31 دسامبر 2014

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت آغاز سال نو ۲۰۱۵ عیسوی

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا حلول سال نو عیسوی 2015 را به همه هموطنان که زنده گی روز مره شان با این تقویم گره خورده است، هم مسلکان ارجمند و خانواده های شان و همچنان تمامی مردمان که حلول سال نو 2015 عیسوی را تجلیل و گرامی میدارند، تبریک و تهنیت میگوید.

با گذشت هر سال صد ها هزار افغان که در جمع اقلیت های ملی و پناهجویان در دیار غربت سالها را یکی پی دیگر اغاز میکنند و به پایان میرسانند و سال نو را به امید ها و ارزو های " فقط انسانی" و به فال نیک میگیرند تا باشد در قدم اول یک جایگاه انسانی و ابرومندانه را در این سر زمین ها بدست آورند و در آرامش ومصئوونیت روانی بسر برند. این افغانان دور از وطن همچنان با روح روان درد ها و آلام و سائر مصائب ناشی از جنگ هموطنان را در داخل افغانستان عزیز احساس مینمایند و خود را در این آلام شریک میدانند، آرزومند یک صلح و ثبات و قطع خون زیری در کشور زادگاه شان اند.

ما در شرایط بطرف ختم سال 2014 عیسوی میرویم که در این سال دها هزار پناهنده گان از کشور های نا امن و دچار جنگ های داخلی ، بخاطر بی ثباتی ، تهدید ، تبعیض مذهبی، سیاسی و تعلقیت های گروهی اجبارآ ترک دیار و وطن آبائی میکنند و سرنوشت خود را با انبوه خطرات جانی رقم میزنند.

موج بزرگ و سیل آسای پناهجویان منجمله تعداد زیاد پناهنجویان هموطن افغان ما با تلفات بی سابقه پناهجویان، در سالهای اخیر، که در دریا ها طعمه آبهای توفانی میشوند، وحشت بار گردیده است. تلف شدن بی شمار پناهجویان ناشی از اضافه بار کردن در قایق های رابری کوچک توسط مافیای قاچاق انسان و همچنان عدم سیاست های مسئولانه و حقوق بشری توسط حکومات مربوط به اتحادیه اروپائی و آسترالیا ، هردو عامل تلفات اند. بنا بر آمار تازه ( 27 دسامبر) سازمان جهانی عفو بین المللی تنها در 9 ماه اول سال 2014 بیش از 2500 پناهجو که روانه اروپا بوده اند، در مسیر راه در آب ها غرق شده اند. این سازمان ، دول اتحادیه اروپا را در عدم تجویز مسئولانه و عدم توجه و اقدام به موقع بخاطر نجات این انسانها ازآبهای ساحلی محکوم نموده است و آنرا یک عمل مناقض با حقوق بشری دانسته است. متاٌسفانه که یک رقم درشت این تلف شده گان مهاجران افغان شامل زنان، کودکان و مردان میباشد.

شرایط در کمپ های پناهجویان در یونان ظالمانه و غیر مصئوون برای زنان، مردان و اطفال ، بخصوص خانواده های افغان اند. داستان های جگر پاره کننده پناهجویان افغان که هر کدام شان نصف از عزیزان خویش را در زیر چشمان شان در آبهای توفانی از دست داده و با نصف دیگر در بد ترین شرایط غیر انسانی بسر میبرند، مو در قد انسان راست میکند.

شرایط موجود پناهنده گی در تعداد زیاد از کشور ها منجمله سویدن، ناروی، هالند ، دنمارک و بلجیم روز تا روز وخیم و غیر انسانی میشوند. در سال 2014 تعدادی از هموطنان ما یا اینکه از این کشور ها با دیپورت های اجباری به افغانستان نا امن فرستاده شده اند ویا آنان خود در سرگردانی روانکاه از این کشور به آن کشور میروند تا اگر بخت با آنها یاری کند و جای برای زنده گی مصئوون انسانی در یابند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بحیث مدافع حقوق حقه تمام افغانان اخصاٌ حقوق پناهجویان ، در قدم اول از وزارت های امور مهاجرین و خارجه دولت افغانستان میخواهد تا مساٌله قطع دیپورت های اجباری افغانان را رسماٌ با مقامات این کشور ها و اتحادیه اروپا مطرح سازد. چنانچه شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا طی اعلامیه مورخ 18 اکتوبر 2014 خویش پیرامون این معضله بزرگ مراتب تشویش خویش را ابراز و نقاط نظر خویش را در آن ارائه نموده است و عطف توجه جدی مقامات دولتی افغانستان را در مورد خواستار گردیده است.

: http://www.hoqooq.eu/refug191014.pdf

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمامی نهاد های اجتماعی، حقوق بشر و احزاب سیاسی کشور های اروپائی تقاضا مینمائد تا با تمام امکانات شان بالای مقامات حکومتی شان فشار آورند تا با انواع درد ها و رنج های پناهجویان پایان دهند و به حقوق انسانی شان احترام بگذارند.

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ارزومند است که سال 2015 سال فروکش شدن معضلات هموطنان پناهجو ما و سال پر از موفقیت و سعادت برای تمامی هموطنان ما در همه کشور های دیگر و ختم جنگ و آلام و مصائب ناشی از آن در کشور عزیز ما افغانستان باشد.

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا