مردم افغانستان و داشته های آن بدون کدام استثنأ میباشد. پس اگرطالب دشمن مردم است، هرکی در عرصه ملی و بین المللی از طالب دفاع میکند و یا برای فعالیت های طالبان زمینه سازی میکند و یا هم جلو اقدامات ضد طالب دولت را میگیرد و یا به عناوین مختلف میخواهند سد راه تأمین نظم گردند دشمن مردم افغانستان است و نباید برایشان فرصت داده شود و همهٔ مردم یکصدا بنام صدای ملت افغانستان صدای این خفاشان طالب و طالب پرور را به هر نام و رسم که باشد خفه کنند و رو های سیاه شان را به جهانیان معرفی کنند.