۲۶ دلو روز نجات افغانستان از تجاوز قشون سرخ

 را گرامی میداریم

مردم غیور و مبارز ، سربازان و افسران دلیر و فرزندان با شهامت این سرزمین  همه ساله از بیست و ششم ماه دلو  بحیث روز اعلام  نجات ملی افغانستان استقبال میکنند،  گرامی داشت از این روز ملی  که پیوند ناگسستنی با تاریخ و دست اورد های قهرمانانه و شجاعانه یک نسل از سر سپرده‌‌ گان و مبارزین سر به کف کشورو نیرو های مسلح قهرمان جمهوری افغانستان  دارد  و با نام شهید داکتر نجیب الله گره  خورده است ، برای سالهای طولانی در  یاد و خاطره نسل های اینده این سرزمین باقی خواهد ماند۰

 بتاریخ ۲۶د ماه دلو ۱۳۶۷ اخرین سرباز اردوی سرخ   اتحاد شوروری وقت  با عبور از  پل حیرتان   از افغانستان خارج گردید و برگشت سربازان شوری از افغاسنتان مطابق به برنامه از قبل  توافق شده  و در هماهنگی کامل با توافقات ژینو  تحقق پذیرفت ۰  به همین مناسبت این روز تاریخی به هدایت دوکتور نجیب الله، رییس جمهور وقت افغانستان و  با اتکا کامل بر اراده مردم افغانستان  از طریق رادیو تلویزیون ملی کشور، رسمآ بحیث روز نجات ملی افغانستان،اعلام گردید که فردای ان،اتحاد شوروی سفیر خود را از افغانستان فرا خواند.  

دفاع مستقلانه از دست اورد های انسانی ، ارزش ها ومنافع ملی ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و خودارادیت  کشوردر شرایط که هنوز طاعون جهاد و مجاهد در اعماق نااگاهی و توهم سرتاسری بیداد می کرد و بازی های بزرگ منطقوی و بین المللی  به امید تجزیه کامل وبلعیدن داشته های مادی و معنوی  کشور روز تا روز ابعاد پیچيده و گسترده بخود میگرفت ، کاری بود دشوار اما افتخار امیز  . با وجود این همه مشکلات  نسل مبارز و فداکار تربیه شده در دامان پر محبت مادر وطن ، از دست اورد های ملی ، ایدیال های دموکراسی و مصالحه ملی با سربلندی و مردانگی دفاع کرده ودرفش پرافتخار آزاد اندیشی و دیگراندیشی را بر فراز قلعه های شامخ پامیر و هندوکش برافراشته  نگه داشته و با ریختاندن خودن خود از ان دفاع و حراست کردند۰  

 یاد اوری و گرامی داشت از  بیست و ششم ماه دلو  بمثابه مشعل برافروخته شده روشنگری و تامین وحدت ملی و مبارزه برضد تجاوز گری  در عین حال  گرامی داشت از هزاران شهید گمنام وطن است که برای سرفرازی و شگوفانی کشورجان های شیرین خود را قربان کردند اما  به اهریمن سیاه که با تحریک ، تجهیز و تمویل بیگانه به قصد ویرانی وبربادی وطن کمر بسته بودند ،سر فرود نیاوردند .

فرخنده و جاودان باد روز نجات ملی

از نشرات شعبه تبلیغات و مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن