با گام های استوارو نیرومند تر از گذشته:

جلسه شورای رهبری حزب وطن در اروپا دایر شد!

2022 / 09 /04

جلسه شورای اروپایی حزب وطن ساعت سه بعد از ظهر مورخ چهارم سپتامبر سال جاری  تحت ریاست محترم محبوب جان احمد زاده رییس شورای اروپایی حزب وطن و با  شرکت اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای رهبری حزب وطن در اروپا  از طریق فضای مجازی دایرگردید.

درین جلسه محترم عبدالبشیر پیوستون ریس شورای سراسری حزب وطن نیز  بنابر دعوت هیات رهبری شورای اروپایی حزب وطن شرکت نموده بود.

در اغاز، اجندای نشست که قبلا در اختیار رفقای شرکت کننده قرار داده شده بود مورد بحث وبررسی قرار گرفت. وبعد از تبادل نظر و بررسی  پیشنهادات مشخص ارایه شده از جانب  رفقا شریفی،نیرومند و زارع  و وارد نمودن تعدیلات و تکمیلات  به اتفاق ارا مورد تصویب قرار گرفت.

در اغاز محترم محبوب جان احمدزاده رئیس شورای اروپایی حزب وطن ضمن ابراز رضایت کامل  از اشتراک  قریب به اتفاق  رفقای دعوت شده  ،  گزارش مفصل از جریان کار وفعالیت سازمان های  حزبی ، حزب وطن در اروپا شامل کار کرد ها ، ضعف ها  و طرح  های در مورد بیرون رفت  از حالت موجود  ارایه نمود.

محترم احمدزاده پیرامون برقراری تماس ها با سایر ساختارهای سیاسی افغانی مقیم اروپا بحیث یکی از شیوه های ارزشمند کار شورای اروپایی تاکید نموده گفتند: ما با در نظرداشت شرایط تغییر یافته وارد پروسه جدید مبارزه می شویم بررسی شیوه های لازم و مناسب کار سیاسی را مورد بررسی قرار میدهیم و در صورت ضرورت بخاطر دفاع و حراست از منافع ملی کشور بدون تاکید بر  محدوده های اعتقادی حزبی خود با سایر ساختار های طرفدار صلح و دموکراسی  تامین رابطه میکنیم،درین عرصه  اولین گام ها را برداشته ایم و با اشترک فعال در کار تدارک « کنفرانس سیاسی » احزاب و سازمان های سیاسی به منظور تحکیم « مکانیزم اشتراک عمل سیاسی »  رسالت خود را ادا میکنیم . درینجا لازم است از سهمگیری فعال رفقا رادمل و زارع درکار کمیسون های موظف شده ابراز تشکر نمایم. در عین حال ما متوجه هستیم که تعداد از افراد تلاش دارند تا با سو استفاده  ازنام حزب وطن و با طرح شعار های فریبنده وحدت خواهی پروسه انسجام هر چه بیشتر اعضای حزب وطن را اخلال و ممانعت  نمایند، شورای اروپایی حزب وطن مصمم است تا همچو تحرکات مجهول را دقیقا زیر نظر داشته و برای روشنگری بیشتر اعضای  حزب تدابیر لازم اتخاذ نماید.

 رفیق احمد زاده  در بخش  دیگری از صحبت های خویش  مواضع سیاسی حزب وطن را پیرامون انکشافات یکسال اخیر در کشور و منطقه به بررسی گرفته و اضافه نمودند:

«مسلط ساختن  امارت طالبانی بر مقدرات کشور ما ، دسیسه‌ی از قبل  پلان شده امریکایها  و شرکای منطقوی شان   برای تداوم جنگ ، نا ارامی و وحشت در افغانستان بود. غربی ها  با برداشتن مهره های معامله گر نظام قبلی ، زمینه را برای تامین حاکمیت افراطی ترین و سیاه ترین نیرو ها مساعد ساختند.هم اکنون در کشور ما افغانستان  ابتدایی  ترین حقوق شهروندان کشور بویژه حقوق  اطفال ، جوانان و زنان بشکل وحشیانه زیرپامیشود.

