تبعات کشته شدن ایمن الظواهری

هلند، اگست ۲۰۲۲

از ۳۱ جولای سالجاری ببعد درداخل و خارج کشوراخبار ضد و نقیضی از حملهٔ راکتی بر یک منزل مسکونی در شهر کابل خبر دادند اما طالبان گفتند که در این منزل هیچکسی سکونت نداشته است. سه روز بعد از خبر در حالیکهٔ وزارت دفاع و مقامات امنیتی ایالات متحده امریکا از حملهٔ راکتی شیر پور کابل بوسیلهٔ طیارهٔ بی سرنشین اظهار بی اطلاعی کردند، جو بایدن رئیس جمهور امریکا با یک ژست پیروزمندانه در یک کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه مؤرخ دوم اگست سالجاری داشت که: جامعهٔ اطلاعاتی امریکا الظواهری را در حالیکه در اوایل سال ۲۰۲۲ به مرکز شهر کابل نقل مکان کرده بود شناسایی کرد وشامگاه اول اگست(بوقت امریکا) تیم عملیاتی ادارهٔ استخبارات مرکزی امریکا CIA الظواهری که موجب کشته شدن بسیاری از آمریکایی ها در حملات مختلف از جمله در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شده بود، را  در یک حملهٔ طیارهٔ بی سرنشین در منطقهٔ شیرپور شهر کابل بوسیلهٔ فیردو راکت کشتیم. اما تاکنون با وصف موجودیت ده ها هزار اجنت استخباراتی امریکا ( بقول خودشان) هیچ نوع سندی برای اثباات ادعای بایدن در این زمینه منتشرنشده و حتی جسد موصوف نیز دیده نشده است.

بعد ازنشراعلامیهٔ بایدن ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان با صدور بیانیه ای ضمن تایید خبر حملهٔ طیارهٔ بی سرنشین وقت حمله راساعت ۶:۱۸ روز یکشنبه به یک خانه مسکونی در ناحیه "شیرپور" کابل  اعلام کرد و آن را نقض آشکار اصول بین المللی و موافتنامهٔ دوحه خواند، و بعد از پنج روز تأخیرطالبان با نشر اعلامیهٔ نه چندان گویا از حظور و موجودیت ایمن الظواهری در شهر کابل و بصورت اخص در محل یاد شده که مورد تهاجم راکتی طیارهٔ بی سرنشین قرار گرفته بود اظهار بی اطلاعی کردند و امریکا را از عواقب ناگوار همچو حوادث هوشدار دادندو مقامات امریکایی را یکبار دیگر به نقض صریح توافقات دوحه متهم کردند. در این اطلاعیه طالبان همچنان ادعا کرده اند امریکا در این حمله از مواد بسیار نیرومند استفاده کرده که همه اثرات محل حادثه را از بین برده است، ومدعی شده اند که تحقیقات در زمینه به شدت جریان دارد.  

اگر کمی با دقت به رویداد های چند سال اخیر نظر بیاندازیم به درستی میبینیم که سازمان استخبارات امریکا همراه با قصر سفید بسا رهبران سازمانهای تروریستی  وهمین الظواهری را تا کنون چندین بار کشته اندو از پخش اخبار آن بهره برداری های استخباراتی و انتخاباتی کرده اند. الظواهری بیشتر از هفتاد سال عمر داشت وبه گمان اغلب شیخ فانی و متقاعد بوده و در طول عمرش هم در مصر،هم در افغانستان وهم در سایر نقاط جهان زیر ادارهٔ سازمان استخبارات امریکا خدمات بزرگی خرابکارانه و تروریستی را در راستای منافع ایالات متحدهٔ امریکا انجام داده است و به قرارنشرات اخبار کشور های عربی و پاکستان موصوف از دیر زمانی بدینسو به امراض مختلف مبتلا بود وگفته شده که سرطان جگرنیز داشت. پس بسیار محتمل است که موصوف قبلاً بلااثرمریضی هایی که داشته به مرگ طبعی اش مرده باشد CIA و بایدن حالا با فیر دو راکت به یک مهمانخانهٔ بدون سکنه طالبان مصمم است الظواهری را هدف این حمله معرفی کرده و از پخش خبر مرگ موصوف کار های بزرگی را رویدست گرفته و مسایل افغانستان و منطقه را از مسیر  اتخاذ شدهٔ آن که در اجلاس اخیر تاشکند مورد تائید کشورهای منطقه قرار گرفته بود خارج سازد.

ناظرین مسایل افغانستان این احتمال را نیز رد نمی کنند که در همین محل سراج الدین حقانی وزیر داخلهٔ طالبان از مخالفین سر سخت حضور مهره های امریکایی در حکومت پیشنهادی امریکا (حکومت همه شمول) با هیئت ۱۲ نفری  نمایندگان دولت پاکستان و طالبان پاکستانی در حال مذاکره بودند و امریکایان در همکاری با مقامات پاکستانی آنها را مورد هدف قرار داده باشد؟ زمانیکه امریکایان با خبر شدند که سراج الدین حقانی با یک گروه بزرگی از هم رکابان کابل را به قصد ولایات پکتیا و خوست با عجله ترک کرده است و هیچ آسیبی بوی نرسیده است با دو روز تأخیر کشته شدن ایمن الظواهری را عنوان کردند و مسئولیت اش را هم بدوش همین گروه طالبان در رأس جلال الدین حقانی تأکید دارند.

