شعبه تبلیغات و مطالعات ستراتیژیک حزب وطن

یک نگاه اجمالی بر وضعیت کنونی کشور

از سقوط حکومت قبلی و رویکار امدن طالبان ده ماه می گذرد . در این ده ماه تمام نورم های انسانی و حقوق و ازادی های بشری زیر پا گذاشته  شده و  یکه تازی ، خود بزرگ بینی ، چشم پوشی از واقعیت های جامعه ، زیر پا کردن حقوق و ازادی های زنان ، پا گذاشتن بر گلوی ازادی های بیان ، بی عزتی به شخصیت انسانی افراد ، تجاوز بر حریم خانه و خانواده ، بیکاری ، فقر و بی روزگاری در لوح کار نامه های امارت اسلامی قرار داشته است .

تا زمانیکه طالبان از جنایات گذشته ( انتحار و انفجار ) دوری نجویند و از تقدیس مرتکبین این اعمال خود داری نکنند ، حرمت به انسان و انسانیت و دفاع از حقوق و آزادی های بشری تامین نشده باشد  ، مردم افغانستان که فرزندان شان در مکتب و مدرسه ، مسجد و اماکن مقدس ، طعمه‌ی انتحار و انفجار شده اند نمی توانند به طالب و امارت نام نهادش اعتماد کنند .

مبرهن است که حاکمان فعلی افغانستان از تجارب چهار دهه جنگ و یکه تازی اربابان وقت چیزی نیاموخته اند . افغانستان کشور کثیر الملیت بوده هیچ حزب سیاسی و تنظیم جهادی نتوانسته و نمی تواند به تنهایی از عهده کار اعمار مجدد و باز سازی اقتصادی و التیام زخم های خونین جنگ های میان گروهی و بمباردمان های وحشیانه اشغالگران ، بدر اید . جلب همکاری تمام افراد کار فهم و متخصص ووطندوست برای اشتراک در اداره کشور و حمایت از کثرت گرایی راه را برای ابادی و سرفرازی کشور باز نموده ، دست بیگانه های محیل را کوتاه می گرداند .

حزب وطن معتقد است که راندن زنان در چهاردیواری خانه های شان و بستن چشم  و دهان شان با حجاب اسلامی ؟ ، نصف نفوس کشور را از فعالیت های تعلیمی ، تربیوی ،‌اقتصادی ، اجتماعی ، کلتوری و . . . باز داشته است . حاکمیت کنونی پوشاندن اجباری صورت زنان ، بستن مکاتب دختران صنوف بالاتر از شش ، راندن زنان شاغل از ادارات دولتی ، وضع محدودیت های شدید برای زنان خبرنگار ، تبعیض جنسی در پوهنتون ها ، جلوگیری از حضور زنان در ملعه عام ، ایجاد موانع برای خروج زنان از منازل ، اجباری ساختن « برقه » برای زنان ، نابرابری جنسیتی و ده ها عمل ضد حقوق و آزادی های زنان را مرتکب شده اند که تاریخ و نسل های بعدی بر این فجایع قضاوت عادلانه خواهند کرد .

از سوی دیگر تلاش های حاکمیت جدید برای ازاد سازی جنایت پیشه ها و اعضای سازمان جهنمی القاعده از زندان گوانتاناموبه کمک و یاری امریکا نشاندهنده انست که امریکا در پشت پرده و در خفا برای تقویه بیشتر حاکمیت جدید با افراد مظنون و اعضای سازمانهای افراطی اسلامی به چشم جهان و مردم افغانستان خاک می پاشد.

فقر و گرسنگی ناشی از بیکاری در جامعه و کساد رونق بازار بدلیل عدم انعطاف پذیری طالبان مردم را دچار سراسیمگی و اضطراب نموده است . نبود مشی و پلان عملی برای بیرون اوردن جامعه از حالت اسفبار فعلی ، فرار و راندن افراد متخصص و کار فهم از دستگاه اداره دولت ، اوضاع را متشنج تر ساخته و به وخامت آن افزوده است .

حزب وطن از اشتراک وسیع اقشار مختلف ، افراد کار فهم و متخصص ، وطندوست و پاک نفس در اداره کشور حمایت و پشتیبانی می کند . ولی باز شدن رخنه‌ی برای برگشت عناصر چپاولگر ، دزدان دارایی های مردم و کمک های جامعه جهانی در دو دهه اخیر به افغانستان و حمایت و استقبال طالبان از این عناصر و عدم استرداد دارایی های حیف و میل شده توسط جنگ سالاران ، اراکین و قدرت مندان و زور گویان حاکمیت قبلی را نوع از سازش و جور امد نامیمون که موجب تلف شدن حقوق مردم و عدم اجرای عدالت اجتماعی می گردد ، تلقی کرده معتقد است تا زمانیکه عدالت تطبیق نشود صلح پایدار در جامعه نمی اید . افراد تازه وارد که به هیچ اصول ، قول وقراری پابند نیستند و می توانند فردا با تغییر چهره با گروهی دیگری که بیشتر منافع شانرا تامین بدارد ویا ولی نعمتان شان هدایت بدهد ، سر سازش خم کرده و اماده معامله تمام ارزش های ملی خواهند بود . « ازموده را ازمودن خطاست »

ده ماه می شود که عدالت !!! از میله تفنگ بیرون می اید . ما قانون اساسی نداریم . قانون جزا و ملحقات ان اجرا نمی شود . اگر از امنیت که طالب خود انرا در گذشته خراب کرده بود بگذریم ، گرسنگی ، فقر ، بیکاری ، بی روزگاری ، وحشت و زورگویی ، پامال نمودن عزت و وقار زنان ومردان و ده ها بدعت دیگر مشخصات اصلی حاکمیت امروزی را تشکیل میدهد .

حزب وطن از تشکیل حکومت فراگیر که در ان شخصیت های ملی ، وطندوست ، کار فهم و متخصص ، پاک نفس ، غیر وابسته و متعهد به منافع ملی ، اشتراک داشته باشند ، تامین حقوق و ازادی های زنان ، مصوونیت حریم خانه و خانواده ، استرداد دارایی های چپاول شده در دو دهه اخیر ، برگشت حکومت قانون و برگزاری انتخابات ازاد و همگانی ، پشتیبانی و حمایت می نماید .

28.06.2022