 در خاتمه توضحیات همه جانبه  وتحلیلی محترم احمدزاده ،در فضای کاملا دموکراتیک  زمینه  ابراز نظر و بحث های سازنده مساعد ساخته شد، درین بخش تقریبا همه رفقای حاضر در جلسه فعالانه شرکت نمودند، رفقا سهاک، راهی ، صدیقی،نیرومند، شریفی،عزیزی، بارکزی،نیک بین و زارع  بعد های مختلف گزارش ارایه شده شده را  مورد بحث قرار داده و از توضحیات ارایه شده ابراز رضایت نمودند،از جمله محترم نوراکبر پایش ضمن صحبت مختصر گفتند : « تدویر مجمع عمومی حزب وطن در پنج میزان ۱۳۹۱ در کابل ، بمثابه یگانه مرجع مشروع انسجام اعضای حزب وطن بوده و هست. هرگونه  تلاش   برای ایجاد ساختار های موازی  دسیسه ای علیه وحدت و انسجام بیشتر اعضای حزب وطن تلقی میگردد.

در بخش اخیر اجندا محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس شورای سراسری حزب وطن کار جلسه را مثبت و روحیه‌ی رفقا را عالی ارزیابی کرده ،از ابتکار سازمان حزبی بلجیم  که برای اشتراک در جلسه بطور دسته جمعی گردهم امده بودند  استقبال نمود. رفیق پیوستون از  چگونگی  تماس با  مسوولین سازمان های حزبی وشیوه های  کار سیاسی گروپ های حزبی که در مطابقت با شرایط تغیر یافته  پیگیری میشود رفقای جلسه را در جریان قرار دادند.  رفیق پیوستون تلاش های اخیر  شورای اروپایی حزب وطن را تمجید کرده اظهار داشتند که کار های  انجام شده کافی نیست . ما باید شیوه های جدید ارتباطات با اعضای حزب وطن و افغان های مقیم اروپا را جستجو کرده ، زمینه های ترویج بیشتر و بهتر اهداف و ارمان های حزب وطن را در میان جامعه افغانی مقیم اروپا ارزیابی نمایم . ایشان کار در بخش  تبلیغات و اطلاع رسانی شعبات مسوول  را قناعت بخش ندانسته تاکید کردند که اهداف ارمانی ، فیصله ها و تصامیم حزب وطن در مورد اوضاع جاری در کشور به شکل وسیع در صفحات اجتماعی منعکس شود .

رفیق پیوستون پیرامون سر وصدا های تعدادی از افراد که با سو استفاده از نام حزب وطن و رهبر ان شهید داکتر نجیب الله مصروف اخاذی های  سیاسی اند و با کمال زیرکی زیر نام وحدت خواهی  ،برای انحلال کامل حزب وطن عملا موجود برنامه ریزی میکنند  گفتند:

فعالین این گروهک ها با جعل  تاریخ  وراه های دشوار طی شده الی تدویر کنگره پنجم میزان حزب وطن و با فریب دادن اعضای صادق حزب تلاش دارند تا برای خود در خارج از کشور مشروعیت  نسبی کسب نمایند، ما با شفافیت و صراحت اعلام میکنیم: حزب وطن با تدویر مجمع عمومی خویش در شهر کابل عملا  وجود دارد،  انانیکه شورای های وحدت خواهی  در خارج از کشور  را  به اصطلاح رهبری میکنند  تا دیروز خود  عضو حزب وطن عملا موجود بودند، در کار انسجام حزبی ها و تدویر مجمع عمومی حزب نقش داشتند ، اینکه چرا و بخاطر کدام ماموریت  حزب را ترک نمودند و با تحمیل انشعاب های متواتر مانع حضور نیرومند، تاثیر گزار و قانونی حزب وطن  در عرصه های سیاسی کشور شدند باید پاسخ بدهند. از نظر ما هر گونه تلاش برای ایجاد ساختار های موازی بعد از تدویر مجمع عمومی پنجم میزان سال ۱۳۹۱  انشعابگرانه، ضد انسجام اعضای حزب وطن و غیر مشروع است. ما حاضریم بدون خود بزرگ بینی و محور گرایی تمام اختلافات را در مطابقت با تصامیم و فیصله های مجمع عمومی بنج میزان حل و فصل نمایم اگرمدعیان وحدت خواهی واقعا طرفدار حل مشکللات اند،بجای تقابل به تفاهم  روی اورند.

جلسه  با اتخاذ تصامیم در مورد بهبود  کارحزبی در خارج از کشور و بهبود شیوه های حمایت های مالی در فضای صمیمیت و کار مشترک و پر بار ساعت شش شام به پایان رسید.