 امریکایان به این باور اند که در همچو اوضاع و احوال که تمام خزانهٔ افغانستان در تحت ادارهٔ آنها قرار دارد و در بسا مسایل منطقویی خاصتاً امورنظامیان پاکستانی همچنان دست دراز دارند، طالبان نمیتوانند در این مورد و موارد مشابه واکنش خلاف ارادهٔ امریکا از خود تبارزدهند. بناً این رویداد ازیکطرف در سالگرد خروج امریکایان از افغانستان به تأکیدات بایدن مبنی بر اینکه اگر طالبان به تعهدات دوحه پابند نماندند هر آن میتواند عملیات های را در آنکشور از خارج سازماندهی کند صحهٔ میگذارد و از طرف دیگرخبر کشته شدن الظواهری در داخل امریکا به سوژه روز مطبوعات تبدیل شده و هم دیموکراتان و هم جمهوری خواهان از این خبر کمپاین های بزرگ تبلیغاتی خویش را بمنظور جلب اعتماد و آرای مردم برای انتخابات آینده آغاز کرده اند و لاطایلاتی را همه روزه بخورد مردم امریکا و جهان میدهند. با وصف آنکه کشور های مختلف جهان به استثنأ عربستان سعودی و کانادا در قبال این خبر عکس العمل هایی محتاطانه داشته و چندان وقعی به آن نگذاشتند، اما این رویداد برعلاوه اینکه تأثیر بس منفی بر روابط و تعاملات طالبان با کشور های جهان که تا این دم بنابر عوامل متعددایجاد شده بودبجا گذاشت همچنان تحقق فیصله های اجماع منطقوی مجلس منعقدهٔ تاشکند مؤرخ ۲۵-۲۶ جولای ۲۰۲۲که با جدیت پروژه هایی اهمی را برای شگوفایی و ثبات اقتصادی افغانستان و منطقه رویدست قرار داده بود وتوافقاتی امریکایان را مبنی بر آزاد سازی ذخایر بانکی افغانستان به ضمانت کشور سوم را تحت الشعاع قرار داد. فعل انفعالات وزارت خارجهٔ طالبان وشخص متقی که طی چند ماه اخیر شدت فراوان کسب کرده بود همچنان منفعل و مسکوت گردید وحد اقل خبر هایی مبنی بر برسمیت شناسی طالبان در طاق نسیان گذاشته شده و خبر هایی مبنی تعذیرات بر سفر های خارجی نمایندگان طالبان وضع گردیده است.

و اما آنچه از همه بیشترازنظر این قلم در قضیهٔ عنوان کردن مرگ الظواهری در شیر پور کابل برای کشور و مردم ما مهم جلوه گر است از یکطرف تشدید اختلافات، بی اعتمادی، دو دسته گی و چند دستگی در میان رهبران طالبان و از طرف دیگر ایجاد فضای جدید بی باوری در میان ارگانهای اداره و دولت ایالات متحدهٔ امریکا به توافقات مؤرخ ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ امریکا با طالبان منعقدهٔ دوحه است که بحث گسترده را در کانگرس، شورای امنیت، وزارت دفاع، وزارت خارجه و سایر ارگانهای مسئول ایالات متحدهٔ امریکا ایجاد کرده و از لابلای این بحث ها نشانه های بازنگری بر جریان مذاکرات نمایندگان امریکا با طالبان وتوافقنامه دوحه، مشروعیت دادن بین المللی و سپردن قدرت به طالبان دیده میشود. یعنی اینکه طالبان با توافقات سری که در جنب توافقنامهٔ دوحه باایالات متحده امریکا داشتند پابند نمانده اند و سیر انکشاف وضع درافغانستان خلاف میل امریکا در حرکت است و اکنون تلاش ها مقامات امریکایی برای باز پس گیری موقعیت های اتخاذ شده جریان دارد. قبل بر همه ملل متحد طی سیزدهمین گزارش تحلیلی نظارت بر تحریم های این سازمان نگاشته بود که ایمن الظواهری به طالبان بیعت کرده وطالبان همچنان پناهگاه امن برای سازمان های تروریستی فراهم کرده است. میچ مک کائل رهبرجمهوریخواه مجلس سنا و کوین مک کارتی رهبر جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده یک صدا میگویند: کشته شدن ظواهری بیشتر نشان می‌دهد که به دنبال خروج نیروهای امریکا از افغانستان، این کشور یکبار دیگر در حال مبدل شدن به مرکز بزرگ فعالیت‌های تروریستی است. همچنان فرانک مکنزی، جنرال متقاعد وزارت دفاع امریکاکه تا اوایل امسال قوماندان قوماندانی مرکزی ایالات متحده امریکا بود، میگوید که: کشورش متوجه تلاش‌ها برای احیای کمپ‌های آموزشی القاعده در افغانستان شده است، .... وحالا آنهادر افغانستان شاهد هیچ اقداماتی نیستند که نشان دهد طالبان برای جلوگیری از ایجاد این کمپ‌ها مصمم اند، همچنان وزارت خارجه امریکا طالبان را به خیانت به جامعه بین‌المللی و نقض شدید موافقت‌نامه دوحه و خیانت به مردم افغانستان و خیانت به جامعه بین‌المللی متهم کرده است.

آنهایی که مسایل سیاسی جهان را زیر نظر دارند چه بخوبی میبینند که همین افراد و مراجع که در بالا ازایشان نام گرفتم این تروریستان متعلق به سازمان استخبارات بیگانه را فرشته های نجات ساختند که رهبران جهان در دوحه در قطار ها منتظر شرفیابی حظورشان را داشتند و امروز دو باره آنها در جایگاه تروریستان و حمایت کنندگان تروریستان قرار گرفته و منافع ایالات متحدهٔ امریکا را به خطر مواجه ساخته اند؟؟!!

این ما هستیم که بیدار شویم، چشم باز کنیم منافع ملی خویش را شناسایی کرده وازسپردن سرنوشت خود به خارجیان حذر کنیم. ورنه آنها بار باردر ملودی رقص بسمل خویش ما را بخاک و خون میکشانند.