اعلامیهٔ ایجاد بنیاد دیاسپورای افغان بروکسل ۲۰۲۲

مصوبهٔ

کانفرانس زوم تاریخی ۱۲ جون ۲۰۲۲ مجمع عمومی بنیاد

۱.ما، یکتعداد از شرکت کنندگان کنفرانس دیاسپورای بروکسل، با صدور این اعلامیه تأسیس "بنیاد دیاسپورای افغان بروکسل 2022 " را با یک دارالانشأ دائمی (با اعضای دورانی) دراروپا به منظورایجاد یک صدای واحد درمقابله با وخامت اوضاع اقتصادی، گسترش فقر، افراطیت مذهبی و بنیاد گرائی، تداوم حکومت انحصاری و محدودیت روز افزون حقوق و آزادیهای اساسی مردم که خطر جدی یک فاجعه انسانی را در افغانستان ببار آورده است، اعلام میداریم.

۲. علاوه بر آن، پس از فروپاشی جمهوری اسلامی در 15 آگست 2021، حقوق اولیه مردم و بخصوص زنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده بود محدود شده، زنان از اجتماع تجرید گردیده، دختران و زنان از تحصیلات متوسطه محروم شدند که در نهایت پس از چند سال منجر به عدم موجودیت زنان برای ادامه تحصیلات عالی در کشور خواهد شد.

۳.ما شاهدیم که با وجود کاهش شعله های جنگ در افغانستان، حملات هدفمند تروریستی در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد که این موضوع باعث نگرانی عمیق مردم شده است.

۴. بدون شک ادامه این وضعیت به ضرر مردم افغانستان، منطقه و جهان است و برای جلوگیری از آن باید اقدامات جدی همه جانبه درسطح ملی و بین المللی صورت گیرد.

۵.برای مقابله با این وضعیت، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تعدادی از کشورها ابتکارات و فعالیت های متعددی را انجام داده اند و تمایل جامعه بین المللی برای گسترش چنین اقدامات وجود دارد.

۶. در هماهنگی با کمک های بین المللی، اکنون وظیفه دیاسپورای افغان است که تمام تلاش خود را برای کمک رسانی به مردم و افزایش اثربخشی و موفقیت کمک های خارجی در جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان انجام دهد. انتظار می رود جامعه بین المللی و بخصوص سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از ظرفیت های دیاسپورای افغانستان برای گسترش کمک های بشردوستانه به افغانستان و افزایش اثربخشی و موفقیت آن استفاده کنند.

۷. اقدامات جامعه بین المللی، در هماهنگی با دیاسپورای افغان، شامل بهبود شیوه های اداره دولتی در افغانستان برای افزایش اثربخشی و موفقیت کمک های خارجی، اعادهٔ حقوق اساسی مردم بشمول افزایش امکانات شرکت در ادارهٔ کشور است. برای این منظور باید از اهرم های مختلف فعالیت های مدنی اعم از روشنگری، تشویق، مشوره و پیشنهاد همراه با فشار و مشوق های دیپلماتیک استفاده کرد.

۸. این بنیاد در یک کمپاین حمایتی فعال، در داخل افغانستان و در سطح جهان، برای ارتقای حقوق بشر، ارتقای فرصت های برابر، حکومتداری خوب، و حمایت مستمر بین المللی از مردم افغانستان شرکت خواهد کرد.

۹. ما به دنبال مشارکت فعال تر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو در برخورد با مقامات ادارهٔ موجوده در کشور هستیم و از شمولیت دیاسپورای افغان در چنین فرآیندها قدردانی می کنیم.

۱۰ما پیشنهاد می کنیم که همکاری مقامات ادارهٔ موجوده با ادارات بین المللی، نمایندگان دیاسپورای افغان و جامعه مدنی در افغانستان، در ارائه کمک ها به مردم کشور به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی، این کمکها به خصوص در مناطق دهاتی جلب گردد.

۱۱باید مکانیسم‌های نظارتی مناسبی برای نظارت بر تحویل کمک‌های بشردوستانه و مالی به دریافت‌کنندگان گنجانده شود تا از پاسخگویی و شفافیت فرآیند ارسال کمک اطمینان حاصل شود. اعضای دیاسپورا در سطح بین المللی در موقعیت منحصر به فردی برای استخدام برای نقش نظارتی هستند.

