اعلامیهٔ کمیته رهبری شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور

در مورد توطئه ایجاد حکومت مؤقت

۹جنوری ۲۰۲۱

در این روزها یک بار دیگر آوازه های تشکیل یک حکومت مؤقت در افغانستان شدت گرفته است. آوازه های تشکیل یک حکومت مؤقت در افغانستان از طرف کسانی به راه می افتد که به نیم قدرت در حکومت راضی نبوده و خواهان غضب تمام قدرت اند تا برای انجام یک معاملهٔ ننگین بر خلاف منافع ملی مردم افغانستان در مذاکرات صلح دست باز داشته باشند.

بر اساس گزارشهای مطبوعات حتی تحریک طالبان تشکیل حکومت موقت را تقاضا نکرده اند. بنابر آن تشکیل همچو یک حکومت مؤقت هیچ کمکی برای تاَمین یک صلح عادلانه و دوامدار در افغانستان نخواهد کرد.

تصادفی نیست که اوج گیری این آوازه ها همزمان است با سفرهای زلمئ خلیلزاد نماینده امریکا در امور صلح افغانستان به اسلام آباد و کابل و مذاکرات او با لوی درستیز قوای مسلح پاکستان و صدراعظم آنکشور وبعضی مقامات حکومت و رهبران تنظیمهای جهادی در کابل.

مشروعیت حکومت افغانستان متکی به قانون اساسی و ارادهٔ مردم در انتخابات میباشد. کوششها در جهت ایجاد یک حکومت موَقت یک توطئه به مقصد تضعیف دولت با زدودن پایه های مشروعیت قانونی آن است.

کمیته رهبری شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور هرگونه کوشش برای تشکیل یک حکومت مؤقت در افغانستان را خلاف قانون اساسی و خلاف منافع ملی مردم افغانستان دانسته و شدیدآَ با آن مخالفت نموده از تمام نیروهای ملی ومترقی درداخل وخارج افغانستان تقاضا مینماید تا درافشاوخنثی نمودن این توطئه صدای مشترک خودرا بلند نمایند.

سکرتریت شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور.

شهر ملبورن، آسترالیا

نهم جنوری 2021