چين دروازه ما را دق الباب كرد، باز كنيم یا نه؟

ويا دروازه شكسته است يكي مي رود و يكي مي آيد

 

هيات ها يكي پي ديگري كابل مي آيند ، وعده ها مي دهند و مي روند.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

الف - رقابت هاي منطقوي :

١- وزير خارجه ازبيكستان ها كابل آمد

وعده ها كردند و رفتند

٠٠٠٠٠

٢- وزير خارجه تركمنستان كابل آمدند

وعده ها كردند و رفتند

٠٠٠٠٠٠"

٣- قزاقستان چندي پيش هيات را برهبري وزير تجارت آنكشور به افغانستان گسيل داشت،

- وعده ها كردند

٠٠٠٠٠٠

٤ - چينايي ها هيات را به كابل روانه داشتند ، جالب أست گفتند روي همان قرار داد هاي گذشته انگشت مي گذارند

حتما وعده هاي را كه به جمهوريت داده بودند به امارت نيز مي دهند

نه كم نه زياد

٠٠٠٠٠٠٠

ب - مزيت هاي چين براي افغانستان:

١- چين بزرگترين صادر كننده دنيًا و دومين وارد كننده دنياست

براي چين مزيت نسبي در توليد اصل است از اينرو دومين وارد كننده دنيًا بر اساس سنجش مصرف توليد شناخته مي شود.

٢- چين داراي خوب ترين و ارزان ترين تكنالوژي صنايع متوسط و خفيفه مطابق شرايط جهان سوم است

٣- چين بزرگترين موفقيت را در صنعتي ساختن زراعت بدست آورده است و بعد از آن هند در اين زمينه پيش قدم است

٤- چين براي ما خوبترين منبع تهيه سرمايه و بازار فروش است.

٥- چين داراي ١،٤٠٠ مليارد تقاضا كننده و ٣٦٠ مليون واحد مصرفي است كه مي تواند بازار فروش آسان پنداشته شود

٦- چين قاعده سازمان شانگهاي است و اين سازمان در كمك إقتصادي با افغانستان مي تواند بسيار ممد باشد

٧- چين با روسيه قاعده سازمان بريكس است ، اين سازمان بسيار مي تواند كمك كننده خوب امنيت سرمايه گذاري باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

نكات ضعف :

١- چين امروزه همان چين ديروز نيست كه سرمايه گذاري دولتي را داشته باشد و در سرمايه گذاري سياست اصل باشد، بلكه سرمايه گذاري خصوصي چين يكي از سخت گير ترين سرمايه گذاري جهان بشمار رفته كه اصول پايه رسك، پايه مفاد و بهره وري سرمايه را در سه زمان

كوتاه مدت

متوسط المدت

دراز مدت مورد مطالعه استراتيژيك قرار مي دهد، لذا سرمايه گذاري هاي چون مس عينك آرماني شد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- چين افغانستان را از عينك پاكستان مي بيند و اين هم طبيعي و منطقي به نظر مي رسد. همسايه شرقي نه دنباله رو بل شريك استراتيژيك چين بشمار مي رود

چين در تلاش است تا در قمر سازي افغانستان براي همسايه شرقي نقش بزرگ بازي كند.

٠٠٠٠

٣- چين در افغانستان در پي فرو كش كردن هند فعاليت مي كند و در صورت نبود هند فعاليت اقتصادي چين كاهش مي يابد براي اينكه رقيب نيست.

رقابت سالم ميان منطقه مي تواند حالت مساعد اقتصادي را براي افغانستان نمايش دهد.

همسايه شرقي براي چين رقيب نيست بل شريك تجاري بشمار مي رود

چين از طريق همسايه شرقي مي خواهد در افغانستان حضور داشته باشد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

پس:

١- چين را در صنايع متوسط مصروف كرد

فابريكه بگرامي كابل ساخت چين است

امروزه ما بيشتر از ٣٤٠ مليون مترتكه سالانه ضرورت داريم

٢- چين را مي توان در كانال سازي آب مصروف كرد. تجربه كانال پروان كه توسط چينايي ها ساخته شده بسيار ارزنده است

از اين تجربه بايد استفاده كرد

٠٠٠٠٠٠

٢- در شرايط كنوني نمي توان به پروژه هاي بزرگ به منظور ثبات دست يافت پس:

١-٢ براي ثبات به:

-سياست مالي

-صنايع خفيفه و موادغذايي

- تنظيم آب دست زد

استراتيژي در اين مورد كوتاه مدت و متوسط المدت خواهد بود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

نتيجه:

متوجه باشيد با وجوديكه گام گذاشتن چين در افغانستان بسيار مفيد است ولي بازي با قدرت هاي جهان دشوار و پر از خطر است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

نكته كليدي:

نبايد اين گفته را تيوري توطئة ناميد:

همه قدرت ها در كشور براي تاراج يكشبه مي آيند و يك شبه مي روند

مهم براي ما بايد منافع ملي باشد و با قدرت ها بر اساس منافع ملي خودمان با در نظرداشت منافع ملي آنان ، روابط خود را تنظيم نماييم

نبايد در ايجاد روابط دستپاچه شد اين خواب برده گي سياسي است

وهم نبايد حذف كردن را بكار بست اين لجاجت سياسي است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اصل كليدي:

از تيوري دشمن سازي بگذريم و بر اساس روابط دوستانه بر پايه منافع ملي خودمان روابط و تعاملات سياسي را استوار سازيم

اصل منافع ملي است ، چيزي را كه سالهاست گم كرده ايم، حتا تعريف اش را.

٠٠٠٠٠٠

عشق آباد

يكشنبه

١٢ جدي

ساعت ٤:٥٦