۱۴ اسد ۱۴۰۰

مطابق به ۵ ماه اگست ۲۰۲۱

اعلامیه

ریاست هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن!

انکشاف  اوضاع سیاسی ــ نظامی کشور در مسیر هولناک قرار گرفته است٬ این انکشافات زمانی بیشتر تشویش بر انگیز تر میشود که به اعتراف مسوولین بلند پایه حکومتی سقوط ولسوالی ها بیش از انکه یک جریان نظامی باشد نتیجه معاملات اوپراتیفی بر پایه توافق و مدیریت پیچیده و کثیرالجوانب بحران

 محورعوامل دخیل درین پروسه( از ماورای ابحار گرفته تا همسایه های کشور) ٬  برخی منسوبین دستگاه حاکمه ٬برخی متنفذین و احزاب جهادی است که مخاطرات واقعی را متوجه  استقلال و تمامیت ارضی کشور ساخته است۰

با توجه به ماهیت بحران تحمیلی بخصوص بیشتر از دو دهه اشغال که حزب وطن بار ها از عوامل داخلی و خارجی ان ابراز بیزاری نموده مبارزه برای دفع و طرد ان را مستلزم وسیعترین اشتراک مردم کشور بشمول دفاع مسلحانه در پهلوی قوای مسلح کشور میداند۰ .

   حزب وطن با وجود آنکه مبارزه در راه صلح را از وظایف تاخیر نا پذیر خود میداند مقاومت در برابر تجاوز بر کشور را که توسط وازطریق گروه طالبان عملا ادامه دارد  مسوولیت و مکلفیت ملی  میشمارد۰

 ما از دستگاه حاکمه می طلبیم تا خیزش های مردمی و هسته های مقاومت و مبارزه بر علیه طالبان رابمثابه سر اغاز جنبش وسیع مردمی تحت نظارت مسوولانه قوای مسلح کشور بدون تعصب اعم از منطقوی،زبانی، مذهبی و علایق و معتقدات سیاسی از لحاظ لوجیستکی و مالی حمایت ، پشتیبانی و در چوکات برنامه های منظم بکار گیرد۰

ما در حالیکه وسیعترین اشتراک مردم رادرین پروسه ضرورت تاریخی میدانیم از مخاطرات احتمالی و انحراف این پروسه بر پایه قومی ٬ زبانی ٬ مذهبی  و باجگیری به اصطلاح سیاسیون ومهره های حاکم بخصوص بعد ازدفع تجاوز و حل و فصل غایله طالبان هوشدار میدهیم و برای پیشگیری از ان از تمام نیروهای ملی٬ دموکرات ٬ ترقی پسند ٬ علما ٬ سران اقوام و متنفذین وطندوست دعوت مینمایم تا در پروسه مبارزه علیه طالب بخاطر استقرار سیاسی، صلح وترقی هم جهت توفیق پروسه مذکور و هم جهت مصونیت ان از انحرافات احتمالی در اینده فعالانه شرکت ورزند۰

حزب وطن اماده است تا با تمام نیرو های دمکرات ، ترقیخواه و وطندوست کشور،  صرفنظر و  فراتر از محدوده تعهدات و اعتقادات سیاسی و فکری  خویش  بخاطر ایجاد یک جبهه وسیع مقاومت علیه تروریستان طالب همکاری نماید۰

 اشتراک فعال درین پروسه به معنی حمایت از نظام است که با حمایت از دستگاه  حاکمه دو مقوله کاملا ازهم مجزاست . مردم ما از تعویض دراماتیک نظام ها تجارب دردناکی بخاطر دارند. حزب  وطن  در وضع موجود سیاسی ــ نظامی حمایت از ارزش های دمکراتیک و مدنی  نظام  و  حمایت از قوای مسلح کشور  را ضرورت تاریخی میداند و تاکید مینماید که  مبارزه  برای تعویض این نظام به  یک نظام واقعا دموکراتیک ،مبتنی بر خواست، اراده  و منافع علیای   کشور از طریق برگزرای یک انتخابات ازاد ، شفاف و فارغ ازنظارت  کشور های بیگانه  در زمره اهداف استراتیژيک ما قرار دارد حزب وطن در همسویی و همگرایی کامل با تمام نیرو های وطندوست و ترقیخواه  به این مبارزه خویش قاطعانه ادامه میدهد۰

ریاست هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن۰