فعالیتهای شیطانی امریکا

کانادا ۱۵دسمبر ۲۰۲۲م

هموطنان عزیز در این اواخر با سفرهای ملایعقوب وزیر دفاع امارت غیر اسلامی طالبان به دوبی و دید و ملاقاتهایش با رهبران امرات عربی و تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان همچنان سفر آقای حامد کرزی به امارت عربی و رفتن عبدالله عبدالله به هند سرو صدای نواختن طبل دریافت راه حل سیاسی را برای قضیه افغانستان گرم ساخته شد .

هموطنان عزیز گرچه من مخالف اوردن آیات الله قومینی توسط غرب در ایران بودم والی امروز ایران با عالم بدبختی‌های مواجه گردیده اما من با یک گفتارش که آیا مصلحتی بود و یا به اراده خودش موافق بودم که امریکا را «شیطان بزرگ » خطاب می کرد .

خواهران و برادران عزیزم ما در ۴۴ سال گذشته شاهد میباشیم که بعد از تجاوز اتحاد جماهیر شوری به خاک مقدس ما و رقابت و مداخله امریکا و متحدینش چطور برای بدنام نمودن کمونزم و سپس با شکست اتحاد جماهیر شوروی آستین‌ها را برای بدنام نمودن اسلام بر زدند یعنی اینها دزدانی اند که برای تاریک نگهداشتن ملت های مسلمان شخصیتهای تربیه شده خود را که از اسلام واقعی بی خبر و در تاریکی مطلق قرار داشته و عقبگرا اند به ارکه قدرت میرسانم. تا به اهداف شوم جو پولیتیک و جو ایکونامیک خود در منطقه برسند برای این جنایتکاران ، دیموکراسی، حقوق بشر ، تساوی حقوق زن و مرد و ازادی بیان در کشورهای اسلامی خاصتا در منطقه جنوب آسیا که کشور عزیز ما نیز قرار دارد اهمیت ندارد اینها از هر مهره که به نفع شان بحیث خدمتگار صادق باشد از آن استفاده مینمایند احضار حامد کرزی به امارت عربی همزمان با سفر ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به منظور رسیدن اهداف شوم شان در افغانستان و منطقه میباشد یعنی شیطان بزرگ‌ توسط حامد کرزی و دارو دسته اش طالبان را تهدید و حامد کرزی و دارو دسته اش را با تداوم امارت اسلامی طالبان تهدید و ملت مظلوم افغان را در سردر گومی قرار میدهند.

هموطنان عزیز شیطان بزرگ و متحدینش غافل از آن اند که دشمنان شان که عبارت از روسیه ، چین ، ایران ، آسیایی مرکزی و هند اند دست به الاشه نه نشته اند بلکه چون شکاریان پخته کار در کمین اند هیچگاه برای شان موقع نخواهد داد که به منافع جوپوایتک و جو ایکونمویک خود در افغانستان سلط پیدا کند ما شاهد بودیم در ۲۱ سال حضور نظامی شان چطور هریک از کشورهای فوق الذکر از خود تروریست ها علیه حضور نظامیان امریکا و ناتو تربیه و افغانستان را بالای شان دوذخ ساخت و نیز پاکستان نمی خواهد که به حضور پایگاه های استخباراتی امریکا در افغانستان اهمیت ستراتیژیکی خود را که به اساس معاهده سال‌های ۱۹۵۰ م بین اضلاع متحده امریکا و پاکستان عقد گردیده از دست بدهد فی الهذا انشاالله امریکا یکبار دیگر در محاسبه خود ناکام و افغانستان آزاد و از این بدبختی فعلی که به آن مواجه است نجات می یابد البته شیطان بزرگ باز هم سیع می ورزد تا بقدرت رسانیدن هر طرف که به نفع امریکا و متحدینش باشد همان را انجام نماید .من معتقدم که شیطان بزرگ در پلان شیطانی خود یکبار دیگر ناکام میشود در نتیجه با ناکامی اش در اوکراین و تغیر اوضاع اقتصادی در امریکا و اروپا ، جهان با احتمال قوی. به یک توافق مشترکالمنافع برسند یعنی برای منافع مشترک شان در افغانستان راه حل سیاسی را جستجوه خواهند کرد و افغانستان از چنگال پرخون شیطان بزرگ و چوچه هایش نجات پیدا خواهد کرد لهذا ما نباید با دیدو وادیدها و سفر های این و آن بزودی امیدوار یک روشنی نجات بخش برای ماروطن عزیز خود باشیم بلکه منتظر تغیر اوضاع در جهان باشیم من امیدوارم جهان مشترکا راه حل سیاسی را جستجو و مادروطنما از بدبختی فعلی نجات پیدا خواهد کرد. البته عرایض من معنی انرا نمیدهد که ملت شریف و قهرمان افغان در مقابل مظالم و اعمال غیر انسانی و غیر اسلامی بی تفاوت باشند نخیر من به مبارزات مسالمت امیز سرتاسری در مادروطنم افغانستان و جهان الی رسیدن به آرمان ازادی از یوغ طالبان و بادارانش جدی تاکید میکنم ملت افغان اعم از زن و مرد دست با دست باهم داده برای احقاق حقوق مشروع شان به مبارزه خود دوام بدهند.

با عرض حرمت

افغان خادم افغان