دید گاهی پیرامون جنگ در اوکرائین، پیشبینی ها و احتمالات

جنگ  میان  اوکرائین و روسیه که بیش از یک ونیم سال بدین طرف  ادامه دارد، در پیچیده ترین وضعیت  خود قرارگرفته است. این  یک پیچیده گی است که روشن شدن آینده جنگ و موجودیت آینده سرزمین و دولت اوکرائین را  قدم به قدم رقم خواهد زد ، قابل پیشبینی ساخته، احتمالات جدید را ممکن میسازد.

در هفته گذشته استیان ینسن سکرتر دفتر ناتو در یک کنفرانس مطبوعاتی بیان نمود که « اگر حکومت اوکرائین قسمت از خاک های اکرائین را به روسیه واگذار نماید ، میتواند عضویت ناتو را کسب نماید.

 این ابراز نظر ناتو را تلویحن اعتراف از یک شکست میتوان تلقی نمود .

 طرح این موضوع، وقایع  اکتوول جنگی ، چشم انداز ها و پیشبینی های صاحب نظران سیاسی- نظامی ناشی از تجارب یکنیم ساله جنگ و عواقب آن در میدان جنگ و رقابت تلقی میگردد، بدلایل زیر:

- ارايه ۱۱۹کمک  ملیارد دالر آمریکائی نظامی و اقتصادی دولت ایالات متحده به اوکرائین، دها ملیارد ایرو کمک های نظامی و مالی حکومت های غربی نتوانست موقعیت نظامی اوکرائین را در طول یکونیم سال بهتر سازد.

- روسیه در میدان جنگ نشان داد که سلاحهای مورد استفاده اش در جنگ بهتری و موثریت بیشتر و خوبتر نسبت به سلاح های مدرن آمریکائی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، سویدنی، پولندی و نارویژی دارند.

-  به نظر یکی از اعضای  مجلس ایالات متحده آمریکا ، با تطبیق  و تداوم  تعزیرات و محدودیت های شدید اقتصادی علیه روسیه توسط غرب ، روسیه روز بروز ثروتمند تر شده میرود.

- روسیه و بعضی از تحلیلگران نظامی غرب  اعتراف بر خالی شدن ذخایرمهمان جنگی اوکرائين برای تداوم جنگ دارند.

- دیدار های زلنسکی از خطوط جنگ و صحبت وی با قوماندانها نظامی جبهه ها ، تصویری از یک چهره مآیوس، غمگین و نا توان وی و دیگر فیگور های  نظامی کلیدی دولت اوکرائین را به نمایش میگذارد.

- حکومت اوکرائين مورد انتقاد شدید غرب مبنی بر موجودیت فساد بزرگ و گسترده  در دستگاه دولت مبنی بربالا گرفتن آن و فرار جوانان از جنگ، قاچاق سلاح های ناتو از جانب قاچاقچیان اوکرائینی به خارج حتی تا شاخه آفریقا. قرار دارد.

- اتهام ناتوانی زلنسکی در مدیریت جنگ و احتمال کودتا علیه او توسط نظامیان خودش و با یک چراغ سبز ناتو و غرب.

- شکست بزرگ قوای اوکرائین در حمله بزرگ و قبلن پلان شده برای واپسگیری سرزمین های تحت کنترول روسیه و اعتراف صاحبنظران و متخصصین نظامی و کارمندان کارکشته ناتو و ایالات متحده آمریکا و دیگر کشور های جهان غرب به  شکست و ناتوانی  قوای نظامی اوکرائین در برابر قوای روسیه،

- انتقاد  شدید و توآم با مایوسیت غرب از حمله ناکام و وعده های فریبنده و سرآبی اوکرائین مبنی بر واپس گیری سرزمین ها و وادار ساختن و تن دادن روسیه به مزاکرات صلح.

- بی اثر شدن جنگ روانی ناتو با تدویر جلسات پی  در پی سران و وزیران دفاع ناتو در بروکسل و ویلنوس، در همجواری سرحدات روسیه.

- جنگ میان ناتو و روسیه  در خاک اوکرائین نشاندهنده این واقعیت شد که روسیه هنوز قدرت بزرگ نظامی جهان  در بخش تخنیک های جنگی با استفاده از ابزار های الکترونیک و تخنیک هوشمند ، راکت های نکته زن دقیق، در بخش قوت های زمینی، بحری وهوائی و فضائی دست بالا دارد.

واقعیت های فوق و پیچیده گی جنگ ناتو و روسیه در خاک اوکرائین میتواند پیشبینی ها و احتمالات زیر را مدلل سازد:

۱ – روسیه هنوز به اهداف بعدی خود یعنی کیف که روسیه این شهر را پایتخت تاریخی و یکهزار ساله روسیه میداند،  نرسیده و این هدف نظامی روسیه هنوز در دستورکار نظامی روسیه قرار خواهد داشت.

۲ – خطر وقوع یک کودتای نظامی بر ضد زلنسکی  قوین وجود دارد و غرب هم بر ضرورت از صحنه کشیدن زلنسکی از صحنه سیاسی- نظامی اوکرائین ،بخاطر ضعف توانائی مدیریت جنگی وی اشاره میدهند.

۳ – اوکرائین امروز آخرین امید یعنی آخرین نیرو های ریزرفی جنگی خود را به میدان های نبرد فرستاده است  تا تلاش جدید برای تصرف دوباره  سرزمین های از دست رفته را به آزمایش گیرند.

۴ – در صورت تصرف کیف از جانب روسیه ، دولت پولند ممکن ساحه  مورد دعوی اش در خاک اوکرائین را نیز تصرف نماید و به خاک خویش ملحق نماید.

نتیجه: تداوم سرزمین و دولت اوکرائین در آینده مورد سوال بزرگ است.

روند های جدید ناشی از ابراز نظر های سیاسیون و نظامیان غرب و ناتو و پیروزی های روسیه  یک احتمال جدید را  قابل پیش بینی میسازد و آن اینکه:

روسیه در جنگ برنده خواهد بود  و تسلیمی قوای اکرائین در آینده ها دوراز احتمال نخواهد بود. در صورت وقوع کودتا بر ضد زلنسکی احتمال مزاکره صلح بین روسیه و اکرائین  ممکن خواهد گردید.