هغو ته چې دواړه نوماندان یوشان ملامته ګڼي؟                                      سرلوڅ مرادزی         

 

زیر پوست نازک انسان؛ رسوبات سه میلیارد سال...                                   محمد عالم افتخار

   

داعش و احیای خلافت                                                                         وحید مژده

 

 تاکی طریق ماجرا                                                                                ف . بری

 

 جلسه هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن دایرگردید

 

  بابای ملــت و کلــید ارگ                                                           شمس الحق حقانی

 

یک دید مقایسه وی بر مفـــاهیم صلح ، و ثبــات و امنیت المللی...                    بصیر دهزاد

                                                                          

سیاست کردن وآسیب پذیری زنان                                              پوهندوی شیما غفوری

 

بزکشــی انتخــابات ریاســت جمهــوری                                                 شمس الحق حقانی

 

 بالاخره؛ «انسانیت» هست، نیست؟!                                                      محمد عالم افتخار

 

دشخړی بیخ سپڼل                                                                      عبدالباری عارض

 

 چیرې ټاکنې او ډیموکراسي او چیرې نظارشورا!                                   سر لوڅ مرادزی

 

 غیرت افغانی ...                                                                                 ف . بری  

 

 ضرورت حادِ رستاخیز برای احیا و اعتلای «انسانیت» ...                            محمد عالم افتخار

 

 

 بی واکه ملت                                                                       الحاج الهام الدین قیام        

 

 یادداشتهایی از سلسله ی روزگار عجیبی است نازنین                                         غرزی لایق

 

 

 بھارنه شو ( شعر )                                                                       ا لحاج الهام الدین قیام

 

جامعه شناسی فرهنگ بچه بازی ...                                                     پوهنیار بشیر مومن

 

حکومت « وحدت ملی » یا ادامهء سلطهء جنگ سالاران...                       غلام محمد زارع

 

ایتلافی، مشارکتی،سهامی او د ملی یووالی حکومت ...                            عبدالباری عارض

 

در فقر بینش و دانش؛ جوانان نیروی ویرانگری اند تا سازندگی!...              محمد عالم افتخار

 

 د پاکو رایو د بیلیدلو ترڅنګ د ناپاکو کسانو بیلیدل هم اړین دی ...             عبدالباری عارض

 

 داکتر عبدالله در جال همگرایی ...                                                                   رحی

 

 سقوط مفهومی جهاد در چنبره ء بازی های تنظیمی ...                                          رحی