اطلاعیه

شعبه تبلیغات و مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن

در رابطه به حمله دشمنان وطن بر پوهنتون کابل

با درد و انزجار ، این بار خفاشان تاریک اندیش بر پوهنتون کابل بزرگترین و سابقه دار ترین مرکز علم و دانش کشور حمله خونین نمودند .

با آنکه هزاران عالم دین کشور در یک گردهم آیی ، رئیس علمای جهان اسلام ، عالمان دینی اندونیزیا بزرگ‌ترین کشور اسلامی جهان ، علمای اسلامی کشور بنگله دیش ، امام مسجد مکه مکرمه و دانشمندان پوهنتون الازهر مصر ، جنگ طالب را فاقد مبداء شرعی دانسته اند ، مگر طالب و همفکران شان زیرنام اسلام و نعره مقدس الله اکبر همه روزه دست به جنایات جنگی و فاجعه انسانی میزنند .

ما حمله بر پوهنتون کابل را حمله جهل و تاریک فکری برعلم و دانش ، حمله بر نسل جوان و آینده سازان کشور دانسته بر عاملین آن مرگ و نفرین می فرستیم و خواهان سپردن هرچه زودتر عاملین آن به پنجه قانون هستیم .

کم کاری ارگان های استخباراتی را در چنین موارد نباید نادیده گرفت و قابل بازپرس و اصلاح جدٌی میدانیم .

طالبان این ایجادکننده چتر تروریزم هم نمیتوانند با نشر یک اعلامیه از انجام این جنایت بزرگ شانه خالی کنند .

نفرین بر طالبان و حامیان داخلی و خارجی شان .