حقوق بشر یا دجال یک چشم غرب

حقوق بشر با‌ همه قدسیت ، از لحاظ روند تطبیقی نزد مثلث شیطانی امریکا ، اسرائیل و پاکستان بکار گیری همان شیوه سبوتاژی است که علیه مخالفین بکار بسته میشود و از خلاف ورزی های جانب خود شان چشم می پوشد.

یک قطبی شدن جهان نشان داد که اسناد معتبر جهانی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد نزد امریکا و متحدینش با نیرنگها و شیوه های پابندی نمایشی به ان ، وسیله بوده است نه هدف .این وسیله از بالکان تا شرق میانه و جنوب اسیا طوری بکار گرفته شد که گویی برای جلوگیری از پامال شدن ان توسط دولتهای به گفته امریکا ( دیکتاتوری ، دارای سلاح اتمی و کیمیاوی و کشورهای ناقض ) به لشکر کشی های دلسوزانه و انسانی

آغاز کرده‌ و با ایجاد شورشهای داخلی برای سرنگونی دولت داران مستبد و ناقضین حقوق بشر راه را برای برخوداری مردمان این کشور ها باز میکند . اما حقیقت چنین نبود ، نیست و نمی باشد . برپایی نظامهای " دموکراتیک " پس از سقوط به اصطلاح دیکتاتوران و ناقضین حقوق بشر بدترین روزگار زندگی برای مردمان این مناطق بود ، ملیونها مهاجر ، صدها هزار کشته و صدها هزار زخمی و معلول جنگ ، صحنه های نا گفتنی تجاوز به جان و مال ناموس مردم ، قتل و کشتار اطفال و زنان ، زندانی ساختن ها ، شکنجه ها ، اهانت و تحقیر ها به انسان و مقدسات اعتقادی ان ، سر به نیست ساختن ها و صدها جرم و جنایت دیگر پیامد همین لشکر کشی های " دموکراتیک و حافظ حقوق بشر " بوده است .

جنایات امریکا در افغانستان و عراق سیاه ترین صفحه در تاریخ حقوق بشر معاصر است . کشتار بی گناهان فلسطین توسط اسرائیل که تعداد ان به هفتهزار و هفتصد و هفتاد وهفت نفر میرسد ، اخراج اجباری توام با اهانت و تحقیر و دست درازی به ناموس افغانها از پاکستان اوراق جنایات ضد بشری این مثلث شیطانی را ضخیمتر و کتاب انرا حجیم تر ساخته است .

حقوق اساسی بشر در مقدمه منشور سازمان ملل متحد چنین بیان شده است : " ما مردم ملل متحد که مصمم گردیده ایم ... به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد وزن و همچنان بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ ، به ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام از الزامات ناشی از عهد نامه ها ..." . این نصوص نهایت انسانی و به نفع انسان فورمولبندی شده است اما زورمندان جهان و پادو های خدمگذار انهااین اصول را به شدت نقض کرده و می نمایند .

اسناد هرقدر معتبر و دارای ارزش انسانی باشد وقتی عملی نشود و یا‌ توسط زورمندان‌ نقض گردد ارزش انها نزد مردم از اعتبار می افتد .

این ارزشها از آغاز قرن ۲۱ تا کنون نقض شده و نقض ان همین حالا ادامه دارد . تازه ترین تصمیم غیر انسانی امریکا رد قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای ختم جنگ در فلسطین است .

برگزاری این روز برای خانم فلسطینی که در زیر کتله های فروریخته دیوار های کانکریتی و اوارهای منازل ولادت میکند ، برای بازماندگان انانیکه اجساد شان از زیر اوار ها بیرون نشده و برای اطفالیکه سیل اشک از دست دادن پدر و مادر گرد و خاک بمباردمان اسرائیل را از روی شان می شوید چه اهمیت دارد .

تجلیل از روز جهانی حقوق بشر و نقض خشن ان در فلسطین و پاکستان ، سیل بیجا شدگان جنگ ، فقر و گرسنگی ، بی خانمانی و بی دوایی جز افزایش رنج روانی برای مصیبت دیدگان ارزش دیگری ندارد .

در کشور ما حقوق اساسی نیم نفوس جامعه در عرصه کار ، تعلیم و تحصیل گرفته شده است .

درست است که اصل اساسی حق انسانی یعنی حق زندگی مانند دوران اشغال پامال نمی شود اما زنده ماندن و زندگی کردن حقوق جانبی چون حق کار ، حق اموزش و ارزشهای زیاد دیگری را‌نیز دارا میباشد .

با تاسف که با حفظ صراحتهای‌قانونی و مستند جهانی و احکام و موازین اسمانی جامعه انسانی به شدت مصدوم به نقض حق انسان است و انسان نمیتواند از انچه برایش داده شده است بهره گیرد .