۱۲با اذعان به اینکه کمک های بشردوستانه فوری در بهترین حالت، یک اقدام موقت برای تامین نیازهای فوری مردم افغانستان است، ما از جامعه بین المللی به طور عام و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو بطور خاص می خواهیم که تلاش ها را برای احیای اقتصاد افغانستان در نظر بگیرند تا امکان دسترسی موسسات مالی، تجاری، حمل و نقل و صنایع محلی به شبکه های مالی و تجاری جهانی فراهم گردد.

۱۳این بنیاد به دنبال آزادی وجوه و دارایی های مسدود شده مؤسسات مالی افغانستان است تا از سقوط نهایی این مؤسسات جلوگیری بعمل آید. لازم است تا همزمان ترتُیبات و میکانیزمهای لازم برای تضمین استفادهٔ انحصاری از این داراییها توسط موسسات مالی کشور و مشتریان آنها عملی گردند.

۱۴بنیاد از جامعه بین المللی می خواهد که با هرگونه مصادره وجوه مسدود شده افغانستان در خارج از کشور مخالفت کند و از استفاده از این دارایی ها برای هر هدفی، از جمله - تحت پوشش کمک های بشردوستانه - توسط کشورهایی که وجوه در آنها به امانت گذاشته شده اند، مخالفت کند. حقوق استفاده از این وجوه منحصراً متعلق به صاحبان واقعی آنها یعنی مؤسسات مالی افغانستان میباشد.

۱۵این بنیاد پیشنهاد می کند که معیار 3 اتحادیه اروپا که تقاضا میکند "دولت افغانستان باید فراگیر باشد"، طوری تعریف گردد تا از تلاش برای مشارکت دموکراتیک همه اقشار مردم افغانستان در یک لویه جرگه عنعنوی برای تصویب یک قانون اساسی که یک دولت قانونی را در افغانستان تعریف می کند حمایت صورت بگیرد. این قانون اساسی حقوق اولیهٔ همه شهروندان و مشارکت مردم را از طریق نمایندگان آنها در اداره کشور در سطوح محلی و ملی تضمین نماید.

۱۶به عنوان یک اقدام فوری، ما از مقامات ادارهٔ موجوده در افغانستان می‌خواهیم که در هر وزارتخانه، هیئت‌های مشورتی متشکل از افراد دارای تخصص فنی را برای هدایت و اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند. مأموریت اصلی این هیئت ها باید شامل توسعه و تطبیق برنامه های اقتصادی و اجتماعی برای ادارات مربوطه و ارائه خدمات به مردم افغانستان با همکاری بازیگران و مؤسسات بین المللی باشد.

۱۷ما به دنبال حمایت اتحادیه اروپا و دولتهای عضو از طرح های افزایش اشتغال جوانان افغان در داخل کشور به منظور جلوگیری از مهاجرت به خارج هستیم.

۱۸ما از اتحادیه اروپا و دولتهای عضو می خواهیم که کمک های مالی برای زنان آسیب پذیر و دسترسی به اشتغال برای زنان به طور کلی را در برنامه های حمایتی خود در نظر بگیرند.

۱۹اعضای موسس بنیاد افغان دیاسپورای بروکسل 2022 به همراه اعضای جدید که با توافق به اصول و اهداف بالا در آینده به این بنیاد می پیوندند، مجمع عمومی بنیاد را تشکیل داده که به عنوان عالی‌ترین نهاد حاکم بر بنیاد بروکسل 2022 عمل خواهد کرد.

۲۰مجمع عمومی یک بورد مشورتی را برای مدت دوسال انتخاب خواهد کرد که اساسنامهٔ بنیاد را ترسیم نموده خط مشی و جهت گیری های استراتژیک را به مجمع عمومی ارائه کند.

۲۱بورد مشورتی راههای هم آهنگی فعالیتهای بنیادرا با سائر سازمانهای دیاسپورای افغان وراههای همکاری نزدیک با سازمان های بین المللی، به خصوص اتحادیه اروپا و کشورهای عضوآنرا جستجو نموده در مورد مسائل افغانستان مخصوصأ تعریف نیازها و راه های رسیدگی به آنها، مشوره داده اقدام خواهد کرد.

۲۲.بورد مشورتی اهداف، راهبردها، برنامه های عملی ووظایف مسولین بنیاد را برای دستیابی به اهداف بنیاد به تفصیل ترتیب میکند.

23. لست انجمنها و ذوات ایجاد کنندهٔ این بنیاد در ضمیمهٔ شماره پنج مصوبهٔ تاریخی 12 جون بنیاد درج میباشند.

______

دوکتور نوراحمد خالدی

به نمایندگی از کمیتهٔ انسجام

۱۲ جون